Artist: 
Search: 
Lauren Bennett - I Wish I Wish lyrics (Bulgarian translation). | Yeah im flying coach but im so f*cking g6
, My boyfriend aint broke but my kiss is expensive
,...
03:15
video played 420 times
added 6 years ago
by XTCMan
Reddit

Lauren Bennett - I Wish I Wish (Bulgarian translation) lyrics

EN: Yeah im flying coach but im so f*cking g6
BG: да im плаващи треньор но im толкова f * cking g6

EN: My boyfriend aint broke but my kiss is expensive
BG: Моят приятел счупи, но ми целувка е скъпо

EN: Spending all the cash like im going out of business
BG: Разходите на всички пари като im ще излязат от бизнеса

EN: So dont forget to celebrate, mondays are contagious
BG: Така че не забравяйте да празнуват, понеделник са заразни

EN: And i wish that: everyday well celebrate
BG: И аз искам това: всеки ден добре празнуват

EN: Oh-uh-oh oh, oh
BG: О о о о, о

EN: Oh-uh-oh oh, oh
BG: О о о о, о

EN: Ill be dancing to the nuch
BG: Ill се танцува да nuch

EN: Nobody knows
BG: Никой не знае

EN: I dont wanna sleep,
BG: Аз не искам да спя,

EN: I dont wanna sleep
BG: Аз не искам да спя

EN: Take out all your money, spend it like a freak
BG: Извадете всичките си пари, които да изхарчите като изрод

EN: Everyday won;t stay a day
BG: Всеки ден няма да остане един ден

EN: Oh-uh-oh oh, oh
BG: О о о о, о

EN: Oh-uh-oh oh, oh
BG: О о о о, о

EN: Drinking from the tap but it tastes like champagne
BG: Пиене от чешмата, но тя има вкус на шампанско

EN: Yea, ill be rocking my shades, i dont care if its gonna rain
BG: да, лошо се рока ми нюанси, не ми пука дали ще дъжд

EN: Im singing in the shower like a sold out stadium
BG: Im пеене в банята като продадени стадион

EN: Now all the ladies strike a pose
BG: Сега всички дами удари поза

EN: Cause you know that youll be killing them
BG: Защото знаете, че вие ще се ги убива

EN: Yeah, yeah, yeah
BG: да, да, да

EN: And i wish that: everyday well celebrate
BG: И аз искам това: всеки ден добре празнуват

EN: Oh-uh-oh oh, oh
BG: О о о о, о

EN: Oh-uh-oh oh, oh
BG: О о о о, о

EN: Ill be dancing to the nuch
BG: Ill се танцува да nuch

EN: Nobody knows
BG: Никой не знае

EN: I dont wanna sleep,
BG: Аз не искам да спя,

EN: I dont wanna sleep
BG: Аз не искам да спя

EN: Take out all your money, spend it like a freak
BG: Извадете всичките си пари, които да изхарчите като изрод

EN: Everyday won;t stay a day
BG: Всеки ден няма да остане един ден

EN: Oh-uh-oh oh, oh
BG: О о о о, о

EN: Oh-uh-oh oh, oh
BG: О о о о, о

EN: I dont wanna sleep through life
BG: Аз не искам да спя през целия живот

EN: I dont wanna sleep through life
BG: Аз не искам да спя през целия живот

EN: I wish, i wish, i wish
BG: Искам, искам, искам

EN: I dont wanna sleep through life
BG: Аз не искам да спя през целия живот

EN: I dont wanna sleep through life
BG: Аз не искам да спя през целия живот

EN: No, no
BG: Не, не

EN: I wish, i wish, i wish
BG: Искам, искам, искам

EN: No, no
BG: Не, не

EN: I wish that:
BG: Аз искам това:

EN: And i wish that: everyday well celebrate
BG: И аз искам това: всеки ден добре празнуват

EN: Oh-uh-oh oh, oh
BG: О о о о, о

EN: Oh-uh-oh oh, oh
BG: О о о о, о

EN: Ill be dancing to the nuch
BG: Ill се танцува да nuch

EN: Nobody knows
BG: Никой не знае

EN: I dont wanna sleep,
BG: Аз не искам дасън,

EN: I dont wanna sleep
BG: Аз не искам да спя

EN: Take out all your money, spend it like a freak
BG: Извадете всичките си пари, които да изхарчите като изрод

EN: Everyday won;t stay a day
BG: Всеки ден няма да остане един ден

EN: Oh-uh-oh oh, oh
BG: О о о о, о

EN: Oh-uh-oh oh, oh
BG: О о о о, о

EN: I wish, i wish, i wish
BG: Искам, искам, искам

EN: I wish, i wish, i wish
BG: Искам, искам, искам

EN: I wish, i wish, i wish
BG: Искам, искам, искам