Artist: 
Search: 
LMFAO - Yes lyrics (Bulgarian translation). | Every day I see my dream. 
, Every day I see my, every day I see my dream. 
, Every day I see my...
10:34
video played 6,233 times
added 7 years ago
Reddit

LMFAO - Yes (Bulgarian translation) lyrics

EN: Every day I see my dream.
BG: Всеки ден виждам моята мечта.

EN: Every day I see my, every day I see my dream.
BG: Всеки ден виждам моята, всеки ден виждам моята мечта.

EN: Every day I see my dream.
BG: Всеки ден виждам моята мечта.

EN: Ev ev every day I see my dream.
BG: Ев-ев всеки ден виждам моята мечта.

EN: Every day I see my, every day I see my dream.
BG: Всеки ден виждам моята, всеки ден виждам моята мечта.

EN: Every day I see my dream.
BG: Всеки ден виждам моята мечта.

EN: Ev ev every day I see my dream.
BG: Ев-ев всеки ден виждам моята мечта.

EN: Every day I see my, every day I see my dream.
BG: Всеки ден виждам моята, всеки ден виждам моята мечта.

EN: Every day I see my dream.
BG: Всеки ден виждам моята мечта.

EN: Ev ev every day I see my dream.
BG: Ев-ев всеки ден виждам моята мечта.

EN: Every day I see my, every day I see my dream.
BG: Всеки ден виждам моята, всеки ден виждам моята мечта.

EN: Every day I see my dream.
BG: Всеки ден виждам моята мечта.

EN: I see my dream son!
BG: Виждам моята мечта син!

EN: Every time I dive in my pool.
BG: Всеки път ми се потопите в басейна.

EN: It's hard to be humble
BG: Трудно е да бъдат смирени

EN: When I do the breast stroke through an underground tunnel.
BG: Когато направя гърдата инсулт през подземен тунел.

EN: And come up on the other side in a jacuzzi
BG: И излезе от другата страна в джакузи

EN: Being greeted by two naked models with suds on thay booties.
BG: Като поздрави с две голи модели с сапунена вода на такива каквито обувки.

EN: They give me hugs and lots of kisses
BG: Те ми дават прегръдки и много целувки

EN: And they ask me what my wish is I say
BG: И те ме питат какво е моето желание е да се каже

EN: "Go and call yo bitches." Cause there's gunna be a party.
BG: "Иди и се свържете с йо кучки." Защото има gunna да е страна.

EN: Next they wash my body as a team and then they say
BG: Следваща те измие тялото си като отбор и тогава те казват,

EN: "Foo your royal penis is clean."
BG: "Foo си царски пениса е чист."

EN: And I'm like,
BG: И аз съм като,

EN: Yes, It's on and poppin'
BG: Да, това е и по Poppin '

EN: Yes, the parties rockin'
BG: Да, страните Rockin '

EN: Yes, the cuties shockin'
BG: Да, Cuties shockin'

EN: Yes, and there ain't no stoppin'
BG: Да, и няма никаква stoppin'

EN: Yes, It's on and poppin'
BG: Да, това е и по Poppin '

EN: Yes, the parties rockin'
BG: Да, страните Rockin '

EN: Yes, the cuties shockin'
BG: Да, Cuties shockin'

EN: Yes, and there ain't no stoppin'
BG: Да, и няма никаква stoppin'

EN: Every day I see my dream.
BG: Всеки ден виждам моята мечта.

EN: Every day I see my, every day I see my dream.
BG: Всеки ден виждам моята, всеки ден виждам моята мечта.

EN: Every day I see my dream.
BG: Всеки ден виждам моята мечта.

EN: Ev ev every day I see my dream.
BG: Ев-ев всеки ден виждам моята мечта.

EN: Every day I see my, every day I see my dream.
BG: Всеки ден виждам моята, всеки ден виждам моята мечта.

EN: Every day I see my dream.
BG: Всеки ден виждам моята мечта.

EN: Ev ev (Every day I see my dream)
BG: Ев-ев (Всеки ден виждам моята мечта)

EN: Wakin' up next to a beautiful girl.
BG: Wakin'наравно с красиво момиче.

EN: Step outside and say hello to my beautiful world.
BG: Излезте и кажете здравей на красива моя свят.

EN: Grandma's cookin breakfast she makes pancakes the best.
BG: Баба готви закуска, които прави най-добрата палачинка.

EN: I check my MySpace and I got alotta friend request.
BG: Аз си проверя MySpace и аз имам alotta приятел.

EN: Yes, I get to dancin' as I.
BG: Да, мога да стигна до танцувам като I.

EN: Walk through my mansion cuz I,
BG: Разходка през имението ми аз защото,

EN: Own porperty from California to the Hamptons and I,
BG: Собствени porperty от Калифорния до Хамптън и аз,

EN: Sip from my water fountain that spits soda.
BG: Отпийте от моята чешма, че плюе сода.

EN: Look out the window and wave at my nextdoor neighbor Oprah."Huh"
BG: Погледни през прозореца и вълна nextdoor моя съсед Опра.'Ъ"

EN: I check to see how my albums doin' today.
BG: Аз проверка, за да видим как ми албуми правя днес.

EN: The group L-M-F-A-O goes double platnium "HEYY".
BG: Групата LMFAO отива двойно platnium'Heyy".

EN: I got a party man.
BG: Имам страна човек.

EN: That's how I live so I take my elevator
BG: Това е начина ми на живот, така ли да взема асансьора

EN: To the club in my crib like,
BG: За клуба в леглото ми като,

EN: Yes, It's on and poppin'
BG: Да, това е и по Poppin '

EN: Yes, the party's rockin'
BG: Да, на партията Rockin '

EN: Yes, the cuties shockin'
BG: Да, Cuties shockin'

EN: Yes, and there ain't no stoppin'
BG: Да, и няма никаква stoppin'

EN: Yes, It's on and poppin'
BG: Да, това е и по Poppin '

EN: Yes, the party's rockin'
BG: Да, на партията Rockin '

EN: Yes, the cuties shockin'
BG: Да, Cuties shockin'

EN: Yes, and there ain't no stoppin'
BG: Да, и няма никаква stoppin'

EN: Yes, It's on and poppin'
BG: Да, това е и по Poppin '

EN: Yes, the party's rockin'
BG: Да, на партията Rockin '

EN: Yes, the cuties shockin'
BG: Да, Cuties shockin'

EN: Yes, and there ain't no stoppin'
BG: Да, и няма никаква stoppin'

EN: Yes, It's on and poppin'
BG: Да, това е и по Poppin '

EN: Yes, the party's rockin'
BG: Да, на партията Rockin '

EN: Yes, the cuties shockin'
BG: Да, Cuties shockin'

EN: Yes, and there ain't no stoppin'
BG: Да, и няма никаква stoppin'

EN: Every day I see my dream.
BG: Всеки ден виждам моята мечта.

EN: Every day I see my, every day I see my dream.
BG: Всеки ден виждам моята, всеки ден виждам моята мечта.

EN: Every day I see my dream
BG: Всеки ден виждам моята мечта

EN: Ev Ev Every day I see my dream.
BG: Ev Ev Всеки ден виждам моята мечта.

EN: Every day I see my, every day I see my dream.
BG: Всеки ден виждам моята, всеки ден виждам моята мечта.

EN: Every day I see my dream.
BG: Всеки ден виждам моята мечта.