Artist: 
Search: 
Lady GaGa - Reloaded (feat. Rodney Jerkins) lyrics (Bulgarian translation). | Baby you've got a lot of questions
, You better listen up please
, I wanna know what you want and...
04:08
video played 6,585 times
added 7 years ago
Reddit

Lady GaGa - Reloaded (feat. Rodney Jerkins) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Baby you've got a lot of questions
BG: Скъпи, ти имаш много въпроси

EN: You better listen up please
BG: По-добре слушайте, моля

EN: I wanna know what you want and need
BG: Искам да знам какво искат и се нуждаят

EN: To charge up your batteries
BG: За зареждане на батериите

EN: You got the flow and the intention
BG: Имаш поток и намерението

EN: Boy but have you got the mouth
BG: Момче, но имаш устата

EN: Show me that you've got the ammunition
BG: Покажи ми, че сте се погрижили за боеприпаси

EN: That you're good for a while, for a while, for a while
BG: Това сте добре за известно време, за известно време, за известно време

EN: Charge it up because ba-by you could be mine
BG: Разходи за това, защото ба-от вас може да бъде мой

EN: I don't need a red soldier
BG: Нямам нужда от червен войник

EN: I need you to reload it
BG: Аз ви се наложи да я презаредите

EN: Bring it reloaded
BG: Донеси го презареди

EN: Charge it up cause babe you're one of a kind
BG: Разходи за това се предизвика маце ти си един от видовете,

EN: I don't need a red soldier
BG: Нямам нужда от червен войник

EN: I need you to reload it
BG: Аз ви се наложи да я презаредите

EN: Bring it reloaded
BG: Донеси го презареди

EN: Reloaded, Loaded
BG: Reloaded, Loaded

EN: Lo-oaded, Lo-oaded
BG: Lo-oaded, Lo-oaded

EN: Reloaded, Loaded
BG: Reloaded, Loaded

EN: Relo-oa-de-ed, Lo-oa-de-ed
BG: Преместихме се на ОА-де-ЕД, Lo-оа-де-ЕД

EN: Reloaded, Loaded
BG: Reloaded, Loaded

EN: Lo-oaded, Lo-oaded
BG: Lo-oaded, Lo-oaded

EN: Reloaded, Lo-oaded
BG: Reloaded, Lo-oaded

EN: Relo-oa-de-ed, Lo-oa-de-ed
BG: Преместихме се на ОА-де-ЕД, Lo-оа-де-ЕД

EN: You had better rest up your energy
BG: Вие по-добре останалите си енергия

EN: You better reserve yourself
BG: По-добре себе си резерв

EN: Cause tonight I'm expecting to get plenty
BG: Защото тази вечер аз съм очаквал да получи много

EN: And I wont do it myself
BG: И аз няма да го направя сам

EN: Conserve your juices cause I'm gonna
BG: Пестете си сокове, защото съм ще

EN: Take you on a ??
BG: Вземете си на?

EN: I'm not ridiculous I'm just a girl
BG: Аз не съм смешен Аз съм просто едно момиче

EN: Who like's a man who can't go wrong, can't go wrong, can't go wrong
BG: Кой е като човек, който не може да се обърка, не може да се обърка, не може да се обърка

EN: Charge it up because ba-by you could be mine
BG: Разходи за това, защото ба-от вас може да бъде мой

EN: I don't need a red soldier
BG: Нямам нужда от червен войник

EN: I need you to reload it
BG: Аз ви се наложи да я презаредите

EN: Bring it reloaded
BG: Донеси го презареди

EN: Charge it up cause babe you're one of a kind
BG: Разходи за това се предизвика маце ти си един от видовете,

EN: I don't need a red soldier
BG: Нямам нужда от червен войник

EN: I need you to reload it
BG: Аз ви се наложи да я презаредите

EN: Bring it reloaded
BG: Донеси го презареди

EN: Reloaded, Loaded
BG: Reloaded, Loaded

EN: Lo-oaded, Lo-oaded
BG: Lo-oaded, Lo-oaded

EN: Reloaded, Loaded
BG: Reloaded, Loaded

EN: Relo-oa-de-ed, Lo-oa-de-ed
BG: Преместихме се на ОА-де-ЕД, Lo-оа-де-ЕД

EN: Reloaded, Loaded
BG: Reloaded, Loaded

EN: Lo-oaded, Lo-oaded
BG: Lo-oaded, Lo-oaded

EN: Reloaded, Lo-oaded
BG: Reloaded, Lo-oaded

EN: Relo-oa-de-ed, Lo-oa-de-ed
BG: Преместихме се на ОА-де-ЕД, Lo-оа-де-ЕД

EN: Baby you can check for yourself
BG: Скъпи, ти може да провери за себе си

EN: I'm gonna spin you when I doubt I'm gonna do ya right
BG: Ще те върти, когато се съмнявам аз ще ти направя така

EN: And I wont complain if your buggin
BG: И аз няма да се оплаче, ако си Buggin

EN: Can't handle my loving tonight, tonight, tonight
BG: не можеш да се справиш си любов тази нощ, тази вечер

EN: -rap-
BG: -Рап-

EN: Charge it up because ba-by you could be mine
BG: Разходи за това, защото ба-от вас може да бъде мой

EN: I don't need a red soldier
BG: Нямам нужда от червен войник

EN: I need you to reload it
BG: Аз ви се наложи да я презаредите

EN: Bring it reloaded
BG: Донеси го презареди

EN: Charge it up cause babe you're one of a kind
BG: Разходи за това се предизвика маце ти си един от видовете,

EN: I don't need a red soldier
BG: Нямам нужда от червен войник

EN: I need you to reload it
BG: Аз ви се наложи да я презаредите

EN: Bring ït reloaded
BG: Донеси го презареди

EN: Reloaded, Loaded
BG: Reloaded, Loaded

EN: Lo-oaded, Lo-oaded
BG: Lo-oaded, Lo-oaded

EN: Reloaded, Loaded
BG: Reloaded, Loaded

EN: Relo-oa-de-ed, Lo-oa-de-ed
BG: Преместихме се на ОА-де-ЕД, Lo-оа-де-ЕД

EN: Reloaded, Loaded
BG: Reloaded, Loaded

EN: Lo-oaded, Lo-oaded
BG: Lo-oaded, Lo-oaded

EN: Reloaded, Lo-oaded
BG: Reloaded, Lo-oaded

EN: Relo-oa-de-ed, Lo-oa-de-ed
BG: Преместихме се на ОА-де-ЕД, Lo-оа-де-ЕД

EN: (Ahhh, ahhh)
BG: (Ahhh, Ahhh)