Artist: 
Search: 
La Bouche - S.O.S. lyrics (Bulgarian translation). | Sending you an S.O.S of love
, You're all I'm thinking of
, Would you be mine
, Be my destiny...
04:06
video played 1,709 times
added 9 years ago
Reddit

La Bouche - S.O.S. (Bulgarian translation) lyrics

EN: Sending you an S.O.S of love
BG: Изпращане ви S.O.S на любовта

EN: You're all I'm thinking of
BG: Ти си всичко, аз съм мислене на

EN: Would you be mine
BG: Бихте ли се мина

EN: Be my destiny tonight
BG: Бъде съдбата ми тази вечер

EN: Sending you an S.O.S of love
BG: Изпращане ви S.O.S на любовта

EN: You're all I'm thinking of
BG: Ти си всичко, аз съм мислене на

EN: Would you be mine
BG: Бихте ли се мина

EN: Be my destiny, my everything in love
BG: Бъде моята съдба, моята всичко в любовта

EN: Every night before I turn out the light
BG: Всяка вечер, преди да се окаже, светлината

EN: I get down on my knees
BG: Аз се надолу върху коленете ми

EN: And I pray for the day
BG: И аз се моля за деня

EN: When we can become
BG: Кога можем да станем

EN: A little closer to one
BG: Малко по-близо до един

EN: And baby then you'd be ready,
BG: И бебето, тогава ще бъде готов,

EN: Ready to hear my S.O.S.O.S.O.S,
BG: Готови да чуят моя S.O.S.O.S.O.S,

EN: Can you see that I am....
BG: Виждате ли, че аз съм...

EN: Dit dit dit dash dash dash dit dit dit
BG: ДИТ ДИТ ДИТ тире Янков Янков ДИТ ДИТ ДИТ

EN: Just when I knew that I was in love with you
BG: Просто когато аз знаех, че е в теб

EN: I thought I couldn't be, be that I could deny,
BG: Мислех, че не мога да бъда, се, че аз може да се отрече,

EN: The chance to express and offer you happiness
BG: Възможност да изразят и да ви предложи щастие

EN: And baby now I am ready,
BG: И сега съм готов,

EN: Oh won't you hear my S.O.S.O.S.O.S.O.S
BG: О няма да чуете ми S.O.S.O.S.O.S.O.S

EN: Can't you see that I am....
BG: Не виждаш ли, че аз съм...

EN: So I'm sending you S.O.S of love tonight
BG: Така че аз съм ти изпращат S.O.S на любовта тази вечер

EN: Dit dit dit dash dash dash dit dit dit
BG: ДИТ ДИТ ДИТ тире Янков Янков ДИТ ДИТ ДИТ

EN: Destiny its here for you it's here for me,
BG: Съдбата си тук за вас тук е за мен,

EN: Sending out an S.O.S of love devine,
BG: Изпращане на S.O.S любов Дивайн,

EN: On the line give it to you rain or shine
BG: На реда за да ви го даде дъжд или слънце

EN: In my heart its you I want, you I need
BG: В моето сърце си ти искам, аз трябва

EN: Girl you I crave.
BG: Момиче ви пожелавам.

EN: Dit dit dit dash dash dash dash dit dit dit
BG: ДИТ ДИТ ДИТ тире тире Янкова Янкова ДИТ ДИТ ДИТ

EN: So hear my S.O.S
BG: Така че чувате моето S.O.S

EN: I'll send it with a kiss from me
BG: Аз ще го изпрати с целувка от мен

EN: S.O.S I love the way you touch my body
BG: S.O.S, обичам начина, по който докосваш тялото ми

EN: (Uuuuuuh...) Now that I found you I'll never let you go
BG: (Uuuuuuh...) Сега, аз намерих аз никога не ще ви позволи да отида

EN: And that's why I am....
BG: И Ето защо аз съм...

EN: So I'm sending you S.O.S of love tonight
BG: Така че аз съм ти изпращат S.O.S на любовта тази вечер