Artist: 
Search: 
Reddit

Lik - Pest Och Pina lyrics

Pesten har en funnit
Ni kan ej fly
Döden skall dig taga
Ödet visar sin självklarhet

Kyrkoklockan som ständigt klang
Är nu tyst
Domen mot guds hus äro kommen
När kyrkogrimmen ej längre ses
Är kristna liv lämnade till pestens makt

Ser hur livets ljusa dagar
Är endast ett minne blott
Insprukna i pestens pina
Snart död & borta för all tid

Bortom dagens mörker
Lever nattens ljus
Skapat utav DJÄVULEN när nu världen ligger i hans våld
Livets mening finnes i dödens avgrund
& skuggan av solen
Ses ej längre mer

[English translation:]

Plague & Torment

The plague has found you
You cannot escape
Death will take you
Fate shows its matter of course

The church bell that constantly chimed is now silent
The judgment of the house of God is here
When the church guardian can no longer be seen
Christian lives are left to the power of the plague

See how life's bright days
Are nothing but a memory
Sunken into the torment of the plague
Soon to be dead and gone forever

Beyond the darkness of the day
Lives the light of the night
Created by the DEVIL now that the world is in his hands
The meaning of life is in the abyss of death
And the shadow of the sun
Can be seen no more