Artist: 
Search: 
Lady GaGa - Just Dance (Live) lyrics (Bulgarian translation). | RedOne, Konvict
, GaGa, oh-oh, eh
, 
, I?ve had a little bit too much, much
, All of the people...
04:56
video played 19,927 times
added 8 years ago
Reddit

Lady GaGa - Just Dance (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: RedOne, Konvict
BG: Redone, Konvict

EN: GaGa, oh-oh, eh
BG: GaGa, о-о, нали

EN: I?ve had a little bit too much, much
BG: Аз? Съм имал малко прекалено много, много

EN: All of the people start to rush, start to rush by
BG: Всички хора започват да бързаме, да започне да бърза с

EN: How does he twist the dance? Can?t find a drink, oh man
BG: Как той обрат на танците? Може ли? Си намеря едно питие, о, човече

EN: Where are my keys? I lost my phone, phone
BG: Къде са ми ключовете? Загубих си телефон, телефон

EN: What?s going on on the floor?
BG: Какво? Става на пода?

EN: I love this record baby but I can?t see straight anymore
BG: Обичам този запис бебе, но мога да? Не виждам направо вече

EN: Keep it cool, what?s the name of this club?
BG: Дръжте се охлади, какво? Е името на този клуб?

EN: I can?t remember but it?s alright, a-alright
BG: Не мога да? Си спомням, но това? Е наред, а-добре

EN: Just dance, gonna be okay, da da doo-doo-mmm
BG: Просто танцувай, ще се оправи, да да Ду-Ду ммм

EN: Just dance, spin that record babe, da da doo-doo-mmm
BG: Просто танцувай, шеметно е скъпа запис, га га Ду-Ду ммм

EN: Just dance, gonna be okay, d-d-d-dance
BG: Просто танцувай, ще се оправи, DDD-денс

EN: Dance, dance, just, j-j-just dance
BG: Танцувай, танцувай, просто, JJ-просто танц

EN: Wish I could shut my playboy mouth, oh oh oh-oh
BG: Иска ми се да си затворя устата плейбой, ох ох ох ох

EN: How?d I turn my shirt inside out? Inside outright
BG: Как? Г се обърна ризата ми отвътре навън? Вътре окончателните

EN: Control your poison babe, roses have thorns they say
BG: Контролирайте отрова маце, рози са тръни казват

EN: And we?re all getting hosed tonight, oh oh oh-oh
BG: И ние? Всички са все промиват тази вечер, о, о, о-о

EN: What?s going on on the floor?
BG: Какво? Става на пода?

EN: I love this record baby but I can?t see straight anymore
BG: Обичам този запис бебе, но мога да? Не виждам направо вече

EN: Keep it cool, what?s the name of this club?
BG: Дръжте се охлади, какво? Е името на този клуб?

EN: I can?t remember but it?s alright, a-alright
BG: Не мога да? Си спомням, но това? Е наред, а-добре

EN: Just dance, gonna be okay, da da doo-doo-mmm
BG: Просто танцувай, ще се оправи, да да Ду-Ду ммм

EN: Just dance, spin that record babe, da da doo-doo-mmm
BG: Просто танцувай, шеметно е скъпа запис, га га Ду-Ду ммм

EN: Just dance, gonna be okay, d-d-d-dance
BG: Просто танцувай, ще се оправи, DDD-денс

EN: Dance, dance, just, j-j-just
BG: Танцувай, танцувай, просто, JJ-точно

EN: When I come through on the dance floor checkin? out that catalog
BG: Когато дойде чрез по проверява дансинга? , че каталога

EN: Can?t believe my eyes, so many women without a flaw
BG: Може ли? Повярвам, че очите ми, толкова много жени без дефекти

EN: And I ain?t gon? give it up, steady tryin? to pick it up like a car
BG: И аз не? Не гоня? дават го, опитвам стабилно? за да го вземете лек автомобил'

EN: I?ma hit it, I?ma hit it and flex and do it until tomorr? yeah
BG: Аз? Ma го удари, аз? Ma го удари и шнур и го направи, докато tomorr? да

EN: Shawty I can see that you got so much energy
BG: Shawty виждам, че имаш толкова много енергия

EN: The way you?re twirlin? up them hips 'round and 'round
BG: Колкото начин? Отново twirlin? нагоре'кръгли и" тях бедрата кръг

EN: And now there?s no reason at all why you can?t leave here with me
BG: И сега там? И без причина на всички защо не може? Оставим тук с мен

EN: In the meantime stay and let me watch you break it down
BG: В същото време престоят и ми позволи да гледам как тя да бъде разбита

EN: And dance, gonna be okay, da da doo-doo-mmm
BG: И танци, ще се оправи, да да Ду-Ду ммм

EN: Just dance, spin that record babe, da da doo-doo-mmm
BG: Просто танцувай, шеметно е скъпа запис, га га Ду-Ду ммм

EN: Just dance, gonna be okay, da da doo-doo-mmm
BG: Просто танцувай, ще се оправи, да да Ду-Ду ммм

EN: Just dance, spin that record babe, da da doo-doo-mmm
BG: Просто танцувай, шеметно е скъпа запис, га га Ду-Ду ммм

EN: Just dance, gonna be okay, d-d-d-dance
BG: Просто танцувай, ще се оправи, DDD-денс

EN: Dance, dance, just, j-j-just dance
BG: Танцувай, танцувай, просто, JJ-просто танц

EN: Woo! Let?s go!
BG: Woo! Да? Вървим!

EN: Half psychotic, sick, hypnotic
BG: Половината психотични, болни, хипнотичен

EN: Got my blueprint, it?s symphonic
BG: Взех си план, нали? И симфонични

EN: Half psychotic, sick, hypnotic
BG: Половината психотични, болни, хипнотичен

EN: Got my blueprint electronic
BG: Взех си електронен проект

EN: Half psychotic, sick, hypnotic
BG: Половината психотични, болни, хипнотичен

EN: Got my blueprint, it?s symphonic
BG: Взех си план, нали? И симфонични

EN: Half psychotic, sick, hypnotic
BG: Половината психотични, болни, хипнотичен

EN: Got my blueprint electronic
BG: Взех си електронен проект

EN: Go! Use your muscle, carve it out, work it, hustle
BG: Go! Използвайте мускули, то обособяването, работи, блъскане

EN: I got it, just stay close enough to get it
BG: Имам го, просто стойте близо достатъчно, за да го получи

EN: Don?t slow! Drive it, clean it, lights out, bleed it
BG: Дон? Т бавно! Карам го, чисти, осветление, то кърви

EN: Spend the lasto
BG: Прекарайте lasto

EN: (I got it)
BG: (Аз го имам)

EN: In your pocko
BG: Във вашия pocko

EN: (I got it)
BG: (Аз го имам)

EN: Just dance, gonna be okay, da da doo-doo-mmm
BG: Просто танцувай, ще се оправи, да да Ду-Ду ммм

EN: Just dance, spin that record babe, da da doo-doo-mmm
BG: Просто танцувай, шеметно е скъпа запис, га га Ду-Ду ммм

EN: Just dance, gonna be okay, da da doo-doo-mmm
BG: Просто танцувай, ще се оправи, да да Ду-Ду ммм

EN: Just dance, spin that record babe, da da doo-doo-mmm
BG: Просто танцувай, шеметно е скъпа запис, га га Ду-Ду ммм

EN: Just dance, gonna be okay, d-d-d-dance
BG: Просто танцувай, ще се оправи, DDD-денс

EN: Dance, dance, just, j-j-just dance
BG: Танцувай, танцувай, просто, JJ-просто танц