Artist: 
Search: 
Reddit

Les Miserables - In Mijn Hart lyrics

Cosette:
Ach ik voel eind'lijk dat mijn leven toch begon
Één blik, 'k wist niet dat liefde zo verand'ren kon
Oh wat is er met jou, Cosette? Toch te lang nu alleen geleefd?
En niets staat nu meer vast, en alles, alles zweeft
In mijn hart is een wirwar van vraag
En van antwoord, van "wel" en van "niet"
In mijn hart zijn ook uren van stilte
Met heel in de verte een wonderlijk lied
Het vertelt van een wereld die wacht op mij
Vlak bij mij, ik reik maar ik kan er net nog niet bij
Weet hij wel dat ik leef, leeft hij echt, ik bedoel
Zag hij wel wat ik zag, voelde hij wat ik voel?
In mijn hart is geen eenzaamheid meer
Nu de liefde in 't hart zich voltrekt
Zo dichtbij, zo direkt

Valjean:
Oh Cosette, je bent zo'n eenzaam kind
Je somber te zien, dat doet me pijn
'k Beloof je, al wat er in mijn macht ligt
Ik zal bij ieder daglicht
Bij alle angst en bij pijn, groot en klein
Een vader en een moeder zijn

Cosette:
Waarom wil je niets kwijt over vroegere tijd
Over 't leven, dat ik als kind heb geleid
Bijna niets, wat je zegt van je leven voorheen
Waarom toch steeds met ons tweeën alleen?
Waarom tocht dit geheim?
Wat mag dit raadsel zijn?
In mijn hart is een rijkdom van liefde
Ik weet dat je veel van me houdt
Maar Papa, oh Papa, in jouw ogen ben ik
Slechts een meisje verdwaald in het woud

Valjean:
Houd je in, houd je in, anders klinkt er straks echt
Nog een zin, die men liever niet hoort, liever niet zegt

Cosette:
In mijn hart brandt een vuirge vraag
Ik verlang naar de waarheit, die jij
Uit m'n jeugd, weet van mij

Valjean:
Kind ontvang, slechts de waarheid van God
En die komt op z'n tijd, wees niet bang

Marius:
In mijn hart klinkt muziek als van duizenden eng'len
In 't licht van de zon
En m'n hart neemt nu afschied van vroeger
Verwelkomt wat plotseling begon
Éponine, oh vriendin, jij geleidde mij
Dankzij jou ben ik één met de Goden de hemel nabij
Oh ik zweef door een ruimte, die nieuw is en vrij

Éponine:
Ieder woord dat ie zegt is een dorksteek voor mij
In mijn hart klinkt zijn stem, oh ik leeft
Slechts voor hem, waar ik ga, waar ik sta
Als hij 't vraagt, zeg ik "ja"

Marius & Éponine:
Oh mijn hart, er is iemand die klopt aan mijn hart

Marius:
Onverwacht

Éponine:
Deze nacht