Artist: 
Search: 
Reddit

LMP - Paminklas lyrics

Mūs mieste pastatė labai didelį paminklą
Didelį paminklą mūsų vadui išmintingam
Minios traukė miesto centran, kad jį pamatytų
Nes kitaip valdžia visus kaleiman uždarytų
Aš taip pat norėjau ten gėlių nunešti
Mūsų didį vadą labai nuoširdžiai pagerbti
Bet visi autobusai taip smarkiai prisigrūdo
Daugelis del švento reikalo jų lūžo
Aš pasiklydau tarp žmonių
Aš pasiklydau minioje
Niekaip išeiti negaliu
Padėkite, ištraukite mane iš čia
Kai pasiekiau miesto centrą minios čia stovėjo
Prie paminklo man prieiti niekaip neišėjo
Visi žmonės stebisi, visi žmonės žiūri
Šią gamtos išdaigą laiko jie visi apgulę
Aš veržiausi, grūdaus, grūdaus kiek galėjau
Kai pasiekiau tikslą galvoje man prašviesėjo
Žmonės, debilai, kas jum dabar daros?
Visas šis dalykas tiktai išpūstas melas
Aš pasiklydau tarp žmonių
Aš pasiklydau minioje
Niekaip išeiti negaliu
Padėkite, ištraukite mane iš čia