Artist: 
Search: 
Lady GaGa - Love Game lyrics (Bulgarian translation). | Let's have some fun, this beat is sick
, I wanna take a ride on your disco stick
, Let's have some...
03:39
video played 6,850 times
added 8 years ago
Reddit

Lady GaGa - Love Game (Bulgarian translation) lyrics

EN: Let's have some fun, this beat is sick
BG: Да се позабавляваме, този ритъм е болен

EN: I wanna take a ride on your disco stick
BG: Искам да се повозим на вашия диско стик

EN: Let's have some fun, this beat is sick
BG: Да се позабавляваме, този ритъм е болен

EN: I wanna take a ride on your disco stick
BG: Искам да се повозим на вашия диско стик

EN: I wanna kiss you
BG: Искам да те целуна

EN: But if i do then i might miss you, babe
BG: Но ако го направя тогава аз може да липсват, мила

EN: It's complicated and stupid
BG: Това е сложна и глупава

EN: Got my xxx squeezed by sexy cupid
BG: Взех си ххх притиснати от секси купидон

EN: Guess he wants to play, wants to play
BG: Предполагам, че иска да играе, иска да играе

EN: I love game, i love game
BG: Обичам играта, аз обичам играта

EN: Hold me and love me
BG: Прегърни ме и ме обичат

EN: Just want touch you for a minute
BG: Просто искам те докосна за минута

EN: Baby three seconds is in it for my heart to quit it
BG: Baby три секунди в него за сърцето ми да се откажат от него

EN: Let's have some fun, this beat is sick
BG: Да се позабавляваме, този ритъм е болен

EN: I wanna take a ride on your disco stick
BG: Искам да се повозим на вашия диско стик

EN: Don't think too much, just bust that thick
BG: Не мисля твърде много, само че с дебелина бюст

EN: I wanna take a ride on your disco stick
BG: Искам да се повозим на вашия диско стик

EN: Let's play a love game, play a love game
BG: Да играят любовна игра, играят любовна игра

EN: Do you want love, or you want fame
BG: Искате ли любов, или искате славата

EN: Or you win the game
BG: Или пък спечели играта

EN: Through the love game
BG: Чрез любовна игра

EN: Let's play a love game, play a love game
BG: Да играят любовна игра, играят любовна игра

EN: Do you want love, or you want fame
BG: Искате ли любов, или искате славата

EN: Or you win the game
BG: Или пък спечели играта

EN: Through the love game
BG: Чрез любовна игра

EN: I'm on a mission and it involves some heavy touching, yeah
BG: Аз съм на мисия и тя включва някои тежки докосва, да

EN: You've indicated your interest, i'm educated in sex, yes
BG: Вие сте посочен интереса си, аз съм образован в секса, да

EN: And now i want it bad, want it bad
BG: И сега аз искам лошо, искам лошо

EN: I love game, i love game
BG: Обичам играта, аз обичам играта

EN: Hold me and love me
BG: Прегърни ме и ме обичат

EN: Just want touch you for a minute
BG: Просто искам те докосна за минута

EN: Baby three seconds is in it for my heart to quit it
BG: Baby три секунди в него за сърцето ми да се откажат от него

EN: Let's have some fun, this beat is sick
BG: Да се позабавляваме, този ритъм е болен

EN: I wanna take a ride on your disco stick
BG: Искам да се повозим на вашия диско стик

EN: Don't think too much, just bust that thick
BG: Не мисля твърде много, само че с дебелина бюст

EN: I wanna take a ride on your disco stick
BG: Искам да се повозим на вашия диско стик

EN: Let's play a love game, play a love game
BG: Да играят любовна игра, играят любовна игра

EN: Do you want love, or you want fame
BG: Искате ли любов, или искате славата

EN: Or you win the game
BG: Или пък спечели играта

EN: Through the love game
BG: Чрез любовна игра

EN: Let's play a love game, play a love game
BG: Да играят любовна игра, играят любовна игра

EN: Do you want love, or you want fame
BG: Искате ли любов, или искате славата

EN: Or you win the game
BG: Или пък спечели играта

EN: Through the love game
BG: Чрез любовна игра

EN: I can see you staring there from across the block
BG: Виждам, че има гледаше от целия блок

EN: With a smile on your mouth and your hand on your c (huh!)
BG: С усмивка на уста и си ръка на в (huh!)

EN: The story of us, it always starts the same
BG: Историята на нас, то винаги започва същото

EN: A boy and a girl and a (huh!) and a game
BG: Едно момче и едно момиче и едно (huh!) и игра

EN: Let's play a love game, play a love game
BG: Да играят любовна игра, играят любовна игра

EN: Do you want love, or you want fame
BG: Искате ли любов, или искате славата

EN: Or you win the game
BG: Или пък спечели играта

EN: Through the love game
BG: Чрез любовна игра

EN: Let's play a love game, play a love game
BG: Да играят любовна игра, играят любовна игра

EN: Do you want love, or you want fame
BG: Искате ли любов, или искате славата

EN: Or you win the game
BG: Или пък спечели играта

EN: Through the love game
BG: Чрез любовна игра

EN: Let's play a love game, play a love game
BG: Да играят любовна игра, играят любовна игра

EN: Do you want love, or you want fame
BG: Искате ли любов, или искате славата

EN: Or you win the game
BG: Или пък спечели играта

EN: Through the love game
BG: Чрез любовна игра

EN: Let's play a love game, play a love game
BG: Да играят любовна игра, играят любовна игра

EN: Do you want love, or you want fame
BG: Искате ли любов, или искате славата

EN: Or you win the game
BG: Или пък спечели играта

EN: Through the love game
BG: Чрез любовна игра