Artist: 
Search: 
Lady GaGa - Bad Romance / Speechless (Ama/American Music Awards 2009) (Live) lyrics (Bulgarian translation). | (Bad Romance)
, 
, Oh-oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh-oh!
, Caught in a bad romance
,...
05:27
Reddit

Lady GaGa - Bad Romance / Speechless (Ama/American Music Awards 2009) (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: (Bad Romance)
BG: (Лоша Романтични)

EN: Oh-oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh-oh!
BG: О-о-о-о-Ооо-о-о-Ооо-о-о-о-ох!

EN: Caught in a bad romance
BG: Caught In A лошо романтика

EN: Oh-oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh-oh!
BG: О-о-о-о-Ооо-о-о-Ооо-о-о-о-ох!

EN: Caught in a bad romance
BG: Caught In A лошо романтика

EN: Rah-rah-ah-ah-ah-ah!
BG: RAH-RAH-ах-ах-ах-ах!

EN: Roma-roma-mamaa!
BG: Ромските ромските mamaa!

EN: Ga-ga-ooh-la-la!
BG: Га-га-ох-ла-ла!

EN: Want your bad romance
BG: Искате ли вашите лоши романтика

EN: Rah-rah-ah-ah-ah-ah!
BG: RAH-RAH-ах-ах-ах-ах!

EN: Roma-roma-mamaa!
BG: Ромските ромските mamaa!

EN: Ga-ga-ooh-la-la!
BG: Га-га-ох-ла-ла!

EN: Want your bad romance
BG: Искате ли вашите лоши романтика

EN: I want your ugly
BG: Искам си грозен

EN: I want your disease
BG: Искам вашето заболяване

EN: I want your everything
BG: Аз искам всичко

EN: As long as it’s free
BG: Тъй като това е свободен

EN: I want your love
BG: Искам си любов

EN: (Love-love-love I want your love)
BG: (Любов-любов-любовта искам твоята любов)

EN: I want your drama
BG: Искам си драма

EN: The touch of your hand
BG: Докосването на ръката ви

EN: I want your leather-studded kiss in the sand
BG: Искам си кожа осеян целувка в пясъка

EN: I want your love
BG: Искам си любов

EN: Love-love-love
BG: Любов-любов-любовта

EN: I want your love
BG: Искам си любов

EN: (Love-love-love I want your love)
BG: (Любов-любов-любовта искам твоята любов)

EN: You know that I want you
BG: Вие знаете, че искам

EN: And you know that I need you
BG: И знаеш ли, че имам нужда от теб

EN: I want it bad, your bad romance
BG: Искам това лошо, лошо ви романтика

EN: I want your love and
BG: Искам вашата любов и

EN: I want your revenge
BG: Искам си отмъсти

EN: You and me could write a bad romance
BG: Ти и аз да напиша лошо романтика

EN: (Oh-oh-oh--oh-oooh!)
BG: (О-о-о - о-Ооо!)

EN: I want your love and
BG: Искам вашата любов и

EN: All your lovers' revenge
BG: Всички си любовници'отмъщение

EN: You and me could write a bad romance
BG: Ти и аз да напиша лошо романтика

EN: Oh-oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh-oh!
BG: О-о-о-о-Ооо-о-о-Ооо-о-о-о-ох!

EN: Caught in a bad romance
BG: Caught In A лошо романтика

EN: Oh-oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh-oh!
BG: О-о-о-о-Ооо-о-о-Ооо-о-о-о-ох!

EN: Caught in a bad romance
BG: Caught In A лошо романтика

EN: Rah-rah-ah-ah-ah-ah!
BG: RAH-RAH-ах-ах-ах-ах!

EN: Roma-roma-mamaa!
BG: Ромските ромските mamaa!

EN: Ga-ga-ooh-la-la!
BG: Га-га-ох-ла-ла!

EN: Want your bad romance
BG: Искате ли вашите лоши романтика

EN: I want your horror
BG: Искам си ужас

EN: I want your design
BG: Искам си дизайн

EN: ‘Cause you’re a criminal
BG: Защото сте наказателно

EN: As long as your mine
BG: Докато си мина

EN: I want your love
BG: Искам си любов

EN: (Love-love-love I want your love-uuhh)
BG: (Любов-любов-любовта искам твоята любов-uuhh)

EN: I want your psycho
BG: Искам си психо

EN: Your vertigo stick
BG: Вашият световъртеж стик

EN: Want you in my rear window
BG: Искате ли сте в моя заден прозорец

EN: Baby you're sick
BG: Бебе сте болен

EN: I want your love
BG: Искам си любов

EN: Love-love-love
BG: Любов-любов-любовта

EN: I want your love
BG: Искам си любов

EN: (Love-love-love I want your love)
BG: (Любов-любов-любовта искам твоята любов)

EN: You know that I want you
BG: Вие знаете, че искам

EN: ('Cause I'm a freak bitch baby!)
BG: (Защото аз съм бебе изрод кучко!)

EN: And you know that I need you
BG: И знаеш ли, че имам нужда от теб

EN: I want it bad, your bad romance
BG: Искам това лошо, лошо ви романтика

EN: I want your love and
BG: Искам вашата любов и

EN: I want your revenge
BG: Искам си отмъсти

EN: You and me could write a bad romance
BG: Ти и аз да напиша лошо романтика

EN: (Oh-oh-oh-oh-oooh!)
BG: (О-О-О-О-Ооо!)

EN: I want your love and
BG: Искам вашата любов и

EN: All your lovers' revenge
BG: Всички си любовници'отмъщение

EN: You and me could write a bad romance
BG: Ти и аз да напиша лошо романтика

EN: Oh-oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh-oh!
BG: О-о-о-о-Ооо-о-о-Ооо-о-о-о-ох!

EN: Caught in a bad romance
BG: Caught In A лошо романтика

EN: Oh-oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh-oh!
BG: О-о-о-о-Ооо-о-о-Ооо-о-о-о-ох!

EN: Caught in a bad romance
BG: Caught In A лошо романтика

EN: Rah-rah-ah-ah-ah-ah!
BG: RAH-RAH-ах-ах-ах-ах!

EN: Roma-roma-mamaa!
BG: Ромските ромските mamaa!

EN: Ga-ga-ooh-la-la!
BG: Га-га-ох-ла-ла!

EN: Want your bad romance
BG: Искате ли вашите лоши романтика

EN: Rah-rah-ah-ah-ah-ah!
BG: RAH-RAH-ах-ах-ах-ах!

EN: Roma-roma-mamaa!
BG: Ромските ромските mamaa!

EN: Ga-ga-ooh-la-la!
BG: Га-га-ох-ла-ла!

EN: Want your bad romance
BG: Искате ли вашите лоши романтика

EN: Walk, walk fashion baby
BG: Разходка, разходка бебе мода

EN: Work it
BG: Work It

EN: Move that bitch crazy
BG: Преместете тази кучка луд

EN: Walk, walk fashion baby
BG: Разходка, разходка бебе мода

EN: Work it
BG: Work It

EN: Move that bitch crazy
BG: Преместете тази кучка луд

EN: Walk, walk fashion baby
BG: Разходка, разходка бебе мода

EN: Work it
BG: Work It

EN: Move that bitch crazy
BG: Преместете тази кучка луд

EN: Walk, walk passion! baby
BG: Разходка, разходка страст! бебе

EN: Work it
BG: Work It

EN: I'm a freak bitch, baby
BG: Аз съм изрод кучка, бейби

EN: I want your love and
BG: Искам вашата любов и

EN: I want your revenge
BG: Искам си отмъсти

EN: I want your love
BG: Искам си любов

EN: I don’t wanna be friends
BG: Аз не искам да бъдем приятели

EN: Je veux ton amour
BG: Je veux тон любов

EN: Et je veux ta revanche
BG: Ет JE veux TA revanche

EN: Je veux ton amour
BG: Je veux тон любов

EN: I don’t wanna be friends
BG: Аз не искам да бъдем приятели

EN: Oh-oh-oh-oh-oooh!
BG: О-ох-ох-ох-Ооо!

EN: I don’t wanna be friends
BG: Аз не искам да бъдем приятели

EN: (Caught in a bad romance)
BG: (Хванат в лошо романтика)

EN: I don’t wanna be friends
BG: Аз не искам да бъдем приятели

EN: Oh-oh-oh-oh-oooh!
BG: О-ох-ох-ох-Ооо!

EN: Want your bad romance
BG: Искате ли вашите лоши романтика

EN: (Caught in a bad romance)
BG: (Хванат в лошо романтика)

EN: Want your bad romance!
BG: Искате ли вашите лоши романтика!

EN: I want your love and
BG: Искам вашата любов и

EN: I want your revenge
BG: Искам си отмъсти

EN: You and me could write a bad romance
BG: Ти и аз да напиша лошо романтика

EN: Oh-oh-oh-oh-oooh!
BG: О-ох-ох-ох-Ооо!

EN: I want your love and
BG: Искам вашата любов и

EN: All your lovers' revenge
BG: Всички си любовници'отмъщение

EN: You and me could write a bad romance
BG: Ти и аз да напиша лошо романтика

EN: Oh-oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh-oh!
BG: О-о-о-о-Ооо-о-о-Ооо-о-о-о-ох!

EN: Want your bad romance
BG: Искате ли вашите лоши романтика

EN: (Caught in a bad romance)
BG: (Хванат в лошо романтика)

EN: Want your bad romance
BG: Искате ли вашите лоши романтика

EN: Oh-oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh-oh!
BG: О-о-о-о-Ооо-о-о-Ооо-о-о-о-ох!

EN: Want your bad romance
BG: Искате ли вашите лоши романтика

EN: (Caught in a bad romance)
BG: (Хванат в лошо романтика)

EN: Rah-rah-ah-ah-ah-ah!
BG: RAH-RAH-ах-ах-ах-ах!

EN: Roma-roma-mamaa!
BG: Ромските ромските mamaa!

EN: Ga-ga-ooh-la-la!
BG: Га-га-ох-ла-ла!

EN: Want your bad romance
BG: Искате ли вашите лоши романтика

EN: (Speechless)
BG: (Speechless)

EN: I can’t belive what you said to me
BG: Не мога да Повярвай това, което ми каза:

EN: Last night when we were alone
BG: Снощи, когато бяхме сами

EN: You threw your hands up
BG: Ти хвърли си ръцете

EN: Baby you gave up, you gave up
BG: Бебе ви даде, вие отказах

EN: I can’t believe how you looked at me
BG: Аз не мога да повярвам как ме погледна

EN: With your James Dean glossy eyes
BG: С вашия Джеймс Дийн гланцирана очи

EN: In your tight jeans with your long hair
BG: В тесни дънки с дълги коси

EN: And your cigarette stained lies
BG: И си цигара оцветяват се намира

EN: Could we fix you if you broke?
BG: Можем ли да поправите, ако счупи?

EN: And is your punch line just a joke?
BG: И ти е удар линия просто шега?

EN: I’ll never talk again
BG: Аз никога не ще поговорим отново

EN: Oh boy you’ve left me speechless
BG: О, момче сте ме остави безмълвен

EN: You’ve left me speechless, so speechless
BG: Ти ме остави безмълвен, така безмълвен

EN: I can’t believe how you slurred at me
BG: Аз не мога да повярвам как сте неясна ме

EN: With your half wired broken jaw
BG: С твоята половина жични разбита челюст

EN: You popped my heart seams
BG: Ти показа сърцето ми шевове

EN: On my bubble dreams, bubble dreams
BG: На моя балон мечти, мечти балон

EN: I can’t believe how you looked at me
BG: Аз не мога да повярвам как ме погледна

EN: With your Johnnie Walker eyes
BG: С вашия Джони Уокър очи

EN: He’s gonna get you and after he’s through
BG: Той ще получите и след като той е чрез

EN: There’s gonna be no love left to rye
BG: Има ще бъде не обичам ляво на ръжта

EN: And I know that it’s complicated
BG: И аз знам, че това е сложно

EN: But I’m a loser in love
BG: Но Аз съм губещ в любовта

EN: So baby raise a glass to mend
BG: Така че бебето повишаване на чаша за да оздравее

EN: All the broken hearts
BG: Всички разбити сърца

EN: Of all my wrecked up friends
BG: От всичките ми разбиха на приятели

EN: I’ll never talk again
BG: Аз никога не ще поговорим отново

EN: Oh boy you’ve left me speechless
BG: О, момче сте ме остави безмълвен

EN: You’ve left me speechless so speechless
BG: Ти ме остави безмълвен така безмълвен

EN: I’ll never love again,
BG: Аз никога няма да обичам отново

EN: Oh friend you’ve left me speechless
BG: О, приятел сте ме остави безмълвен

EN: You’ve left me speechless, so speechless
BG: Ти ме остави безмълвен, така безмълвен

EN: Hooow?
BG: Hooow?

EN: Haaaa-oooo-wow?
BG: Haaaa-Oooo-уау?

EN: H-ooow?
BG: H-ooow?

EN: Wow
BG: Уау

EN: Haaaa-oooo-wow?
BG: Haaaa-Oooo-уау?

EN: H-ooow?
BG: H-ooow?

EN: Wow
BG: Уау

EN: And after all the drinks and bars that we’ve been to
BG: И след като всички напитки и барове, че сме били

EN: Would you give it all up?
BG: Бихте ли го дам на всички?

EN: Could I give it all up for you?
BG: Може ли да го даде на всички за вас?

EN: And after all the boys and girls that we’ve been through
BG: И след като всички момчета и момичета, че сме били през

EN: Would you give it all up?
BG: Бихте ли го дам на всички?

EN: Could you give it all up?
BG: Може ли да го дам на всички?

EN: If I promise to you boy
BG: Ако аз обещавам да ви момче

EN: That I’ll never talk again
BG: Че никога няма да поговорим отново

EN: And I’ll never love again
BG: А аз никога няма да обичам отново

EN: I’ll never write a song
BG: Аз никога няма да напише песен

EN: Won’t even sing along
BG: Дори няма да пеят заедно

EN: I’ll never love again
BG: Аз никога няма да обичам отново

EN: So speechless
BG: Така безмълвен

EN: You left me speechless, so speechless
BG: Ти ме остави безмълвен, така безмълвен

EN: Why you so speechless, so speechless?
BG: Защо си толкова изумен, така безмълвен?

EN: Will you ever talk again?
BG: Ще говорим все пак?

EN: Oh boy, why you so speechless?
BG: О, момче, защо си толкова изумен?

EN: You’ve left me speechless
BG: Ти ме остави безмълвен

EN: Some men may follow me
BG: Някои мъже могат да ме следват

EN: But you choose “death and company”
BG: Но вие избирате'смърт и компания"

EN: Why you so speechless? Oh oh oh
BG: Защо си толкова изумен? О О О