Artist: 
Search: 
Lady GaGa - Telephone (feat. Beyonce) lyrics (Bulgarian translation). | [Lady Gaga]
, Hello
, Hello, baby; you called
, I can't hear a thing
, I have got no service in the...
09:30
video played 3,356 times
added 8 years ago
by grtsv1
Reddit

Lady GaGa - Telephone (feat. Beyonce) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Lady Gaga]
BG: [] Lady Gaga

EN: Hello
BG: Здравейте

EN: Hello, baby; you called
BG: Здравей, мила, ти се обади

EN: I can't hear a thing
BG: Не мога да чуя нещо

EN: I have got no service in the club you say, say
BG: Аз имам никакъв служба в клуба ще кажеш, да речем

EN: Wa-wa-what did you say?
BG: Wa-Wa-Какво каза?

EN: Huh?; You're breaking up on me
BG: А?; Ти ми разбиваш от мен

EN: Sorry; I cannot hear you
BG: За съжаление, аз не мога да ви чуя

EN: I'm kinda busy
BG: Аз съм доста зает

EN: K-kinda busy
BG: K-доста зает

EN: K-kinda busy
BG: K-доста зает

EN: Sorry; I cannot hear you
BG: За съжаление, аз не мога да ви чуя

EN: I'm kinda busy
BG: Аз съм доста зает

EN: Just a second; it's my favorite song they're gonna play and I cannot text you with a drink in my hand, eh?
BG: Само една секунда, тя ми е любима песен те ще играят и не мога да ви текста с едно питие в ръката ми, а?

EN: You shoulda made some plans with me; you knew that I was free
BG: Можете Трябваше да прави някои планове с мен, знаеш, че съм свободен

EN: And now you won't stop calling me
BG: И сега няма да спрат да ме наричаш

EN: I'm kinda busy
BG: Аз съм доста зает

EN: Stop callin', stop callin'; I don't wanna think anymore!; I left my head and my heart on the dance-floor
BG: Ние викаме, спрете вика, аз не искам да мисля вече!; Оставих главата ми и сърцето ми на дансинга

EN: Stop callin'', stop callin; I don't wanna talk anymore!; I left my head and my heart on the dance-floor
BG: Ние викаме'', спрете вика, аз не искам да говоря повече!; Оставих главата ми и сърцето ми на дансинга

EN: Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
BG: Е, нали, нали, нали, нали, нали, нали, нали, нали

EN: Stop telephonin' me!
BG: Ние telephonin ме!

EN: Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
BG: Е, нали, нали, нали, нали, нали, нали, нали, нали

EN: I'm busy!
BG: Аз съм зает!

EN: Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
BG: Е, нали, нали, нали, нали, нали, нали, нали, нали

EN: Stop telephonin' me!
BG: Ние telephonin ме!

EN: Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
BG: Е, нали, нали, нали, нали, нали, нали, нали, нали

EN: Can call all you want but there's no one home and you're not gonna reach my telephone!
BG: Може да постави всичко, което искате, но това не е един дом и не сте ще спечеля телефон!

EN: 'Cause I'm out in the club and I'm sippin' that bub' and you're not gonna reach my telephone
BG: Защото аз съм в клуба и аз съм sippin', че Bub и вие няма да го спечеля телефон

EN: Call when you want but there's no one home
BG: Обадете се, когато искате, но това не е едно начало

EN: and you're not gonna reach my telephone
BG: и ти няма да го спечеля телефон

EN: Out in the club and I'm sippin' that bub' and you're not gonna reach my telephone
BG: Няма в клуба и аз съм sippin', че Bub и вие няма да го спечеля телефон

EN: [Beyonce]
BG: [Beyonce]

EN: Boy, the way you blowin' up my phone won't make me leave no faster, put my coat on faster, leave my girls no faster.
BG: Момчета, на вас начин blowin'до телефона ми няма да ме карат да не оставят по-бързо, си сложа палтото на по-бързо, оставете ми момичета не по-бързо.

EN: I shoulda left my phone at home 'cause this is a disaster!
BG: Трябваше да левия си телефон у дома, защото това е катастрофа!

EN: Callin' like a collector
BG: Вика като колекционер

EN: Sorry: I cannot answer!
BG: За съжаление: Не мога да отговоря!

EN: Not that I don't like you: I'm just at a party
BG: Не, че не ти харесва: Аз съм само на една партия

EN: And I am sick and tired of my phone ri-ringing
BG: И аз съм болен и уморен от моя телефон RI-звънене

EN: Sometimes I feel like I live in Grand Central Station
BG: Понякога имам чувството че живеем в Grand Central Station

EN: Tonight I'm not takin no calls 'cause I'll be dancin'
BG: Тази вечер аз не съм обгръща, да не предизвикват нарича'Аз ще се танцува

EN: 'Cause I'll be dancin'
BG: Защото аз ще танцувам

EN: 'Cause I'll be dancin'
BG: Защото аз ще танцувам

EN: Tonight I'm not takin' no calls 'cause I'll be dancin!
BG: Тази вечер аз не съм обгръща, защото не нарича'Аз ще се танцува!

EN: Stop callin', stop callin'; I don't wanna think anymore!; I got my head and my heart on the dance-floor
BG: Ние викаме, спрете вика, аз не искам да мисля вече!, Аз имам на главата и сърцето си на дансинга

EN: Stop callin', stop callin'; I don't wanna talk anymore!; I got my head and my heart on the dance-floor
BG: Ние викаме, спрете вика, аз не искам да говоря повече!, Аз имам на главата и сърцето си на дансинга

EN: Stop callin', stop callin'; I don't wanna think anymore!; I got my head and my heart on the dance-floor
BG: Ние викаме, спрете вика, аз не искам да мисля вече!, Аз имам на главата и сърцето си на дансинга

EN: Stop callin', stop callin'; I don't wanna talk anymore; I got my head and my heart on the dance-floor
BG: Ние викаме, спрете вика, аз не искам да говоря повече, аз имам на главата и сърцето си на дансинга

EN: Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
BG: Е, нали, нали, нали, нали, нали, нали, нали, нали

EN: Stop telephonin' me!
BG: Ние telephonin ме!

EN: Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
BG: Е, нали, нали, нали, нали, нали, нали, нали, нали

EN: I'm busy!
BG: Аз съм зает!

EN: Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
BG: Е, нали, нали, нали, нали, нали, нали, нали, нали

EN: Stop telephonin' me!
BG: Ние telephonin ме!

EN: Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
BG: Е, нали, нали, нали, нали, нали, нали, нали, нали

EN: Can call all you want, but there's no one home
BG: Може да постави всичко, което искате, но няма едно начало

EN: And you're not gonna reach my telephone
BG: И вие няма да го спечеля телефон

EN: 'Cause I'm out in the club and I'm sippin' that bub'
BG: Защото аз съм в клуба и аз съм sippin', че Bub"

EN: And you're not gonna reach my telephone
BG: И вие няма да го спечеля телефон

EN: Call when you want, but there's no one home
BG: Обадете се, когато искате, но няма едно начало

EN: And you're not gonna reach my telephone!
BG: И вие няма да го спечеля телефон!

EN: 'Cause I'm out in the club, and I'm sippin' that bub'
BG: Защото аз съм в клуба, и аз съм sippin', че Bub"

EN: And you're not gonna reach my telephone, my telephone, mi-mi-mi, my telephone
BG: И вие няма да го спечеля телефон, телефона ми, ми-ми-ми, моят телефон

EN: 'Cause I'm out in the club and I'm sippin' that bub'
BG: Защото аз съм в клуба и аз съм sippin', че Bub"

EN: And you're not gonna reach my telephone
BG: И вие няма да го спечеля телефон

EN: My telephone
BG: Моят телефон

EN: Mi-mi-mi, my telephone
BG: Ми-ми-ми, моят телефон

EN: 'Cause I'm out in the club and I'm sippin that bub' and you're not gonna reach my telephone
BG: Защото аз съм в клуба и аз съм sippin че Bub и вие няма да го спечеля телефон

EN: We're sorry; the number you have reached is not in service at this time
BG: Съжаляваме; номера, който са постигнали не е в експлоатация в този момент

EN: Please check the number, or try your call again
BG: Моля, проверете номера, или се опитайте да ви се обадя пак