Artist: 
Search: 
Lil B - Pretty Boy lyrics (Bulgarian translation). | Aww damn
, Goddamn Based-God you got bitches
, Aww damn
, Free Gucci Mane
, What damn, my partna...
05:09
video played 1,836 times
added 7 years ago
Reddit

Lil B - Pretty Boy (Bulgarian translation) lyrics

EN: Aww damn
BG: о дяволите

EN: Goddamn Based-God you got bitches
BG: По дяволите базата-Бог ли кучки

EN: Aww damn
BG: о дяволите

EN: Free Gucci Mane
BG: Безплатно Gucci Mane

EN: What damn, my partna told me, he said B you gon die with bitches
BG: Какво по дяволите, ми partna ми каза, той каза B можете gon умират с кучки

EN: He said you got bitches on deck B, he said you a goddamn Pretty Boy
BG: Той каза, че имам кучки на палуба Б, той каза, че проклетата доста момче

EN: Ima die with thirty bitches on my dick, a hundred bitches on my dick, thirty bitches on my dick
BG: IMA умират с тридесет кучки на моя хуй, сто кучки на моя хуй, тридесет кучки на моя хуй

EN: I GOT BITCHES CUZ, AW DAMN I GOT BITCHES, AW DAMN, BASED GOD, PRETTY BOY, AW DAMN I GOT BITCHES, AWWWW FUCK
BG: АЗ ИМАМ КУЧКИ CUZ, О ДЯВОЛИТЕ, АЗ ИМАМ КУЧКИ, AW ДЯНКОВА, БАЗИРАНИ БОГ, ХУБАВЕЦО, AW ДЯВОЛИТЕ ИМАМ КУЧКИ, AWWWW ДЯВОЛИТЕ

EN: I got hoes like a young ass bitch
BG: Аз имам мотики като осле кучка

EN: I could fuck any broad
BG: Аз може да дяволите всяко широка

EN: Cuz I'm that fuckin rich
BG: Защото аз съм това шибано богат

EN: I could put her on a mount
BG: Може да я изведе на планината

EN: And I'd make her suck my dick
BG: И аз ще да си смучат ми кура

EN: This is young Based-God, I'm the Pretty Boy bitch (2x)
BG: Това е базата-Бог, аз съм доста момче кучка (2 x)

EN: Hoes out the ass beating me with Lou Gusses
BG: Мотики, задника ме бие с Лу Gusses

EN: Young Based-God fuck yo bitch like it's nothin
BG: Млади базата-Бог Майната Йо кучка като тя е нищо

EN: Hoes on my dick cuz I look like Jesus
BG: Мотики на моята пишка cuz изглежда като Исус

EN: Bitch I want a million, shoutsout to Regus
BG: Кучка, искам един милион, shoutsout към Regus

EN: Based like a god and I'm high like a Martian
BG: На база като Бог и аз съм висок прилича на Марс

EN: U.F.O. bitch suck my dick like a Martian
BG: НЛО кучка смучат ми кура прилича на Марс

EN: Tack 30 deep and I act like a broad
BG: Так 30 дълбоко и действат като широка

EN: With a chicken-head bitch chirpin me like a fraud
BG: С пиле глава кучка ме chirpin като измама

EN: Ass smacks face and I get it so explicit
BG: Задника намирисва лицето и го получа така изричен

EN: Gucci Mane business, make her suck my dick quick
BG: Gucci Mane бизнес, да я смучат ми кура бързо

EN: Game like Atari and I aint with that old shit
BG: Игра като Atari и аз aint с тези стари глупости

EN: Knock her bitch head on my dick like the ocean
BG: Почука главата си кучка ми пишка като на океана

EN: Pretty Boy gangster, RICH YOUNG NIGGA
BG: Красиво момче гангстер, БОГАТИТЕ млади НЕГЪР

EN: Hoes suck my dick cuz, I'm the pussy killer
BG: Мотики суча cuz my Дик, аз съм убиец на путка

EN: I'm Michael Jordan my bitches so excited
BG: Аз съм Майкъл Джордан Моите кучки толкова развълнуван

EN: Bitches suck my dick cuz my chain LOOK LIKE LIGHTNIN
BG: Кучки суча cuz my Дик ми верига ИЗГЛЕЖДА като скоростта

EN: I got hoes like a young ass bitch
BG: Аз имам мотики като осле кучка

EN: I could fuck any broad
BG: Може да дяволите всякоширок

EN: Cuz I'm that fuckin rich
BG: Защото аз съм това шибано богат

EN: I could put her on a mount
BG: Може да я изведе на планината

EN: And I'd make her suck my dick
BG: И аз ще да си смучат ми кура

EN: This is young Based-God, I'm the Pretty Boy bitch (2x)
BG: Това е базата-Бог, аз съм доста момче кучка (2 x)

EN: Damn Based-God had too many threesomes
BG: Проклинам базата-Бог трябвало прекалено много тройки

EN: Powerhouse shawty, knock a hoe head in
BG: Електростанция shawty, чукам мотика глава в

EN: Cock her neck back, Imma fuck her like a alien
BG: Петел врата назад, Imma я чукаш като чужденец

EN: I do the Paris Hilton, imma make a sex tape
BG: Аз правя на Парис Хилтън, imma правят секс касета

EN: Pretty bitch boy though, every girl on me
BG: Доста кучка момче обаче, всяко момиче на мен

EN: Niggaz on my dick cuz, erry bitch on me
BG: Негри на моята пишка cuz, erry кучка в мен

EN: Pay thirty thousand yo girl suck my dick cuz
BG: Плащат тридесет хиляди Йо момиче суча cuz my Дик

EN: X L R I'm from the hood like a Harley
BG: X L R съм от капака като Харлей

EN: Turn my swag on cuz I'm so narley
BG: Включване ми рушвет на cuz аз съм толкова narley

EN: Young Based-God and I'm shuttin down the party
BG: Млади базата-Бог и аз съм shuttin надолу партия

EN: Bitches suck my nuts cuz I look like a prophet
BG: Кучки суча cuz my ядки, изглежда като пророк

EN: Beggin me to fuck her, I told that bitch "Stop it."
BG: Beggin ме да я чукаш, казах че кучка "Го спре."

EN: I'm so pretty you can't even touch me
BG: Аз съм толкова красива, дори не ме докосвай

EN: VIP hoes, dog you can't even hug me
BG: ВИП мотики, куче, вие дори не може да ме прегърне

EN: Young Based-God running bitches like rugby
BG: Млади базата-Бог работи кучки харесват ръгби

EN: Young Based-God I fuck her face like er husband
BG: Млади базата-Бог чукам лицето си като er съпруг

EN: I got hoes like a young ass bitch
BG: Аз имам мотики като осле кучка

EN: I could fuck any broad
BG: Аз може да дяволите всяко широка

EN: Cuz I'm that fuckin rich
BG: Защото аз съм това шибано богат

EN: I could put her on a mount
BG: Може да я изведе на планината

EN: And I'd make her suck my dick
BG: И аз ще да си смучат ми кура

EN: This is young Based-God, I'm the Pretty Boy bitch (2x)
BG: Това е базата-Бог, аз съм доста момче кучка (2 x)