Artist: 
Search: 
Lady GaGa - Hair lyrics (Bulgarian translation). | Ooh, ooh, ooh, ooh, oh 
, Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, woah 
, 
, Whenever I'm dressed cool, 
, My...
05:08
video played 1,271 times
added 7 years ago
Reddit

Lady GaGa - Hair (Bulgarian translation) lyrics

EN: Ooh, ooh, ooh, ooh, oh
BG: О, о, о, о, о

EN: Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, woah
BG: О, о, о, о, о, полудях

EN: Whenever I'm dressed cool,
BG: Винаги, когато съм облечен готино,

EN: My parents put up a fight.
BG: Родителите ми поставя на борбата.

EN: (Uh huh, uh huh)
BG: (Ух а, ъ-ъ нали)

EN: And if I'm hot shot,
BG: И ако аз съм с гореща изстрел,

EN: Mom will cut my hair at night.
BG: Мама ще ме подстригва през нощта.

EN: (Uh huh, uh huh)
BG: (Ух а, ъ-ъ нали)

EN: And in the morning,
BG: И на сутринта,

EN: I'm short of my identity.
BG: Аз съм малко от моята идентичност.

EN: (Uh huh, uh huh)
BG: (Ух а, ъ-ъ нали)

EN: I scream Mom and Dad,
BG: Крещя мама и татко,

EN: Why can't I be who I want to be?
BG: Защо не мога да бъда този, който аз искам да бъда?

EN: (Uh huh, uh huh) to be.
BG: (Ух а, ъ-ъ нали), за да бъде.

EN: I just wanna be myself,
BG: Аз просто искам да бъда себе си,

EN: And I want you to love me for who I am.
BG: И аз искам да ме обичат за това, което съм.

EN: I just wanna be myself,
BG: Аз просто искам да бъда себе си,

EN: And I want you to know, I am my hair.
BG: И аз искам да знаеш, аз съм си коса.

EN: I've had enough, this is my prayer,
BG: Аз съм имал достатъчно, това е моята молитва,

EN: That I'll die living just as free as my hair.
BG: Това ще умра живот също толкова свободно като косата ми.

EN: I've had enough, this is my prayer,
BG: Аз съм имал достатъчно, това е моята молитва,

EN: That I'll die living just as free as my hair.
BG: Това ще умра живот също толкова свободно като косата ми.

EN: I've had enough, I'm not a freak,
BG: Дойде ми до гуша, аз не съм изрод,

EN: I just keep fightin' to stay cool on these streets
BG: Аз просто да се бият', за да се охлажда по тези улици

EN: I've had enough, enough, enough,
BG: Аз съм имал достатъчно, достатъчно, достатъчно,

EN: And this is my prayer, I swear,
BG: И това е моята молитва, кълна се,

EN: I'm as free as my hair.
BG: Аз съм толкова свободна, колкото ми коса.

EN: I'm as free as my hair.
BG: Аз съм толкова свободна, колкото ми коса.

EN: I am my hair.
BG: Аз съм косата ми.

EN: I am my hair.
BG: Аз съм косата ми.

EN: As free as my hair, hair, hair,
BG: Що се безплатно като моята коса, коса, косми,

EN: Hair, hair, ha-ha-ha-hair,
BG: Коса, коса, ха-ха-ха-коса,

EN: Hair, hair, hair,
BG: Коса, коса, косми,

EN: Hair, hair, ha-ha-ha-hair.
BG: Коса, коса, ха-ха-ха-коса.

EN: As free as my hair, hair, hair,
BG: Що се безплатно като моята коса, коса, косми,

EN: Hair, hair, ha-ha-ha-hair
BG: Коса, коса, ха-ха-ха-косата

EN: Hair, hair, hair,
BG: Коса, коса, косми,

EN: Hair, hair, ha-ha-ha-hair.
BG: Коса, коса, ха-ха-ха-коса.

EN: Sometimes I want some raccoon
BG: Понякога ми се иска някои миеща мечка

EN: Or red highlights.
BG: Или червени отблясъци.

EN: (Uh huh, uh huh)
BG: (Ух а, ъ-ъ нали)

EN: Just because I want my friends,
BG: Просто защото искам моите приятели,

EN: To think I'm dynamite.
BG: За да мисля, че съм динамит.

EN: (Uh huh, uh huh)
BG: (Ух а, ъ-ъ нали)

EN: And on Friday rock city,
BG: А на рок петък град,

EN: High school dance.
BG: Гимназия танц.

EN: (Uh huh, uh huh)
BG: (Ух а, ъ-ъ нали)

EN: I've got my bangs too hide,
BG: Аз имам твърде бретон скрие,

EN: That I don't stand a chance.
BG: Това аз не намирам възможност.

EN: (Uh huh, uh huh) a chance.
BG: (Ух а, ъ-ъ нали) шанс.

EN: I just wanna be myself,
BG: Аз просто искам да бъда себе си,

EN: And I want you to love me for who I am.
BG: И аз искам да ме обичат за това, което съм.

EN: I just wanna be myself,
BG: Аз просто искам да бъда себе си,

EN: And I want you to know, I am my hair.
BG: И аз искам да знаеш, аз съм си коса.

EN: I've had enough, this is my prayer,
BG: Аз съм имал достатъчно, това е моята молитва,

EN: That I'll die living just as free as my hair.
BG: Това ще умра живот също толкова свободно като косата ми.

EN: I've had enough, this is my prayer,
BG: Аз съм имал достатъчно, това е моята молитва,

EN: That I'll die living just as free as my hair.
BG: Това ще умра живот също толкова свободно като косата ми.

EN: I've had enough, I'm not a freak,
BG: Дойде ми до гуша, аз не съм изрод,

EN: I'm just here trying to play cool on the streets
BG: Аз съм просто тук се опитват да играят готино по улиците

EN: I've had enough, enough, enough,
BG: Аз съм имал достатъчно, достатъчно, достатъчно,

EN: And this is my prayer, I swear,
BG: И това е моята молитва, кълна се,

EN: I'm as free as my hair.
BG: Аз съм толкова свободна, колкото ми коса.

EN: I'm as free as my hair.
BG: Аз съм толкова свободна, колкото ми коса.

EN: I am my hair.
BG: Аз съм косата ми.

EN: I am my hair.
BG: Аз съм косата ми.

EN: As free as my hair, hair, hair,
BG: Що се безплатно като моята коса, коса, косми,

EN: Hair, hair, ha-ha-ha-hair,
BG: Коса, коса, ха-ха-ха-коса,

EN: Hair, hair, hair,
BG: Коса, коса, косми,

EN: Hair, hair, ha-ha-ha-hair.
BG: Коса, коса, ха-ха-ха-коса.

EN: As free as my hair, hair, hair,
BG: Що се безплатно като моята коса, коса, косми,

EN: Hair, hair, ha-ha-ha-hair
BG: Коса, коса, ха-ха-ха-косата

EN: Hair, hair, hair,
BG: Коса, коса, косми,

EN: Hair, hair, ha-ha-ha-hair.
BG: Коса, коса, ха-ха-ха-коса.

EN: Ha-ha-ha-hair.
BG: Ха-ха-ха-коса.

EN: I just want to be free, I just want to be me
BG: Аз просто искам да бъда свободен, аз просто искам да бъда себе си

EN: And I want lots of friends that invite me to their parties.
BG: И аз искам много приятели, които ме покани на техните страни.

EN: I don't want to change, and I don't want to be ashamed.
BG: Аз не искам да се промени, а аз не искам да се срамува.

EN: I'm the spirit of my Hair, it's all the glory that I bare.
BG: Аз съм духа на моята коса, това е цялата слава, че съм гол.

EN: I'm my hair, I am my hair
BG: Аз съм косата ми, аз съм си коса

EN: I'm my hair, I am my hair
BG: Аз съм косата ми, аз съм си коса

EN: I am my hair, I am my hair
BG: Аз съм косата ми, аз съм си коса

EN: I am my hair, I am my hair
BG: Аз съм косата ми, аз съм си коса

EN: (It's all the glory that I bare)
BG: (Това е цялата слава, че съм гол)

EN: I am my hair, I am my hair
BG: Аз съм косата ми, аз съм си коса

EN: It's all the glory that I bare
BG: Това е цялата слава, че съм гол

EN: I am my hair, I am my hair
BG: Аз съм косата ми, аз съм си коса

EN: I'm my hair, yeah, yeah
BG: Аз съм косата ми, да, да

EN: (All the glory that I bare)
BG: (Всички славата, че съм гол)

EN: I'm my hair, yeah, yeah
BG: Аз съм косата ми, да, да

EN: (All the glory that I bare)
BG: (Всички славата, че съм гол)

EN: I'm my hair, yeah, yeah
BG: Аз съм косата ми, да, да

EN: (All the glory that I bare)
BG: (Всички славата, че съм гол)

EN: I'm my hair, yeah, yeah, yeah
BG: Аз съм косата ми, да, да, да

EN: I've had enough, this is my prayer,
BG: Аз съм имал достатъчно, това е моята молитва,

EN: That I'll die living just as free as my hair.
BG: Това ще умра живот също толкова свободно като косата ми.

EN: I've had enough, this is my prayer,
BG: Аз съм имал достатъчно, това е моята молитва,

EN: That I'll die living just as free as my hair.
BG: Това ще умра живот също толкова свободно като косата ми.

EN: I've had enough, I'm not a freak,
BG: Дойде ми до гуша, аз не съм изрод,

EN: I'm just here trying to play cool on the streets
BG: Аз съм просто тук се опитват да играят готино по улиците

EN: I've had enough, enough, enough,
BG: Аз съм имал достатъчно, достатъчно, достатъчно,

EN: And this is my prayer, I swear,
BG: И това е моята молитва, кълна се,

EN: I'm as free as my hair.
BG: Аз съм толкова свободна, колкото ми коса.

EN: I'm as free as my hair.
BG: Аз съм толкова свободна, колкото ми коса.

EN: I am my hair.
BG: Аз съм косата ми.

EN: I am my hair.
BG: Аз съм косата ми.

EN: Ooh, my hair, my hair.
BG: О, косата ми, косата ми.