Artist: 
Search: 
Lady GaGa - Scheiße lyrics (Bulgarian translation). | INTRO: 
, I don't speak German, But I can if you'd like. Oh! 
, 
, POST-CHORUS: 
, Isch lieben aus...
03:45
video played 3,046 times
added 7 years ago
Reddit

Lady GaGa - Scheiße (Bulgarian translation) lyrics

DE: INTRO:
BG: INTRO:

DE: I don't speak German, But I can if you'd like. Oh!
BG: Аз не говоря Deutsch, но мога да, ако искате. Oh!

DE: POST-CHORUS:
BG: СЛЕД CHORUS:

DE: Isch lieben aus tubikler,
BG: Иш любовта на tubikler,

DE: E a kat mi madre monster,
BG: E чудовище котка ми Мадре,

DE: Alsch bi auschke wie falugen,
BG: Alscher би auschke като falugen,

DE: Bigon bi uske mugler.
BG: Bigon би Uske Mugler.

DE: [x5]
BG: [X5]

DE: VERSE 1:
BG: Стих 1:

DE: I'll take you out tonight,
BG: Аз ще ви отведе от тази вечер,

DE: Say whatever you like.
BG: Кажете каквото искате.

DE: Scheiße-scheiße be mine,
BG: Мамка му пука-да мина,

DE: Scheiße be mine (Scheiße be mine)
BG: По дяволите да мина (да ми пука)

DE: Put on a show tonight,
BG: Поставете шоу тази вечер,

DE: Do whatever you like.
BG: Правете каквото искате.

DE: Scheiße-scheiße be mine,
BG: Мамка му пука-да мина,

DE: Scheiße be mine (Scheiße be mine)
BG: По дяволите да мина (да ми пука)

DE: PRE-CHORUS:
BG: PRE-CHORUS:

DE: When I'm on a mission
BG: Когато съм на мисия

DE: I rebuke my condition.
BG: Аз смъмри ми състояние.

DE: If you're a strong female,
BG: Ако сте силна жена,

DE: You don't need permission.
BG: Не е нужно разрешение.

DE: CHORUS:
BG: ХОР:

DE: I, I wish I got to dance on a single prayer.
BG: I, Иска ми се да имам да танцуват на една молитва.

DE: I, I wish I could be strong without somebody there.
BG: Аз бих искал да бъда силен, без някой там.

DE: I, I wish I got to dance on a single prayer.
BG: I, Иска ми се да имам да танцуват на една молитва.

DE: I, I wish I could be strong without the scheiße, yeh.
BG: Аз искам да бъда силна без глупости, да.

DE: Oh oh oh oh oh.
BG: О о о о о.

DE: Without the scheiße, yeh.
BG: Без глупости, да.

DE: Oh oh oh oh oh.
BG: О о о о о.

DE: Without the scheiße, yeh.
BG: Без глупости, да.

DE: Oh oh oh oh oh.
BG: О о о о о.

DE: Without the scheiße, yeh.
BG: Без глупости, да.

DE: Oh oh oh oh oh.
BG: О о о о о.

DE: Without the scheiße, yeh.
BG: Без глупости, да.

DE: I don't speak German but I wish I could
BG: Аз не говоря Deutsch, но ми се иска да

DE: POST-CHORUS:
BG: СЛЕД CHORUS:

DE: Isch lieben aus tubikler,
BG: Иш любовта на tubikler,

DE: E a kat mi madre monster,
BG: E чудовище котка ми Мадре,

DE: Alsch bi auschke wie falugen,
BG: Alscher би auschke като falugen,

DE: Bigon bi uske mugler.
BG: Bigon би Uske Mugler.

DE: Isch lieben aus tubikler,
BG: Иш любовта на tubikler,

DE: E a kat mi madre monster,
BG: E чудовище котка ми Мадре,

DE: Alsch bi auschke wie falugen,
BG: Alscher би auschke като falugen,

DE: Bigon bi uske mugler.
BG: Bigon би Uske Mugler.

DE: VERSE 2:
BG: Стих 2:

DE: Love is objectified by what men say is right
BG: Любовта е обективирано от това, което казват хората е прав

DE: Scheiße-scheiße be mine,
BG: Мамка му пука-да мина,

DE: Vosché be mine (Vosché be mine)
BG: Vosch да мина (да мина Vosch)

DE: But high-heeled feminists, tell lessons far from this
BG: Но високи токчета феминистки, кажете поуки от толкова далеч

DE: Express your woman-kind
BG: Express си жена и дете

DE: Fight for your right (Fight for your right)
BG: Борба за правото си (Борба за правото си)

DE: PRE-CHORUS:
BG: PRE-CHORUS:

DE: When I'm on a mission
BG: Когато съм на мисия

DE: I rebuke my condition.
BG: Аз смъмри ми състояние.

DE: If you're a strong female,
BG: Ако сте силна жена,

DE: You don't need permission.
BG: Не е нужно разрешение.

DE: CHORUS:
BG: ХОР:

DE: I, I wish I got to dance on a single prayer.
BG: I, Иска ми се да имам да танцуват на една молитва.

DE: I, I wish I could be strong without somebody there.
BG: Аз бих искал да бъда силен, без някой там.

DE: I, I wish I got to dance on a single prayer.
BG: I, Иска ми се да имам да танцуват на една молитва.

DE: I, I wish I could be strong without the scheiße, yeh.
BG: Аз искам да бъда силна без глупости, да.

DE: Oh oh oh oh oh.
BG: О о о о о.

DE: Without the scheiße, yeh.
BG: Без глупости, да.

DE: Oh oh oh oh oh.
BG: О о о о о.

DE: Without the scheiße, yeh.
BG: Без глупости, да.

DE: Oh oh oh oh oh.
BG: О о о о о.

DE: Without the scheiße, yeh.
BG: Без глупости, да.

DE: Oh oh oh oh oh.
BG: О о о о о.

DE: Without the scheiße, yeh.
BG: Без глупости, да.

DE: I don't speak German but I wish I could.
BG: Аз не говоря Deutsch, но ми се иска да.

DE: BRIDGE:
BG: BRIDGE:

DE: I, I, I, I, I, I
BG: Аз, аз, аз, аз, аз, аз

DE: I, I, I, I, I, I speak German
BG: Аз, аз, аз, аз, аз, аз говоря Deutsch

DE: I, I, I, I, I, I, but I can if you like
BG: Аз, аз, аз, аз, аз, аз, но мога да, ако искате

DE: I, I, I, I, I, I
BG: Аз, аз, аз, аз, аз, аз

DE: I, I, I, I, I, I speak German
BG: Аз, аз, аз, аз, аз, аз говоря Deutsch

DE: I, I, I, I, I, I, but I can if you like
BG: Аз, аз, аз, аз, аз, аз, но мога да, ако искате

DE: CHORUS:
BG: ХОР:

DE: I, I wish I got to dance on a single prayer.
BG: I, Иска ми се да имам да танцуват на една молитва.

DE: I, I wish I could be strong without somebody there.
BG: Аз бих искал да бъда силен, без някой там.

DE: I, I wish I got to dance on a single prayer.
BG: I, Иска ми се да имам да танцуват на една молитва.

DE: I, I wish I could be strong without the scheiße, yeh.
BG: Аз искам да бъда силна без глупости, да.

DE: Oh oh oh oh oh.
BG: О о о о о.

DE: Without the scheiße, yeh.
BG: Без глупости, да.

DE: Oh oh oh oh oh.
BG: О о о о о.

DE: Without the scheiße, yeh.
BG: Без глупости, да.

DE: Oh oh oh oh oh.
BG: О о о о о.

DE: Without the scheiße, yeh.
BG: Без глупости, да.

DE: Oh oh oh oh oh.
BG: О о о о о.

DE: Without the scheiße, yeh.
BG: Без глупости, да.

DE: POST-CHORUS:
BG: СЛЕД CHORUS:

DE: Isch lieben aus tubikler,
BG: Иш любовта на tubikler,

DE: E a kat mi madre monster,
BG: E чудовище котка ми Мадре,

DE: Alsch bi auschke wie falugen,
BG: Alscher би auschke като falugen,

DE: Bigon bi uske mugler.
BG: Bigon би Uske Mugler.

DE: Isch lieben aus tubikler,
BG: Иш любовта на tubikler,

DE: E a kat mi madre monster,
BG: E чудовище котка ми Мадре,

DE: Alsch bi auschke wie falugen,
BG: Alscher би auschke като falugen,

DE: Bigon bi uske mugler. (uske mugler)
BG: Bigon би Uske Mugler. (Uske Mugler)