Artist: 
Search: 
LeToya - She Ain'T Got... lyrics (Bulgarian translation). | now ain't nobody perfect but i've (given everything)
, even past the fact that you lied (look what...
03:25
video played 1,958 times
added 8 years ago
Reddit

LeToya - She Ain'T Got... (Bulgarian translation) lyrics

EN: now ain't nobody perfect but i've (given everything)
BG: Сега никой не е съвършен, но аз съм (предвид всичко)

EN: even past the fact that you lied (look what you did to me)
BG: дори и покрай факта, че ти излъга (виж какво си направил за мен)

EN: and lonely nights at home when i cried
BG: и самотни нощи у дома, когато се извика

EN: baby i cried, baby i tried..
BG: Бебе и извика, скъпа аз се опитах ..

EN: (but you don't) even care about what we had
BG: (Но не), дори и грижи за това, което сме имали

EN: (and i won't) deal with it **????**
BG: (И аз не ще) се справят с нея **????**

EN: ('cuz i don't) **????** i think is trash
BG: ("Защото аз не) **????** мисля, че е боклук

EN: so i'ma take out the trash
BG: така че аз съм вземе боклука

EN: soon as i find out who she is
BG: Веднага след като разбера коя е тя

EN: who is this chick that you think's all that
BG: коя е тази мадама, че мислите, че е всичко, което

EN: trynna steal you away but i ain't havin' that
BG: trynna ви откраднат, но аз не се има среща', че

EN: i'ma put my foot down on homegirl's neck
BG: Аз съм си сложа крак върху шията на homegirl

EN: to make her see that
BG: , за да я видите, че

EN: she ain't got shit on me (x4)
BG: тя не е ли пука за мен (х4)

EN: she ain't got, she ain't got
BG: тя не е ли, тя не е ли

EN: oh so you wanna leave
BG: О, толкова искаш да си тръгнеш

EN: 'cuz you ain't goin'
BG: Защото ти няма да си тръгне

EN: you're a puppy on a leash
BG: ти си кученце на каишка

EN: time to come back home
BG: време да се върне у дома

EN: i done let 'chu out to play
BG: съм сторил нека Чу, за да играят

EN: but 'chu ain't playin' fair
BG: , но'не се чу играе честно

EN: you done messy little stray
BG: си направил малко разхвърлян бездомни

EN: bringin' fleas 'round here
BG: Кара бълхи'кръгла тук

EN: so swing batta batta batta
BG: така люлка batta batta batta

EN: swing mad up at, up at, up at her
BG: люлка на луд се, до най-, се към нея

EN: swing batta batta batta
BG: люлка batta batta batta

EN: swing mad up at, up at, up at her
BG: люлка на луд се, до най-, се към нея

EN: right at up at her at her
BG: право на до я я

EN: right at up at her at her
BG: право на до я я

EN: all i need to know is who she is
BG: Всичко, което трябва да знаете е коя е тя

EN: who is this chick that you think's all that
BG: коя е тази мадама, че мислите, че е всичко, което

EN: trynna steal you away but i ain't havin' that
BG: trynna ви откраднат, но аз не се има среща', че

EN: i'ma put my foot down on homegirl's neck
BG: Аз съм си сложа крак върху шията на homegirl

EN: to make her see that
BG: , за да я видите, че

EN: she ain't got shit on me (x4)
BG: тя не е ли пука за мен (х4)

EN: she ain't got, she ain't got (shit on me..)
BG: тя не е ли, тя не е ли (глупости за мен ..)

EN: does she kiss like me ?
BG: , тя целува като мен?

EN: care for ya kids like me ?
BG: грижи за децата ти като мен?

EN: keep a secret like me ?
BG: запазя в тайна като мен?

EN: does she cook ? clean ?
BG: тя се готви? чисти?

EN: do all that things..
BG: направи всичко, че нещата ..

EN: can you take her home to momma ?
BG: Ще можете ли да си дом на майка?

EN: deal wit 'cha babymomma ?
BG: ча сделка остроумие'babymomma?

EN: does she fight like me ?
BG: тя се бори като мен?

EN: stay fly like me ?
BG: престоя летят като мен?

EN: down to ride like me ?
BG: надолу, за да се вози като мен?

EN: no, 'cuz she ain't.. yeaahh !
BG: не,'защото тя не е. .. yeaahh!

EN: who is this chick that you think's all that
BG: коя е тази мадама, че мислите, че е всичко, което

EN: trynna steal you away but i ain't havin' that
BG: trynna ви откраднат, но аз не се има среща', че

EN: i'ma put my foot down on homegirl's neck
BG: Аз съм си сложа крак върху шията на homegirl

EN: to make her see that
BG: , за да я видите, че

EN: she ain't got shit on me (x4)
BG: тя не е ли пука за мен (х4)

EN: she ain't got, she ain't got
BG: тя не е ли, тя не е ли

EN: swing batta batta batta
BG: люлка batta batta batta

EN: swing mad up at, up at, up at her
BG: люлка на луд се, до най-, се към нея

EN: swing batta batta batta
BG: люлка batta batta batta

EN: swing mad up at, up at, up at her
BG: люлка на луд се, до най-, се към нея

EN: swing batta batta batta
BG: люлка batta batta batta

EN: swing mad up at, up at, up at her
BG: люлка на луд се, до най-, се към нея

EN: swing batta batta batta
BG: люлка batta batta batta

EN: swing mad up at, up at, up at her
BG: люлка на луд се, до най-, се към нея