Artist: 
Search: 
Reddit

Lana Jurcevic - Marija lyrics

MARIJA

ŽAMOR IZ VISINA
ME TAKNUO PO PRSTIMA
LJUBAV TVOGA SINA
OSJEĆAM U GRUDIMA

HVALA TI
HVALA TI ZA SVE

KAO VAL RASTE MOJA LJUBAV
PREMA TEBI
KAO VAL ME POKLOPILA
KAO VAL RASTE MOJA LJUBAV
KAKO NE BI
KAD SAM SAMO TO
OD TEBE DOBILA
MARIJA

SLUŠAM TVOJE RIJEÈI
SVAKA OD NJIH DUŠU IZLIJEČI
SVE TI MOGU REĆI
I UZ TEBE UVIJEK NADU PRONAĆI