Artist: 
Search: 
Lady GaGa - Born This Way (At The Children In Need Concert) (Live) lyrics (Bulgarian translation). | [Intro:]
, It doesn't matter if you love him, or capital H-I-M
, Just put your paws up
, 'cause you...
04:38
Reddit

Lady GaGa - Born This Way (At The Children In Need Concert) (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Intro:]
BG: [Интро:]

EN: It doesn't matter if you love him, or capital H-I-M
BG: Няма значение дали обичаш него, или капитал H-I-М

EN: Just put your paws up
BG: Сложил добереш на

EN: 'cause you were born this way, baby
BG: защото сте родени по този начин, бебе

EN: [Verse:]
BG: [Стих:]

EN: My mama told me when I was young
BG: Майка ми ми каза, когато бях млад

EN: We are all born superstars
BG: Ние сме всички родени суперзвезди

EN: She rolled my hair and put my lipstick on
BG: Тя валяк косата ми и ми червило на

EN: In the glass of her boudoir
BG: В стъклото на нейния будоар

EN: "There's nothing wrong with loving who you are"
BG: "Няма нищо лошо с кой сте Любовни"

EN: She said, "'Cause he made you perfect, babe"
BG: Тя каза, "защото той ви прави съвършен, маце"

EN: "So hold your head up girl and you'll go far,
BG: "Така че Дръж главата си момиче и ще стигнеш далеч,

EN: Listen to me when I say"
BG: Чуй ме когато казвам"

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: I'm beautiful in my way
BG: Аз съм красива по моя начин

EN: 'Cause God makes no mistakes
BG: Защото Бог не прави грешки

EN: I'm on the right track, baby
BG: Аз съм на прав път, бебе

EN: I was born this way
BG: Аз съм роден по този начин

EN: Don't hide yourself in regret
BG: Не се крие в съжаление

EN: Just love yourself and you're set
BG: Просто обичам себе си и сте готови

EN: I'm on the right track, baby
BG: Аз съм на прав път, бебе

EN: I was born this way
BG: Аз съм роден по този начин

EN: [Post-chorus:]
BG: [След припев:]

EN: Oh there ain't no other way
BG: О няма друг начин

EN: Baby I was born this way
BG: Бебето е роден по този начин

EN: Baby I was born this way
BG: Бебето е роден по този начин

EN: Oh there ain't no other way
BG: О няма друг начин

EN: Baby I was born this way
BG: Бебето е роден по този начин

EN: I'm on the right track, baby
BG: Аз съм на прав път, бебе

EN: I was born this way
BG: Аз съм роден по този начин

EN: Don't be a drag ‒ just be a queen [x3]
BG: Не се влача ‒ бъде кралица [x 3]

EN: Don't be!
BG: Не се!

EN: [Verse:]
BG: [Стих:]

EN: Give yourself prudence
BG: Подарете предпазливост

EN: And love your friends
BG: И любов вашите приятели

EN: Subway kid, rejoice your truth
BG: Метро дете, радвай се вашата истина

EN: In the religion of the insecure
BG: В религията на несигурни

EN: I must be myself, respect my youth
BG: Аз трябва да бъда себе си, уважение моята младост

EN: A different lover is not a sin
BG: Различни любовник не е грях

EN: Believe capital H-I-M (Hey hey hey)
BG: Вярвам капитал H-I-М (хей Хей Хей)

EN: I love my life I love this record and
BG: Аз обичам моя живот, аз обичам този запис и

EN: Mi amore vole fe yah (Love needs faith)
BG: Mi amore полевка fe Дий (любов трябва вяра)

EN: [Repeat chorus + post-chorus]
BG: [Повтаря припев + след хор]

EN: [Bridge:]
BG: [Мост:]

EN: Don't be a drag, just be a queen
BG: Не се забави, просто да е кралица

EN: Whether you're broke or evergreen
BG: ДалиВие сте счупи или вечнозелени

EN: You're black, white, beige, chola descent
BG: Вие сте черно, бяло, бежово, Чола спускане

EN: You're Lebanese, you're orient
BG: Вие сте ливански, вие сте Ориента

EN: Whether life's disabilities
BG: Дали животът увреждания

EN: Left you outcast, bullied, or teased
BG: Лява ви бездомник, обект на тормоз, или дразни

EN: Rejoice and love yourself today
BG: Радвайте се и любовта си днес

EN: 'cause baby you were born this way
BG: защото бебе са родени по този начин

EN: No matter gay, straight, or bi,
BG: Независимо от гей, стрейт или bi,

EN: Lesbian, transgendered life,
BG: Лесбийки, транссексуални живот,

EN: I'm on the right track baby,
BG: Аз съм на прав път бебето,

EN: I was born to survive.
BG: Аз съм роден да оцелее.

EN: No matter black, white or beige
BG: Без значение черен, бял или бежов

EN: Chola or orient made,
BG: Чола или Ориент прави,

EN: I'm on the right track baby,
BG: Аз съм на прав път бебето,

EN: I was born to be brave.
BG: Аз съм роден да бъдат смели.

EN: [Repeat chorus + post-chorus]
BG: [Повтаря припев + след хор]

EN: [Outro/refrain:]
BG: [Outro/рефрен:]

EN: I was born this way hey!
BG: Аз съм роден по този начин Ей!

EN: I was born this way hey!
BG: Аз съм роден по този начин Ей!

EN: I'm on the right track baby
BG: Аз съм на прав път бебето

EN: I was born this way hey!
BG: Аз съм роден по този начин Ей!

EN: I was born this way hey!
BG: Аз съм роден по този начин Ей!

EN: I was born this way hey!
BG: Аз съм роден по този начин Ей!

EN: I'm on the right track baby
BG: Аз съм на прав път бебето

EN: I was born this way hey!
BG: Аз съм роден по този начин Ей!

EN: [Fade away:]
BG: [Изчезне:]

EN: Same DNA, but born this way.
BG: Същата ДНК, но роден по този начин.

EN: Same DNA, but born this way.
BG: Същата ДНК, но роден по този начин.