Artist: 
Search: 
Lil Twist - New Money (feat. Mishon) lyrics (Bulgarian translation). | (Chorus - Mishon)
, Girl that's new money right there.
, Yeah that's new money right there.
, Gonn'...
04:14
video played 2,273 times
added 6 years ago
by babyme
Reddit

Lil Twist - New Money (feat. Mishon) (Bulgarian translation) lyrics

EN: (Chorus - Mishon)
BG: (Хор - Mishon)

EN: Girl that's new money right there.
BG: Момиче, което е нов пари точно там.

EN: Yeah that's new money right there.
BG: да това е нов пари точно там.

EN: Gonn' see how crispy that feel,
BG: Gonn' виждам как хрупкави, които се чувстват,

EN: how good that look,
BG: колко хубаво, че изглежда,

EN: how good that smell.
BG: колко хубаво, че миризмата.

EN: Soon as they make it, I get it.
BG: Скоро както те го правят, аз го получи.

EN: Soon as I get it, I spend it.
BG: Скоро както аз добивам то, аз прекарват го.

EN: Yeah that's new money right there.
BG: да това е нов пари точно там.

EN: Yeah that's new money right there.
BG: да това е нов пари точно там.

EN: Oh Oh Oh Oh (New Money)
BG: О о о о (нов пари)

EN: Oh Oh Oh Oh Oh (New Money)
BG: О о о о о (нов пари)

EN: Oh Oh Oh Ohhh (Yeah that's new money right there)
BG: О о о о (да, това е нов пари точно там)

EN: (Verse 1 - Lil Twist)
BG: (Стих 1 - Лил обрат)

EN: Check it, new money right here.
BG: Проверете го, нови пари тук.

EN: This is Lil Twist and Mishon's year wit no fear.
BG: Това е Лил обрат и на Mishon година остроумие без страх.

EN: Cause we eatin, them haters steady creepin.
BG: Причини ние ядеш, ги мразят стабилно влачейки.

EN: Top of the game, while them suckas steady peakin.
BG: Началото на играта, докато ги suckas постоянен peakin.

EN: So hush up, yeah be quiet when im speakin.
BG: Така че замълчи, да бъде тих, когато im speakin.

EN: Big money talk, Twizzy F, the deacon preachin.
BG: Големите пари беседа, Twizzy F, Дякон preachin.

EN: Im just takin off and from them niggas thats leechin.
BG: Im просто обгръща разстояние и от тях негри, които е leechin.

EN: For instance Im ballin, them other lil niggas is reachin.
BG: Продукта например Im ballin, ги други Лил негрите се Протягаме.

EN: Kinda foul, especially now that Tm all that they girls talk about.
BG: Доста мръсен, особено сега че Tm че всички момичета говорят за.

EN: Especially now that Im legal baby, Im wildin out.
BG: Особено сега този Im правни бебе, Im wildin вън.

EN: The young boss ballin babygirl, YM the scout.
BG: Младите шеф ballin babygirl, YM Скаут.

EN: You wanna know if its clout? No doubt, count it out.
BG: Искате да знаете ако неговото влияние? Няма съмнение брои.

EN: (Chorus - Mishon)
BG: (Хор - Mishon)

EN: Girl that's new money right there.
BG: Момиче, което е нов пари точно там.

EN: Yeah that's new money right there.
BG: да това е нов пари точно там.

EN: Gonn' see how crispy that feel,
BG: Gonn' виждам как хрупкави, които се чувстват,

EN: how good that look,
BG: колко хубаво, че изглежда,

EN: how good that smell.
BG: колко хубаво, че миризмата.

EN: Soon as they make it, I get it.
BG: Скоро както те го правят, аз го получи.

EN: Soon as I get it, I spend it.
BG: Скоро както аз добивам то, аз прекарват го.

EN: Yeah that's new money right there.
BG: да това е нов пари точно там.

EN: Yeah that's new money right there.
BG: да това е нов пари точно там.

EN: Oh Oh Oh Oh (New Money)
BG: О о о о (нов пари)

EN: Oh Oh Oh Oh Oh (New Money)
BG: О оО о о (нов пари)

EN: Oh Oh Oh Ohhh (Yeah that's new money right there)
BG: О о о о (да, това е нов пари точно там)

EN: (Verse 2 - Lil Twist)
BG: (Стих 2 - Лил обрат)

EN: This how money really feel.
BG: Това как парите наистина се чувстват.

EN: Never slowing down, more cash in one year.
BG: Никога не се забавя, повече пари за една година.

EN: Bumpin and jukin, I rather have a bill.
BG: Bumpin и съхранява jukin, по-скоро имам сметка.

EN: And me, Im just a chef, tryna make another meal.
BG: И мен, Im просто един готвач, tryna друга храна.

EN: Please hand it over, Young Money Soldier.
BG: Моля го предаде, млади пари войник.

EN: Meditate on cash, Lil Twist doin yoga.
BG: Медитирайте върху cash, Лил Туист правиш йога.

EN: S-so much green like the kid mixed with ogre.
BG: S-толкова много зелени като дете се смесва с ogre.

EN: And Im so paid, wonder why they call me broker.
BG: И Im толкова платена, се чудя защо ме наричат брокер.

EN: Sandy-like smell, that's my black card odor
BG: Санди миризмата, която е моята черна карта миризма

EN: Star on this track, Lil Twist the young yoda.
BG: Звезда на тази писта, Лил Туист на младите Йода.

EN: In a minute Ima have my momma like Oprah.
BG: В една минута Ima имат мама като Опра.

EN: But for now, Im gettin new money like I told ya.
BG: Но за сега, Im получаване на нови пари както ти казах.

EN: (Chorus - Mishon)
BG: (Хор - Mishon)

EN: Girl that's new money right there.
BG: Момиче, което е нов пари точно там.

EN: Yeah that's new money right there.
BG: да това е нов пари точно там.

EN: Gonn' see how crispy that feel,
BG: Gonn' виждам как хрупкави, които се чувстват,

EN: how good that look,
BG: колко хубаво, че изглежда,

EN: how good that smell.
BG: колко хубаво, че миризмата.

EN: Soon as they make it, I get it.
BG: Скоро както те го правят, аз го получи.

EN: Soon as I get it, I spend it.
BG: Скоро както аз добивам то, аз прекарват го.

EN: Yeah that's new money right there.
BG: да това е нов пари точно там.

EN: Yeah that's new money right there.
BG: да това е нов пари точно там.

EN: Oh Oh Oh Oh (New Money)
BG: О о о о (нов пари)

EN: Oh Oh Oh Oh Oh (New Money)
BG: О о о о о (нов пари)

EN: Oh Oh Oh Ohhh (Yeah that's new money right there)
BG: О о о о (да, това е нов пари точно там)

EN: (Bridge - Mishon)
BG: (Мост - Mishon)

EN: New money right here,
BG: Нови пари тук,

EN: Young money right here,
BG: Млади пари точно тук,

EN: Old money ova there, move ova.
BG: Стари пари яйцеклетки, преместете яйцеклетки.

EN: Mo money, who cares,
BG: Мо пари, кой му пука,

EN: Throw money like yea,
BG: Хвърли пари като "да",

EN: New money right here, it's ova.
BG: Нови пари тук, това е яйцеклетки.

EN: New money right here,
BG: Нови пари тук,

EN: Young money right here,
BG: Млади пари точно тук,

EN: Old money ova there, move ova.
BG: Стари пари яйцеклетки, преместете яйцеклетки.

EN: Mo money, who cares,
BG: Мо пари, кой му пука,

EN: Throw money like yea,
BG: Хвърли пари като "да",

EN: New money right here, it's ova.
BG: Нови пари тук,Това е яйцеклетки.

EN: (Chorus - Mishon)
BG: (Хор - Mishon)

EN: Girl that's new money right there.
BG: Момиче, което е нов пари точно там.

EN: Yeah that's new money right there.
BG: да това е нов пари точно там.

EN: Gonn' see how crispy that feel,
BG: Gonn' виждам как хрупкави, които се чувстват,

EN: how good that look,
BG: колко хубаво, че изглежда,

EN: how good that smell.
BG: колко хубаво, че миризмата.

EN: Soon as they make it, I get it.
BG: Скоро както те го правят, аз го получи.

EN: Soon as I get it, I spend it.
BG: Скоро както аз добивам то, аз прекарват го.

EN: Yeah that's new money right there.
BG: да това е нов пари точно там.

EN: Yeah that's new money right there.
BG: да това е нов пари точно там.

EN: Oh Oh Oh Oh (New Money)
BG: О о о о (нов пари)

EN: Oh Oh Oh Oh Oh (New Money)
BG: О о о о о (нов пари)

EN: Oh Oh Oh Ohhh (Yeah that's new money right there)
BG: О о о о (да, това е нов пари точно там)