Artist: 
Search: 
Lady GaGa - Marry The Night / Born This Way (On Dick Clark's New Year's Rockin Eve) (Live) lyrics (Bulgarian translation). | Marry The Night
, 
, [Verse 1]
, I'm gonna marry the night
, I won't give up on my life
, I'm a...
06:52
Reddit

Lady GaGa - Marry The Night / Born This Way (On Dick Clark's New Year's Rockin Eve) (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Marry The Night
BG: Омъжи се за нощта

EN: [Verse 1]
BG: [Стих 1]

EN: I'm gonna marry the night
BG: Аз ще се ожени през нощта

EN: I won't give up on my life
BG: Аз няма да даде на моя живот

EN: I'm a warrior queen
BG: Аз съм войн

EN: Live passionately tonight
BG: Живо страстно вечер

EN: I'm gonna marry the dark
BG: Аз отивам да се ожени на тъмно

EN: Gonna make love to the stark
BG: ще направи любов към Старк

EN: I'm a soldier to my own emptiness
BG: Аз съм войник на моята собствена празнота

EN: I am a winner
BG: Аз съм победител

EN: I'm gonna marry the night
BG: Аз ще се ожени през нощта

EN: I'm gonna marry the night
BG: Аз ще се ожени през нощта

EN: I'm gonna marry the night
BG: Аз ще се ожени през нощта

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: I'm gonna marry the night
BG: Аз ще се ожени през нощта

EN: I'm not gonna cry anymore
BG: Аз няма да се вика повече

EN: I'm gonna marry the night
BG: Аз ще се ожени през нощта

EN: Leave nothing on these streets to explore
BG: Нищо не остава на тези улици, за да проучи

EN: M-m-m-Marry m-m-m-marry m-m-m-marry the night
BG: М-м-м-ожени м м м ожени м м м ожени нощта

EN: Oh m-m-marry m-m-m-marry m-m-m-marry the night
BG: О се омъжи m m m м м ожени м м м ожени нощта

EN: [Verse 2]
BG: [Стих 2]

EN: I'm gonna lace up my boots
BG: Аз отивам да дантела ми ботуши

EN: Throw on some leather and cruise
BG: Хвърли на някои кожа и круиз

EN: Down the streets that I love
BG: Надолу по улиците, които обичам

EN: In my fishnet gloves
BG: В моя мрежести ръкавици

EN: I'm a sinner
BG: Аз съм грешник

EN: Then I'll go down to the bar
BG: Тогава аз ще отида в бара

EN: But I won't cry anymore
BG: Но аз няма да плача вече

EN: I'll hold my whiskey up high
BG: Аз ще държат ми уиски високо

EN: Kiss the bartender twice
BG: Целувката на бармана два пъти

EN: I'm a loser
BG: Аз съм губещ

EN: I'm gonna marry the night
BG: Аз ще се ожени през нощта

EN: I'm gonna marry the night
BG: Аз ще се ожени през нощта

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: I'm gonna marry the night
BG: Аз ще се ожени през нощта

EN: I'm not gonna cry anymore
BG: Аз няма да се вика повече

EN: I'm gonna marry the night
BG: Аз ще се ожени през нощта

EN: Leave nothing on these streets to explore
BG: Нищо не остава на тези улици, за да проучи

EN: M-m-m-marry m-m-m-marry m-m-m-marry the night
BG: М-м-м-ожени м м м ожени м м м ожени нощта

EN: Oh m-m-marry m-m-m-marry m-m-m-marry the night
BG: О се омъжи m m m м м ожени м м м ожени нощта

EN: [Bridge]
BG: [Мост]

EN: Nothing's too cool
BG: Нищо не е много готино

EN: To take me from you
BG: Да ме вземе от вас

EN: New York is not just a tan that you'll never lose
BG: Ню Йорк не е просто Тан, които загубите

EN: Love is the new denim or black
BG: Любовта е от новите деним или черно

EN: Skeleton guns are wedding bells in the attic
BG: Скелет оръдия са сватбени камбани на тавана

EN: Get Ginger ready climb to El Camino front
BG: Получите готови изкачване Джинджър ЕлCamino фронт

EN: Won't poke holes in the seats with my heels cause that's
BG: Няма да мушкам дупките в места с петите ми причини това на

EN: Where we make love
BG: Когато правим любов

EN: Come on and run
BG: Хайде и тичам

EN: Turn the car on and run
BG: Включете колата и тичам

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: I'm gonna marry the night
BG: Аз ще се ожени през нощта

EN: I'm gonna burn a hole in the road
BG: Аз ще горя дупка на пътя

EN: I'm gonna marry the night
BG: Аз ще се ожени през нощта

EN: Leave nothin' on these streets to explode
BG: Оставете нищо по тези улици да се взривят

EN: M-m-m-marry m-m-m-marry m-m-m-marry the night
BG: М-м-м-ожени м м м ожени м м м ожени нощта

EN: Oh m-m-marry m-m-m-marry m-m-m-marry the night
BG: О се омъжи m m m м м ожени м м м ожени нощта

EN: Oh m-m-marry m-m-m-marry m-m-m-marry the night
BG: О се омъжи m m m м м ожени м м м ожени нощта

EN: I'm gonna marry
BG: Аз ще се ожени

EN: Marry
BG: Се ожени

EN: I'm gonna marry
BG: Аз ще се ожени

EN: Marry
BG: Се ожени

EN: C'mon c'mon the night
BG: Хайде хайде нощта

EN: The night
BG: Нощта

EN: Born This Way
BG: Роден по този начин

EN: [Intro:]
BG: [Интро:]

EN: It doesn't matter if you love him, or capital H-I-M
BG: Няма значение дали обичаш него, или капитал H-I-М

EN: Just put your paws up
BG: Сложил добереш на

EN: 'cause you were born this way, baby
BG: защото сте родени по този начин, бебе

EN: [Verse:]
BG: [Стих:]

EN: My mama told me when I was young
BG: Майка ми ми каза, когато бях млад

EN: We are all born superstars
BG: Ние сме всички родени суперзвезди

EN: She rolled my hair and put my lipstick on
BG: Тя валяк косата ми и ми червило на

EN: In the glass of her boudoir
BG: В стъклото на нейния будоар

EN: "There's nothing wrong with loving who you are"
BG: "Няма нищо лошо с кой сте Любовни"

EN: She said, "'Cause he made you perfect, babe"
BG: Тя каза, "защото той ви прави съвършен, маце"

EN: "So hold your head up girl and you'll go far,
BG: "Така че Дръж главата си момиче и ще стигнеш далеч,

EN: Listen to me when I say"
BG: Чуй ме когато казвам"

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: I'm beautiful in my way
BG: Аз съм красива по моя начин

EN: 'Cause God makes no mistakes
BG: Защото Бог не прави грешки

EN: I'm on the right track, baby
BG: Аз съм на прав път, бебе

EN: I was born this way
BG: Аз съм роден по този начин

EN: Don't hide yourself in regret
BG: Не се крие в съжаление

EN: Just love yourself and you're set
BG: Просто обичам себе си и сте готови

EN: I'm on the right track, baby
BG: Аз съм на прав път, бебе

EN: I was born this way
BG: Аз съм роден по този начин

EN: [Post-chorus:]
BG: [След припев:]

EN: Oh there ain't no other way
BG: О няма друг начин

EN: Baby I was born this way
BG: Бебето е роден по този начин

EN: Baby I was born this way
BG: Бебето е роден по този начин

EN: Oh there ain't no other way
BG: О няма никой другначин

EN: Baby I was born this way
BG: Бебето е роден по този начин

EN: I'm on the right track, baby
BG: Аз съм на прав път, бебе

EN: I was born this way
BG: Аз съм роден по този начин

EN: Don't be a drag ‒ just be a queen [x3]
BG: Не се влача ‒ бъде кралица [x 3]

EN: Don't be!
BG: Не се!

EN: [Verse:]
BG: [Стих:]

EN: Give yourself prudence
BG: Подарете предпазливост

EN: And love your friends
BG: И любов вашите приятели

EN: Subway kid, rejoice your truth
BG: Метро дете, радвай се вашата истина

EN: In the religion of the insecure
BG: В религията на несигурни

EN: I must be myself, respect my youth
BG: Аз трябва да бъда себе си, уважение моята младост

EN: A different lover is not a sin
BG: Различни любовник не е грях

EN: Believe capital H-I-M (Hey hey hey)
BG: Вярвам капитал H-I-М (хей Хей Хей)

EN: I love my life I love this record and
BG: Аз обичам моя живот, аз обичам този запис и

EN: Mi amore vole fe yah (Love needs faith)
BG: Mi amore полевка fe Дий (любов трябва вяра)

EN: [Repeat chorus + post-chorus]
BG: [Повтаря припев + след хор]

EN: [Bridge:]
BG: [Мост:]

EN: Don't be a drag, just be a queen
BG: Не се забави, просто да е кралица

EN: Whether you're broke or evergreen
BG: Независимо дали сте счупи или вечнозелени

EN: You're black, white, beige, chola descent
BG: Вие сте черно, бяло, бежово, Чола спускане

EN: You're Lebanese, you're orient
BG: Вие сте ливански, вие сте Ориента

EN: Whether life's disabilities
BG: Дали животът увреждания

EN: Left you outcast, bullied, or teased
BG: Лява ви бездомник, обект на тормоз, или дразни

EN: Rejoice and love yourself today
BG: Радвайте се и любовта си днес

EN: 'cause baby you were born this way
BG: защото бебе са родени по този начин

EN: No matter gay, straight, or bi,
BG: Независимо от гей, стрейт или bi,

EN: Lesbian, transgendered life,
BG: Лесбийки, транссексуални живот,

EN: I'm on the right track baby,
BG: Аз съм на прав път бебето,

EN: I was born to survive.
BG: Аз съм роден да оцелее.

EN: No matter black, white or beige
BG: Без значение черен, бял или бежов

EN: Chola or orient made,
BG: Чола или Ориент прави,

EN: I'm on the right track baby,
BG: Аз съм на прав път бебето,

EN: I was born to be brave.
BG: Аз съм роден да бъдат смели.

EN: [Repeat chorus + post-chorus]
BG: [Повтаря припев + след хор]

EN: [Outro/refrain:]
BG: [Outro/рефрен:]

EN: I was born this way hey!
BG: Аз съм роден по този начин Ей!

EN: I was born this way hey!
BG: Аз съм роден по този начин Ей!

EN: I'm on the right track baby
BG: Аз съм на прав път бебето

EN: I was born this way hey!
BG: Аз съм роден по този начин Ей!

EN: I was born this way hey!
BG: Аз съм роден по този начин Ей!

EN: I was born this way hey!
BG: Аз съм роден по този начин Ей!

EN: I'm on the right track baby
BG: Аз съм на прав път бебето

EN: I was born this way hey!
BG: Аз съм роден по този начин Ей!

EN: [Fade away:]
BG: [Изчезне:]

EN: Same DNA, but born this way.
BG: Същата ДНК, но роден по този начин.

EN: Same DNA, but born this way.
BG: Същата ДНК, но роденпо този начин.