Artist: 
Search: 
LaShun Pace - I Know I`ve Been Changed lyrics (Bulgarian translation). | Chorus: 2x
, I know I’ve been changed
, I know I’ve been changed
, I know I’ve been changed
,...
04:34
video played 1,576 times
added 6 years ago
Reddit

LaShun Pace - I Know I`ve Been Changed (Bulgarian translation) lyrics

EN: Chorus: 2x
BG: Припев: 2 x

EN: I know I’ve been changed
BG: Знам, че аз съм променен

EN: I know I’ve been changed
BG: Знам, че аз съм променен

EN: I know I’ve been changed
BG: Знам, че аз съм променен

EN: angels in Heaven done signed my name
BG: Ангелите на небето прави подписано името ми

EN: Well if you don’t believe that I’ve been redeemed
BG: Ами ако не вярвате, че сте били изкупени

EN: you know the (angels in Heaven done signed my name)
BG: Вие знаете (ангели в небето прави подписано името ми)

EN: oh follow me down to that old Jordan stream
BG: о Следвай ме до този стар Йордания поток

EN: angels in Heaven done signed my name
BG: Ангелите на небето прави подписано името ми

EN: I stepped in the water and the water was cold
BG: Аз пристъпи във водата и водата е студена

EN: you know the angels in Heaven done signed my name
BG: знаете, че ангелите на небето прави подписано името ми

EN: oh it chilled my body but not my soul
BG: о това охладени тялото ми, но не и душата ми

EN: angels in Heaven done signed my name
BG: Ангелите на небето прави подписано името ми

EN: Chorus: 2x
BG: Припев: 2 x

EN: Spoken:
BG: Говори:

EN: Somebody said how can a brown cow
BG: Някой каза, как може една кафява крава

EN: eat green grass and give you white milk
BG: яде зелена трева и ще ви даде бели мляко

EN: well if you think that’s something
BG: и ако мислите, че това е нещо

EN: God’s chemical laboratory of redemption
BG: Божията химическа лаборатория на обратно изкупуване

EN: took my black soul and dipped in red blood
BG: Взех душата ми черна и потопена в червен кръв

EN: and I came out white as snow
BG: и аз дойдох, бели като сняг

EN: Angels in Heaven done signed my name
BG: Ангелите на небето прави подписано името ми

EN: angels in Heaven done signed my name?
BG: Ангелите на небето прави подписано името ми?

  • LASHUN PACE LYRICS