Artist: 
Search: 
Lady GaGa - Judas (On Le Grand Journal) (Live) lyrics (Bulgarian translation). | Ohohohoh
, I'm in love with Judas
, Ohohohoh
, I'm in love with Judas
, 
, Judas! Judaas Judas!...
07:09
video played 3,434 times
added 6 years ago
Reddit

Lady GaGa - Judas (On Le Grand Journal) (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Ohohohoh
BG: Ohohohoh

EN: I'm in love with Judas
BG: Аз съм влюбен в Юда

EN: Ohohohoh
BG: Ohohohoh

EN: I'm in love with Judas
BG: Аз съм влюбен в Юда

EN: Judas! Judaas Judas! Judaas
BG: Юда! Judaas Юда! Judaas

EN: Judas! Judaas Judas! GAGA
BG: Юда! Judaas Юда! GaGa

EN: [Verse 1]
BG: [Куплет 1]

EN: When he comes to me, I am ready
BG: Когато той идва при мен, аз съм готов

EN: I’ll wash his feet with my hair if he needs
BG: Аз ще си измие краката с косата ми, ако той се нуждае от

EN: Forgive him when his tongue lies through his brain
BG: Прости му, когато езикът му е чрез неговия мозък

EN: Even after three times, he betrays me
BG: Дори и след като три пъти, той ме издава

EN: I’ll bring him down, bring him down, down
BG: Ще го сваля, заведете го долу, надолу

EN: A king with no crown, king with no crown
BG: А царят, без корона, цар, без корона

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: I’m just a Holy Fool, oh baby he’s so cruel
BG: Аз съм просто един Дух Fool, О, скъпа, той е толкова жестоко

EN: But I’m still in love with Judas, baby
BG: Но аз все още съм влюбена в Юда, мила

EN: I’m just a Holy Fool, oh baby he’s so cruel
BG: Аз съм просто един Дух Fool, О, скъпа, той е толкова жестоко

EN: But I’m still in love with Judas, baby
BG: Но аз все още съм влюбена в Юда, мила

EN: Ohohohoh
BG: Ohohohoh

EN: I'm in love with Judas
BG: Аз съм влюбен в Юда

EN: Ohohohoh
BG: Ohohohoh

EN: I'm in love with Judas
BG: Аз съм влюбен в Юда

EN: Judas! Judaas Judas! Judaas
BG: Юда! Judaas Юда! Judaas

EN: Judas! Judaas Judas! GAGA
BG: Юда! Judaas Юда! GaGa

EN: [Verse 2]
BG: [Стих 2]

EN: I couldn’t love a man so purely
BG: Не можех да обичам човек, толкова чисто

EN: Even darkness forgave his crooked way
BG: Дори мрак прости кривите си начин

EN: I’ve learned our love is like a brick
BG: Научих любовта ни е като тухла

EN: Build a house or sink a dead body
BG: Изграждане на къща или потъват мъртви тела

EN: I’ll bring him down, bring him down, down
BG: Ще го сваля, заведете го долу, надолу

EN: A king with no crown, king with no crown
BG: А царят, без корона, цар, без корона

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: I’m just a Holy Fool, oh baby he’s so cruel
BG: Аз съм просто един Дух Fool, О, скъпа, той е толкова жестоко

EN: But I’m still in love with Judas, baby
BG: Но аз все още съм влюбена в Юда, мила

EN: I’m just a Holy Fool, oh baby he’s so cruel
BG: Аз съм просто един Дух Fool, О, скъпа, той е толкова жестоко

EN: But I’m still in love with Judas, baby
BG: Но аз все още съм влюбена в Юда, мила

EN: Ohohohoh
BG: Ohohohoh

EN: I'm in love with Judas
BG: Аз съм влюбен в Юда

EN: Ohohohoh
BG: Ohohohoh

EN: I'm in love with Judas
BG: Аз съм влюбен в Юда

EN: [Bridge]
BG: [Bridge]

EN: In the most Biblical sense,
BG: В най-Библейски смисъл

EN: I am beyond repentance
BG: Аз съм извън покаяние

EN: Fame hooker, prostitute wench, vomits her mind
BG: Слави проститутка, проститутка, момиче, повръща ума си

EN: But in the cultural sense
BG: Но в културен смисъл

EN: I just speak in future tense
BG: Аз просто говоря в бъдеще време

EN: Judas kiss me if offenced,
BG: Юда ме целуна, ако offenced,

EN: Or wear an ear condom next time
BG: Или носят един презерватив ухото следващия път

EN: I wanna love you,
BG: Искам да те обичам,

EN: But something’s pulling me away from you
BG: Но нещо ме дърпа далеч от теб

EN: Jesus is my virtue,
BG: Исус е моята сила,

EN: Judas is the demon I cling to
BG: Юда е демон аз се придържат към

EN: I cling to
BG: Аз се придържат към

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: I’m just a Holy Fool, oh baby he’s so cruel
BG: Аз съм просто един Дух Fool, О, скъпа, той е толкова жестоко

EN: But I’m still in love with Judas, baby
BG: Но аз все още съм влюбена в Юда, мила

EN: I’m just a Holy Fool, oh baby he’s so cruel
BG: Аз съм просто един Дух Fool, О, скъпа, той е толкова жестоко

EN: But I’m still in love with Judas, baby
BG: Но аз все още съм влюбена в Юда, мила

EN: Ohohohoh
BG: Ohohohoh

EN: I'm in love with Judas
BG: Аз съм влюбен в Юда

EN: Ohohohoh
BG: Ohohohoh

EN: I'm in love with Judas
BG: Аз съм влюбен в Юда

EN: Judas! Judaas Judas! Judaas
BG: Юда! Judaas Юда! Judaas

EN: Judas! Judaas Judas! GAGA
BG: Юда! Judaas Юда! GaGa