Artist: 
Search: 
Lady GaGa - Bloody Mary lyrics (Bulgarian translation). | Love is just a history that they may prove
, And when you're gone I'll tell them my religion's you
,...
04:49
video played 93 times
added 4 years ago
Reddit

Lady GaGa - Bloody Mary (Bulgarian translation) lyrics

EN: Love is just a history that they may prove
BG: Любовта е просто една история, която те могат да се окажат

EN: And when you're gone I'll tell them my religion's you
BG: И когато те няма аз ще им кажа, моята религия е ви

EN: When Punk-tius come to kill the king upon his throne
BG: Когато пънк-tius дойде да убие краля си престол

EN: I'm ready for their stones.
BG: Аз съм готов за техните камъни.

EN: I'll dance, dance, dance
BG: Аз ще танцува, танц, танц

EN: With my hands, hands, hands,
BG: С моите ръце, ръцете, ръцете,

EN: Above my head, head, head
BG: Над главата ми, главата, главата

EN: Like Jesus, said
BG: Като Исус, каза

EN: I'm gonna dance, dance, dance
BG: Аз отивам да танц, танц, танц

EN: With my hands, hands,
BG: С моите ръце, ръцете,

EN: Hands above my head
BG: Ръцете над главата ми

EN: Dance together
BG: Да танцуваме заедно

EN: Forgive him before he's dead Because
BG: Прости му, преди той е мъртъв защото

EN: I won't cry for you
BG: Аз няма да плаче за вас

EN: I won't crucify the things you do
BG: Аз няма да разпъне нещата, които правите

EN: I won't cry for you, see
BG: Аз няма да плаче за вас, вижте

EN: When you're gone I'll still be bloody Mary
BG: Когато ти си отиде аз все пак ще бъде Блъди Мери

EN: (scream)
BG: (ВиК)

EN: We are not just art for Michaelangelo
BG: Ние не сме просто изкуство за който Микеланджело

EN: To carve. He can't rewrite the agro of my furied,
BG: Да се изразявам. Той не може да пренапише агро на моя furied,

EN: Heart. I'll wait On mountain tops in Paris cold
BG: Сърце. Аз ще чакам на планински върхове в Париж студено

EN: Je ne veux pas mourrir toute seule
BG: Je ne veux па mourrir toute seule

EN: I'll dance, dance, dance
BG: Аз ще танцува, танц, танц

EN: With my hands, hands, hands,
BG: С моите ръце, ръцете, ръцете,

EN: Above my head, head, head
BG: Над главата ми, главата, главата

EN: Like Jesus, said
BG: Като Исус, каза

EN: I'm gonna dance, dance, dance
BG: Аз отивам да танц, танц, танц

EN: With my hands, hands,
BG: С моите ръце, ръцете,

EN: Hands above my head
BG: Ръцете над главата ми

EN: Dance together
BG: Да танцуваме заедно

EN: Forgive him before he's dead Because
BG: Прости му, преди той е мъртъв защото

EN: I won't cry for you
BG: Аз няма да плаче за вас

EN: I won't crucify the things you do do do
BG: Аз няма да разпъне нещата, които правите направи

EN: I won't cry for you, see
BG: Аз няма да плаче за вас, вижте

EN: When you're gone I'll still be bloody Mary
BG: Когато ти си отиде аз все пак ще бъде Блъди Мери

EN: (Scream)
BG: (ВиК)

EN: Gaga, Gaga, Gaga, Gaga, Gaga, Gaga, Gaga, Gaga
BG: Изкуфял, изкуфял, изкуфял, изкуфял, изкуфял, изкуфял, изкуфял, изкуфял

EN: Dum dum da da da
BG: Dum dum Га Га Га

EN: Dum dum da da da da da da
BG: Dum dum da da da da da da

EN: Dum dum da da da
BG: Dum dum Га Га Га

EN: Dum dum da da da da da da
BG: Dum dum da da da da da da

EN: Dum dum da da da
BG: Dum dum Га Га Га

EN: I won't cry for you
BG: Аз няма да плаче за вас

EN: I won't crucify the things you do do do
BG: Аз няма да разпъне нещата, които правите направи

EN: I won't cry for you (Gaga), see (Gaga)
BG: Iняма да плача за вас (Гага), видя (Гага)

EN: When you're gone (Gaga) I'll still be Bloody Mary (Gaga)
BG: Когато си отиде (Гага) аз все още ще бъда Кървавата Мери (Гага)

EN: Hoah hoah hoah (Gaga) hoah hoah hoah (Gaga) hoah hoah hoah (Gaga)
BG: Hoah hoah hoah (Гага) hoah hoah hoah (Гага) hoah hoah hoah (Гага)

EN: Hoah hoah hoah (Gaga) hoah hoah hoah (Gaga)
BG: Hoah hoah hoah (Гага) hoah hoah hoah (Гага)

EN: Oh, Liberdade, mi amor
BG: О Liberdade, mi amor