Artist: 
Search: 
Reddit

Līvi - Sniega Velns lyrics

Ar sniega velnu tikāmies,
Ar tādu baltu, baltu,
Ar baltiem radziņiem, patiess,
Un zirga kāju baltu

Ar āža bārdu pazodē,
Pavisam baltu, baltu,
Ar baltu sirdi azotē
Un degungalu baltu

Tu viņam blakus pieslienies
Ar savu lakatiņu,
Un saltā sirdī iespiedies,
Tu sasildīji viņu

Tad jocīgs kļuva sniega velns
Un silti nošķaudījās,
Uz tavas mazās karstās delnas
Mazs vizbuļziediņš bija

Vairs naktīs neguļ sniega velns,
Kaut mežā vēl kāds saltums,
Redz viņa acīs ogļu melnās
Vien vizbulīti, vizbulīti baltu

Ar sniega velnu tikāmies,
Ar tādu baltu, baltu,
Ar baltiem radziņiem, patiess,
Un zirga kāju baltu

Ar āža bārdu pazodē,
Pavisam baltu, baltu,
Ar baltu sirdi azotē
Un degungalu baltu,
Un degungalu baltu,
Un degungalu baltu.