Artist: 
Search: 
Leaves' Eyes - My Destiny lyrics (Bulgarian translation). | My destiny
, I made a promise I couldn't keep
, I left my love on northern ground
, My destiny
, My...
04:14
video played 1,285 times
added 8 years ago
Reddit

Leaves' Eyes - My Destiny (Bulgarian translation) lyrics

EN: My destiny
BG: Моята съдба

EN: I made a promise I couldn't keep
BG: Аз направих едно обещание, не можеше да

EN: I left my love on northern ground
BG: Оставих моята любов на Северна земя

EN: My destiny
BG: Моята съдба

EN: My destiny...
BG: Моята съдба...

EN: I'm so lost, I am damned
BG: Аз съм толкова загубен, аз съм гадна

EN: In this grey lonely valley (I'm damned)
BG: В този сив самотна долина (аз съм проклет)

EN: Starless night, so vast and so black
BG: Беззвездна нощ, толкова голяма и толкова черно

EN: My prayers slowly sink to a whisper
BG: Моите молитви бавно потъвам към шепот

EN: I see your smile, but then I see your eyes
BG: Виждам вашата усмивка, но след това виждам очите ти

EN: Through the mist of tears
BG: През мъгла от сълзите

EN: I'm falling into the deep
BG: Аз съм попадат в бездната

EN: I'm falling
BG: Аз съм попадат

EN: Drowning in memories (my destiny)
BG: Удавяне в спомени (моята съдба)

EN: I made a promise
BG: Аз направих едно обещание

EN: A promise
BG: Обещание

EN: I'm drowning in destiny (my destiny)
BG: Аз съм удавяне в съдбата (моята съдба)

EN: My destiny
BG: Моята съдба

EN: My destiny...
BG: Моята съдба...

EN: All my hopes
BG: Всичките ми надежди

EN: Fearless pride
BG: Безстрашен гордост

EN: Drowned in smoke and ash (and ash)
BG: Удавени в дим и пепел (и пепел)

EN: A color red
BG: Червен цвят

EN: Forsaken blood on ice
BG: Оставил кръвта върху леда

EN: The evening dance on me
BG: На вечерта танц на мен

EN: And do you care
BG: И грижи

EN: Where I sleep
BG: Къде спи

EN: Do you mind my destiny?
BG: Имате ли нещо против моята съдба?

EN: I'm falling into the deep
BG: Аз съм попадат в бездната

EN: I'm falling
BG: Аз съм попадат

EN: Drowning in memories (my destiny)
BG: Удавяне в спомени (моята съдба)

EN: I made a promise
BG: Аз направих едно обещание

EN: A promise
BG: Обещание

EN: I'm drowning in destiny (my destiny)
BG: Аз съм удавяне в съдбата (моята съдба)

EN: My destiny
BG: Моята съдба

EN: My destiny...
BG: Моята съдба...

EN: The color red
BG: Червен цвят

EN: Blood on ice
BG: Кръвта на лед

EN: The evening dance on me
BG: На вечерта танц на мен

EN: Do you care
BG: Ти пука

EN: Where I sleep
BG: Къде спи

EN: Do you mind my destiny?
BG: Имате ли нещо против моята съдба?

EN: I'm falling into the deep
BG: Аз съм попадат в бездната

EN: I'm falling, falling
BG: Аз съм пада, пада

EN: Drowning in memories (my destiny)
BG: Удавяне в спомени (моята съдба)

EN: I made a promise
BG: Аз направих едно обещание

EN: A promise
BG: Обещание

EN: I'm drowning in destiny (my destiny)
BG: Аз съм удавяне в съдбата (моята съдба)

EN: My destiny
BG: Моята съдба

EN: My destiny...
BG: Моята съдба...

EN: My destiny (it's my destiny)
BG: Моята съдба (това е моята съдба)

EN: My destiny (my destiny)
BG: Моята съдба (моята съдба)

EN: My destiny
BG: Моята съдба