Artist: 
Search: 
Reddit

Labvēlīgais Tips - Roma lyrics

Anna atnes man kaut ko no Romas
Anna atnes man kaut ko no Romas

Roma, Roma,
Roma, Roma

Anna atnes man kaut ko no Romas
Anna atnes man kaut ko no Romas

Roma, Roma,
Roma, Roma

Maciņā guļ maza, maza svilpe
Maciņā guļ maza, maza svilpe

Svilpe svilpo vējiem līdzi
Svilpe svilpo vējiem līdzi

Anna atnes vēl kaut ko no Romas.