Artist: 
Search: 
Lady GaGa - Born This Way (At Grammy Awards) (Live) lyrics (Bulgarian translation). | It doesn't matter if you love him, or capital H-I-M 
, Just put your paws up 
, 'Cause you were Born...
04:40
video played 1,706 times
added 7 years ago
Reddit

Lady GaGa - Born This Way (At Grammy Awards) (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: She said, "'Cause he made you perfect, babe"
BG: Тя каза:'Защото той направи много ви подхожда, мила"

EN: "So hold your head up, girl and you you'll go far,
BG: "Така че дръж главата си нагоре, момиче, и ти ще стигнеш далеч,

EN: listen to me when I say"
BG: Слушай ме, когато казвам'

EN: I'm beautiful in my way,
BG: Аз съм красива по своя път,

EN: 'Cause God makes no mistakes
BG: Защото Бог не прави грешки

EN: I'm on the right track, baby
BG: Аз съм на прав път, мила

EN: I was Born This Way
BG: Роден съм This Way

EN: Don't hide yourself in regret,
BG: Не се крият в съжаление,

EN: Just love yourself and you're set
BG: Просто да обичаш себе си и сте готови

EN: I'm on the right track, baby
BG: Аз съм на прав път, мила

EN: I was Born This Way
BG: Роден съм This Way

EN: Ooo, there ain't no other way
BG: Ооо, няма никакъв друг начин

EN: Baby, I was Born This Way
BG: Скъпа, аз бях родени по този начин

EN: Baby, I was Born This Way
BG: Скъпа, аз бях родени по този начин

EN: Ooo, there ain't other way
BG: Ооо, няма друг начин

EN: Baby, I was Born-
BG: Бейби, е роден-

EN: I'm on the right track, baby
BG: Аз съм на прав път, мила

EN: I was Born This Way
BG: Роден съм This Way

EN: Don't be a drag, just be a queen
BG: Не се на съпротивление, да бъде само един кралица

EN: Don't be a drag, just be a queen
BG: Не се на съпротивление, да бъде само един кралица

EN: Don't be a drag, just be a queen
BG: Не се на съпротивление, да бъде само един кралица

EN: Don't be!
BG: Да не бъде!

EN: Give yourself prudence
BG: Подарете си предпазливост

EN: And love your friends
BG: И обичам приятелите си

EN: Subway kid, rejoice your truth
BG: Метрото дете, радвайте вашата истина

EN: In the religion of the insecure
BG: В религията на несигурни

EN: I must be myself, respect my mouth
BG: Аз трябва да бъда себе си, зачитането на устата ми

EN: A different lover is not a sin
BG: Друг любител, не е грях

EN: Believe capital H-I-M (Hey, Hey, Hey)
BG: Повярвайте капитал HIM (Хей, хей, хей)

EN: I love my life, I love this record and
BG: Обичам живота ми, аз обичам този запис и

EN: Mi amore vole fe yah (Love needs faith)
BG: Mi Amore Дий полевка Fe (Любовта трябва вяра)

EN: I'm beautiful in my way,
BG: Аз съм красива по своя път,

EN: 'Cause God makes no mistakes
BG: Защото Бог не прави грешки

EN: I'm on the right track, baby
BG: Аз съм на прав път, мила

EN: I was Born This Way
BG: Роден съм This Way

EN: Don't hide yourself in regret,
BG: Не се крият в съжаление,

EN: Just love yourself and you're set
BG: Просто да обичаш себе си и сте готови

EN: I'm on the right track, baby
BG: Аз съм на прав път, мила

EN: I was Born This Way
BG: Роден съм This Way

EN: Ooo, there ain't no other way
BG: Ооо, няма никакъв друг начин

EN: Baby, I was Born This Way
BG: Скъпа, аз бях родени по този начин

EN: Baby, I was Born This Way
BG: Скъпа, аз бях родени по този начин

EN: Ooo, there ain't other way
BG: Ооо, няма друг начин

EN: Baby, I was Born-
BG: Бейби, е роден-

EN: I'm on the right track, baby
BG: Аз съм на прав път, мила

EN: I was Born This Way
BG: Роден съм This Way

EN: Don't be a drag, just be a queen
BG: Не се на съпротивление, да бъде само един кралица

EN: Don't be a drag, just be a queen
BG: Не се на съпротивление, да бъде само един кралица

EN: Don't be a drag, just be a queen
BG: Не се на съпротивление, да бъде само един кралица

EN: Don't be!
BG: Да не бъде!

EN: Don't be drag, just be a queen
BG: Не се влача, да бъде само един кралица

EN: Whether you're broke or evergreen
BG: Независимо дали сте счупи или вечнозелени

EN: You're black, white, beige, chola descent
BG: Ти си черно, бяло, бежово, Чола произход

EN: You're lebanese, you're orient
BG: Ти си ливанска, вие сте ориентира

EN: Whether life's disabilities
BG: Независимо дали увреждането на живота

EN: Left you outcast, bullied or teased
BG: Ляв сте изгнаник, тормозят или дразни

EN: Rejoice and love yourself today
BG: Радвай се и да обичаш себе си днес

EN: 'Cause baby, you were Born This Way
BG: Защото бебе, сте били родени по този начин

EN: No matter gay, straight or bi
BG: Без значение гей, прави или на всеки две

EN: Lesbian, transgendered life
BG: Лесбийки, транссексуални живот

EN: I'm on the right track, baby
BG: Аз съм на прав път, мила

EN: I was born to survive
BG: Роден съм за да оцелее

EN: No matter black, white or beige
BG: Без значение черен, бял или бежов

EN: Chola or orient made
BG: Чола или направени ориентира

EN: I'm on the right track, baby
BG: Аз съм на прав път, мила

EN: I was born to be brave
BG: Аз съм роден да бъде смел

EN: I'm beautiful in my way,
BG: Аз съм красива по своя път,

EN: 'Cause God makes no mistakes
BG: Защото Бог не прави грешки

EN: I'm on the right track, baby
BG: Аз съм на прав път, мила

EN: I was Born This Way
BG: Роден съм This Way

EN: Don't hide yourself in regret,
BG: Не се крият в съжаление,

EN: Just love yourself and you're set
BG: Просто да обичаш себе си и сте готови

EN: I'm on the right track, baby
BG: Аз съм на прав път, мила

EN: I was Born This Way
BG: Роден съм This Way

EN: I was Born This Way, hey!
BG: Роден съм по този начин, ей!

EN: I was Born This Way, hey!
BG: Роден съм по този начин, ей!

EN: I'm on the right track, baby
BG: Аз съм на прав път, мила

EN: I was Born This Way, hey!
BG: Роден съм по този начин, ей!

EN: I was Born This Way, hey!
BG: Роден съм по този начин, ей!

EN: I was Born This Way, hey!
BG: Роден съм по този начин, ей!

EN: I'm on the right track, baby
BG: Аз съм на прав път, мила

EN: I was Born This Way, hey!
BG: Роден съм по този начин, ей!