Artist: 
Search: 
Lady GaGa - The Edge Of Glory lyrics (Bulgarian translation). | There ain't no reason you and me should be alone
, Tonight, yeah, baby! (Tonight, yeah, baby!)
, And...
05:27
video played 1,724 times
added 6 years ago
by orynwe
Reddit

Lady GaGa - The Edge Of Glory (Bulgarian translation) lyrics

EN: There ain't no reason you and me should be alone
BG: Няма никаква причина ти и аз трябва да бъде сам

EN: Tonight, yeah, baby! (Tonight, yeah, baby!)
BG: Тази вечер да, скъпа! (Тази вечер, да, скъпа!)

EN: And I got a reason that you're who should take me home tonight (Tonight)
BG: И аз имам една причина, че вие сте, които трябва да ме вземе у дома тази вечер (тази вечер)

EN: I need a man that thinks it's right when it's so wrong
BG: Имам нужда от човек, който мисли, че е редно, когато тя е толкова лошо

EN: Tonight, yeah, baby! (Tonight, yeah, baby!)
BG: Тази вечер да, скъпа! (Тази вечер, да, скъпа!)

EN: Right on the limits where we know we both belong tonight
BG: Точно на границите, където знаем, че и двамата принадлежат довечера

EN: [Bridge:]
BG: [Мост:]

EN: It's hard to feel the rush, to brush the dangerous
BG: Това е трудно да усетите прилив, четка на опасните

EN: I'm gonna run right to, to the edge with you
BG: Аз отивам да тече право на до ръба с вас

EN: Where we can both fall far in love
BG: Където можем да и двете са далеч в любовта

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: I'm on the edge of glory, and I'm hanging on a moment of truth
BG: Аз съм на ръба на славата, и аз съм висящ на моментът на истината

EN: Out on the edge of glory, and I'm hanging on a moment with you
BG: На ръба на славата, и аз съм обесване в момента с вас

EN: I'm on the edge, the edge, the edge, the edge, the edge, the edge, the edge,
BG: Аз съм на ръба, ръба, ръба, ръба, ръба, ръба, ръба,

EN: I'm on the edge of glory, and I'm hanging on a moment with you
BG: Аз съм на ръба на славата, и аз съм виси на момента с вас

EN: I'm on the edge with you.
BG: Аз съм на ръба с вас.

EN: Another shot before we kiss the other side
BG: Друг изстрел преди целуваме другата страна

EN: Tonight, yeah, baby! (Tonight, yeah, baby!)
BG: Тази вечер да, скъпа! (Тази вечер, да, скъпа!)

EN: I'm on the edge of something final we call life tonight
BG: Аз съм на ръба на нещо окончателно, което наричаме живот тази вечер

EN: (Alright! Alright!)
BG: (Добре! Добре!)

EN: Put on your shades, 'cause I'll be dancing in the flames
BG: Постави на нюанси, защото аз ще се надиграват в пламъци

EN: Tonight, yeah, baby! (Tonight, yeah, baby!)
BG: Тази вечер да, скъпа! (Тази вечер, да, скъпа!)

EN: It isn't hell if everybody knows my name tonight
BG: Това не е АД, ако всеки знае името ми тази вечер

EN: (Alright! Alright!)
BG: (Добре! Добре!)

EN: [Bridge:]
BG: [Мост:]

EN: It's hard to feel the rush, to brush the dangerous
BG: Това е трудно да усетите прилив, четка на опасните

EN: I'm gonna run right to, to the edge with you
BG: Аз отивам да тече право на до ръба с вас

EN: Where we can both fall far in love
BG: Където можем да и двете са далеч в любовта

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: I'm on the edge of glory, and I'm hanging on a moment of truth
BG: Аз съм на ръба на славата, и аз съм висящ на моментът на истината

EN: Out on the edge of glory, and I'm hanging on a moment with you
BG: На ръба на славата, и аз съм обесванев един момент с вас

EN: I'm on the edge, the edge, the edge, the edge, the edge, the edge, the edge,
BG: Аз съм на ръба, ръба, ръба, ръба, ръба, ръба, ръба,

EN: I'm on the edge of glory, and I'm hanging on a moment with you
BG: Аз съм на ръба на славата, и аз съм виси на момента с вас

EN: I'm on the edge with you.
BG: Аз съм на ръба с вас.

EN: I'm on the edge with you
BG: Аз съм на ръба с вас

EN: I'm on the edge with you
BG: Аз съм на ръба с вас

EN: (You, you, you...)
BG: (Вие, вие,...)

EN: [Solo saxophone]
BG: [Соло саксофон]

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: I'm on the edge of glory, and I'm hanging on a moment of truth
BG: Аз съм на ръба на славата, и аз съм висящ на моментът на истината

EN: I'm on the edge of glory, and I'm hanging on a moment with you
BG: Аз съм на ръба на славата, и аз съм виси на момента с вас

EN: I'm on the edge, the edge, the edge, the edge, the edge, the edge, the edge,
BG: Аз съм на ръба, ръба, ръба, ръба, ръба, ръба, ръба,

EN: I'm on the edge of glory, and I'm hanging on a moment with you
BG: Аз съм на ръба на славата, и аз съм виси на момента с вас

EN: I'm on the edge with you (with you, with you, with you, with you, with you)
BG: Аз съм на ръба с вас (с теб, с теб, с теб, с теб, с теб)