Artist: 
Search: 
Lady GaGa - Highway Unicorn (Road 2 Love) lyrics (Bulgarian translation). | We can be strong, we can be strong
, Out on this lonely run, this road to love.
, We can be strong,...
04:15
video played 2,069 times
added 7 years ago
Reddit

Lady GaGa - Highway Unicorn (Road 2 Love) (Bulgarian translation) lyrics

EN: We can be strong, we can be strong
BG: Ние можем да бъдем силни, можем да бъдем силни

EN: Out on this lonely run, this road to love.
BG: Няма по този самотен тичам, този път на любовта.

EN: We can be strong, we can be strong
BG: Ние можем да бъдем силни, можем да бъдем силни

EN: Follow that unicorn on the road to love.
BG: Следвайте че еднорог по пътя към любовта.

EN: Run run with her
BG: Бягай с нея

EN: Run run with her
BG: Бягай с нея

EN: Run run with her
BG: Бягай с нея

EN: Run run with her
BG: Бягай с нея

EN: Run run with her
BG: Бягай с нея

EN: Run run with her
BG: Бягай с нея

EN: Run run with her
BG: Бягай с нея

EN: Run run with her
BG: Бягай с нея

EN: Run run with her top down, baby she flies.
BG: Бягай с нея отгоре надолу, скъпа тя лети.

EN: Run run with the fury of a saint in her eyes.
BG: Бягай с яростта на светец в очите.

EN: Run run hide your cha-cha baby she goes
BG: Бягай скриване на ча-ча бебето отива

EN: With blonde hair and gun smokin' under her toes.
BG: С руса коса и пуши пистолет'в пръстите на краката си.

EN: Whoah-oh-oh-oh-oh-oh-oh,
BG: Whoah-о-о-о-о-о-о,

EN: Whoah-oh-oh-oh-oh-oh-oh.
BG: Whoah-о-о-о-о-о-о.

EN: Ride ride pony ride ride.
BG: Трактор се вози пони вози надпреварата.

EN: Whoah-oh-oh-oh-oh-oh-oh,
BG: Whoah-о-о-о-о-о-о,

EN: Whoah-oh-oh-oh-oh-oh-oh.
BG: Whoah-о-о-о-о-о-о.

EN: Ride ride pony tonight.
BG: Трактор се вози пони тази вечер.

EN: We can be strong, we can be strong
BG: Ние можем да бъдем силни, можем да бъдем силни

EN: Out on this lonely run, this road to love.
BG: Няма по този самотен тичам, този път на любовта.

EN: We can be strong, we can be strong
BG: Ние можем да бъдем силни, можем да бъдем силни

EN: Follow that unicorn on the road to love.
BG: Следвайте че еднорог по пътя към любовта.

EN: I'm on the road (oh-oh-oh-oh-oh-oh),
BG: Аз съм на път (о-о-о-о-о-о),

EN: I'm on the road to love.
BG: Аз съм по пътя към любовта.

EN: I'm on the road (oh-oh-oh-oh-oh-oh),
BG: Аз съм на път (о-о-о-о-о-о),

EN: I'm on the road to love.
BG: Аз съм по пътя към любовта.

EN: She's just an American riding a dream
BG: Тя е просто един американски езда една мечта

EN: And she got a rainbow syrup in her heart when she bleeds.
BG: И тя има дъга сироп в сърцето си, когато тя кърви.

EN: She don't care if your papers or your love is a law
BG: Тя не ми пука, ако си книжа или любовта си е закон

EN: She's a free soul burning roads with a flag in her bra.
BG: Тя е без душа изгаряне пътища с флага си в сутиена.

EN: Whoah-oh-oh-oh-oh-oh-oh,
BG: Whoah-о-о-о-о-о-о,

EN: Whoah-oh-oh-oh-oh-oh-oh.
BG: Whoah-о-о-о-о-о-о.

EN: Ride ride pony ride ride.
BG: Трактор се вози пони вози надпреварата.

EN: Whoah-oh-oh-oh-oh-oh-oh,
BG: Whoah-о-о-о-о-о-о,

EN: Whoah-oh-oh-oh-oh-oh-oh.
BG: Whoah-о-о-о-о-о-о.

EN: Ride ride pony tonight.
BG: Трактор се вози пони тази вечер.

EN: We can be strong, we can be strong
BG: Ние можем да бъдем силни, можем да бъдем силни

EN: Out on this lonely run, this road to love.
BG: Няма по този самотен тичам, този път на любовта.

EN: We can be strong, we can be strong
BG: Ние можем да бъдем силни, можем да бъдем силни

EN: Follow that unicorn on the road to love.
BG: Следвайте че еднорог по пътя към любовта.

EN: I'm on the road (oh-oh-oh-oh-oh-oh),
BG: Аз съм на път (о-о-о-о-о-о),

EN: I'm on the road to love.
BG: Аз съм по пътя към любовта.

EN: I'm on the road (oh-oh-oh-oh-oh-oh),
BG: Аз съм на път (о-о-о-о-о-о),

EN: I'm on the road to love.
BG: Аз съм по пътя към любовта.

EN: Get your hot rods ready to rumble, ‘cause we're gonna fall in love tonight.
BG: Махни си гореща пръчки готов да гърми, защото ние ще се влюбите в тази вечер.

EN: Get your hot rods ready to rumble, ‘cause we're gonna drink until we die.
BG: Махни си гореща пръчки готов да гърми, защото ние ще пие, докато не умре.

EN: Get your hot rods ready to rumble, ‘cause we're gonna fall in love tonight.
BG: Махни си гореща пръчки готов да гърми, защото ние ще се влюбите в тази вечер.

EN: Get your hot rods ready to rumble, ‘cause we're gonna drink until we die.
BG: Махни си гореща пръчки готов да гърми, защото ние ще пие, докато не умре.

EN: (Die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die,
BG: (Die, умре, умре, умре, умре, умре, умре, умре, умре, умре, умре, умре,

EN: die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die)
BG: умре, умре, умре, умре, умре, умре, умре, умре, умре, умре, умре, умре, умре')