Artist: 
Search: 
Lil Boosie - Loose As A Goose (feat. Foxx & Mouse) lyrics (Bulgarian translation). | UHH OHH LOOSE AS A GOOSE ;
, I B LOOSE AS A GOOSE ;
, LOOSE AS A GOOSE ;
, I B LOOSE AS A GOOSE ;
,...
04:02
video played 15,865 times
added 9 years ago
Reddit

Lil Boosie - Loose As A Goose (feat. Foxx & Mouse) (Bulgarian translation) lyrics

EN: UHH OHH LOOSE AS A GOOSE ;
BG: ОХ ОХ ХЛАБАВ КАТО ГЪСКА;

EN: I B LOOSE AS A GOOSE ;
BG: Б ИЗГУБЯ КАТО ГЪСКА;

EN: LOOSE AS A GOOSE ;
BG: НАСИПНО СЪСТОЯНИЕ КАТО ГЪСКА;

EN: I B LOOSE AS A GOOSE ;
BG: Б ИЗГУБЯ КАТО ГЪСКА;

EN: LOOSE AS A GOOSE ;
BG: НАСИПНО СЪСТОЯНИЕ КАТО ГЪСКА;

EN: I B LOOSE AS A GOOSE ;
BG: Б ИЗГУБЯ КАТО ГЪСКА;

EN: LOOSE AS A GOOSE ;
BG: НАСИПНО СЪСТОЯНИЕ КАТО ГЪСКА;

EN: I B LOOSE AS A GOOSE DNT GET ME STARTED;
BG: I Б ХЛАБАВ КАТО ГЪСКА DNT МЕ РАЗБИРАЙТЕ ЗАПОЧНА;

EN: 2 SHOTS OF PATRON Ni UM ON iN DA PARTy;
BG: 2 Снимки на ПАТРОН Ni UM на в DA страна;

EN: i B LOOSE AS A GOOSE;
BG: i Б ХЛАБАВ като ГЪСКА;

EN: DNT GET ME STARTED;
BG: DNT МЕ РАЗБИРАЙТЕ ЗАПОЧНА;

EN: WiT A CLIK OF THUG NIGGAS WHEN I STEP Off iN DA PARTY; LOOSE AS A GOOSE DNT GET ME STARTED;
BG: Остроумие CLIK на THUG негрите когато аз ИЗЛИЗАМ в DA страна; ГУБИМ КАТО ГЪСКА DNT МЕ РАЗБИРАЙТЕ ЗАПОЧНА;

EN: FULL OF DAT LIQUR WHEN I STEP UP IN DA PARTY;
BG: ПЪЛЕН НА DAT LIQUR КОГАТО СЕ ЗАСИЛИ В DA СТРАНА;

EN: LOOSE AS A GOOSE DNt GET ME STARTED;
BG: ГУБИМ като ГЪСКА DNt ме РАЗБИРАЙТЕ започна;

EN: GON OF DEM JIGGAZ WHEN I STEP UP IN DA PARTY;
BG: ГОН НА DEM JIGGAZ КОГАТО СЕ ЗАСИЛИ В DA СТРАНА;

EN: KNOCK KNOCK KNOCK KNOCK;
BG: ЧУК ЧУК ЧУК ЧУК;

EN: DNT GET ME STARTED'
BG: DNT МЕ РАЗБИРАЙТЕ ЗАПОЧНА "

EN: CAUSE ILL WILD OUT N COCK DA GLOC 40'
BG: ПРЕДИЗВИКА БОЛНИ ДИВИ, N ПЕТЕЛ DA GLOC 40'

EN: KNOCK KNOCK KNOCK KNOCK;
BG: ЧУК ЧУК ЧУК ЧУК;

EN: DNT GET ME STARTED;
BG: DNT МЕ РАЗБИРАЙТЕ ЗАПОЧНА;

EN: CAUSE iT CAN GET RETARTED YA HEARD ME RETARTED....
BG: ПРИЧИНА то може да получите ЗАБАВЯМ YA ЧУЛИ ме ЗАБАВЯМ...

EN: LIL BOOSIE; VERSE 1...
BG: ЛИЛ BOOSIE; СТИХ 1...

EN: qOt A BODy BAg;
BG: qOt тялото чанта;

EN: &Nd A COUPlE MASK;
BG: & Nd няколко маска;

EN: i BUS HiS ASS DEN i POP A NUTHA HAlf;
BG: АВТОБУС DEN си ЗАДНИКА, поп NUTHA наполовина;

EN: COMiN THRU dA ClUb MAN i qOt My OWN SWAq;
BG: ЧРЕЗ cOMiN dA ClUb човек аз qOt моите собствени SWAq;

EN: DNt lOOK WRONq CAUSE i Will qEt ON yO ASS;
BG: DNt изглежда WRONq причина, аз ще qEt на Йо ЗАДНИКА;

EN: qOONs ON DECk All My NiGGAz ACTiN BAD;
BG: qOONs на палубата всички моите негри актин лошо;

EN: WiPE ME DOWN UM ON BiTCH UM BOOSiE BAD ASS;
BG: Избършете ME UM на кучка UM BOOSiE лошо ЗАДНИКА;

EN: dAt liQUR qOt ME TRiPPiN CAN i HAVE yU GiRl; (PlEASE)
BG: dAt liQUR qOt ме Трипити може да имам ю момиче; (Моля)

EN: CAN yU GiVE ME HEAd iN dA BATHROOM GiRl;
BG: МОЖЕ ю да ми главата в dA баня момиче;

EN: 4 CAR GARAGE MAN UM iN My OWN WORld;
BG: 4 Кола гараж човек UM в мой собствен свят;

EN: NECK FUll OF PiECES;
BG: ВРАТА, пълна с парчета;

EN: BiTCH yU GOTTA C ME;
BG: Кучка ю GOTTA C ME;

EN: AlWAyS GOOD lOOKiN;
BG: Винаги добър гледам;

EN: My MOUTh KiNDA CRUKEt;
BG: Доста CRUKEt ми устата;

EN: i B lOOSE All iN CENTRAl BOOKiN;
BG: Б изгубя всичко в Централна кетъринга;

EN: UM BOOSiE BAD ASS...
BG: Хм BOOSiE лошо ЗАДНИКА...

EN: CHOURS
BG: CHOURS

EN: I B LOOSE AS A GOOSE DNT GET ME STARTED;
BG: I Б ХЛАБАВ КАТО ГЪСКА DNT МЕ РАЗБИРАЙТЕ ЗАПОЧНА;

EN: 2 SHOTS OF PATRON Ni UM ON iN DA PARTy;
BG: 2 Снимки на ПАТРОН Ni UM на в DA страна;

EN: i B LOOSE AS A GOOSE;
BG: i Б ХЛАБАВ AS AГЪСКА;

EN: DNT GET ME STARTED;
BG: DNT МЕ РАЗБИРАЙТЕ ЗАПОЧНА;

EN: WiT A CLIK OF THUG NIGGAS WHEN I STEP Off iN DA PARTY; LOOSE AS A GOOSE DNT GET ME STARTED;
BG: Остроумие CLIK на THUG негрите когато аз ИЗЛИЗАМ в DA страна; ГУБИМ КАТО ГЪСКА DNT МЕ РАЗБИРАЙТЕ ЗАПОЧНА;

EN: FULL OF DAT LIQUR WHEN I STEP UP IN DA PARTY;
BG: ПЪЛЕН НА DAT LIQUR КОГАТО СЕ ЗАСИЛИ В DA СТРАНА;

EN: LOOSE AS A GOOSE DNt GET ME STARTED;
BG: ГУБИМ като ГЪСКА DNt ме РАЗБИРАЙТЕ започна;

EN: GON OF DEM JIGGAZ WHEN I STEP UP IN DA PARTY;
BG: ГОН НА DEM JIGGAZ КОГАТО СЕ ЗАСИЛИ В DA СТРАНА;

EN: fOXX; VERSE 2...
BG: Фокс; СТИХ 2...

EN: lOOk i B lOOSE A DEN A FREAk HOE;
BG: Виж Б хлабав DEN изрод МОТИКА;

EN: DAt FUCK N GiV yA DEEP THRAOT;
BG: DAt N на Майната GiV yA ДЪЛБОКО THRAOT;

EN: WE iN dA ClUb DEEp HOE;
BG: Ние в dA ClUb дълбоко МОТИКА;

EN: My TOlORENCE iS ZERo;
BG: Моят TOlORENCE е нула;

EN: WHEN i B iN dA ClUb yU AlREADy NO DA DEAliO;
BG: Когато i Б в dA ClUb ю вече № DA DEAliO;

EN: V.I.P B FUll Of BAD BiTCHES liKE A ViDEO;
BG: ВИП Б пълен на Бад кучки като видео;

EN: AND UM STANDiN WHERE dA DOE At;
BG: И къде стоиш на UM dA Доу в;

EN: WE ByiN All dA MOEt;
BG: Ние ByiN всички dA MOEt;

EN: yU BEttA TAKE yA HOE N lEAVE iF WE AiNT GOt yA HOE yEt;
BG: ю BEttA вземат ти МОТИКА N напусне, ако имаме AiNT yA МОТИКА все още;

EN: UM lOOSE liKE A GOOSE;
BG: UM хлабав като ГЪСКА;

EN: WiT A DUCE OF DAt JUiCE;
BG: Остроумие ДЮС DAt сок;

EN: it MiTE SlOW yO ASS DWN BUt TO ME iTs A BOOSt;
BG: то кърлеж бавно Йо ЗАДНИКА със, но за мен си тласък;

EN: UMA MUTHAFUCKiN GANGSTA iN dA ClUb WHERE dA G'S At;
BG: UMA MUTHAFUCKiN ГАНГСТЕР в dA ClUb, където dA G'S в;

EN: &Nd i AiNt tAWKiN CAR WHEN DAy ASk yU WHERE dA KEys At;
BG: & Nd аз tAWKiN колата, когато ден поиска ю, където dA ключове;

EN: MAKE yA Ol lADy PUt HA HEAD WHERE HA KNEES At;
BG: Ти направи ол дама пуснати HA главата където HA КОЛЕНЕТЕ

EN: iF yU DNt BRAK iT OFF DEy A FiNd HA WHERE DA lEAVES At;
BG: Ако ю DNt BRAK го ИЗКЛЮЧИТЕ DEy намери ха където DA листа;

EN: DOlla DOlla Bill All A NiGGA REAllY NEED;
BG: Наистина се НУЖДАЯТ от DOlla DOlla бил всички А негър;

EN: i NEW HOW tA COUNt dA MONEy B fO i NEW HOW tO READ;
BG: Аз съм нов как tA разчита dA пари Б fO съм нова как да ЧЕТЕШ;

EN: BEt DAt CHOPPA GO
BG: BEt DAt CHOPPA GO

EN: &Nd kNOCK A NiGGA ARM OUt HiS SlEEVE;
BG: & Nd чукам Негро РЪКАТА, му ръкав;

EN: CAUSE WHEN i GEt lOOSE SUMBODy CHilD qON BlEEd...
BG: ЗАЩОТО, когато получа хлабав SUMBODy дете qON кърви...

EN: CHOURS
BG: CHOURS

EN: I B LOOSE AS A GOOSE DNT GET ME STARTED;
BG: I Б ХЛАБАВ КАТО ГЪСКА DNT МЕ РАЗБИРАЙТЕ ЗАПОЧНА;

EN: 2 SHOTS OF PATRON Ni UM ON iN DA PARTy;
BG: 2 Снимки на ПАТРОН Ni UM на в DA страна;

EN: i B LOOSE AS A GOOSE;
BG: i Б ХЛАБАВ като ГЪСКА;

EN: DNT GET ME STARTED;
BG: DNT МЕ РАЗБИРАЙТЕ ЗАПОЧНА;

EN: WiT A CLIK OF THUG NIGGAS WHEN I STEP Off iN DA PARTY; LOOSE AS A GOOSE DNT GET ME STARTED;
BG: Остроумие CLIK на THUG негрите когато аз ИЗЛИЗАМ в DA страна; ГУБИМ КАТО ГЪСКА DNT МЕ РАЗБИРАЙТЕ ЗАПОЧНА;

EN: FULL OF DAT LIQUR WHEN i STEP UP IN DA PARTY;
BG: ПЪЛЕН на DAT LIQUR когато се ЗАСИЛИ в DAСТРАНА;

EN: LOOSE AS A GOOSE DNt GET ME STARTED;
BG: ГУБИМ като ГЪСКА DNt ме РАЗБИРАЙТЕ започна;

EN: GON OF DEM JIGGAZ WHEN i STEP UP IN DA PARTY;....
BG: Гон на DEM JIGGAZ когато се ЗАСИЛИ в DA страна;...