Artist: 
Search: 
Reddit

Līvi - Kā Tev Iet Mans Draugs lyrics

Kā tev iet,
kā tev labi iet,
kur lai tevi šodien sameklē?
Kā tu jūties draugs
kādu ceļu ej,
kā tu jūties draugs,
kādu laimi lej,
vai tu jūties draugs
lieks šai pasaulei?

Kā tev iet?
Kā tev labi iet?
kāpēc esi kļuvis nerunīgs
kā tu jūties draugs?
daudz ir pieredzēts
kā tu jūties draugs,
daudz ir iztērēts
kā tu jūties draugs
viens un izredzēts.

kā tev iet mans draugs
vai šodien laiks ir jauks
vai acis mirdz-
saules pilna sirds
kā tev iet mans draugs vai dvēsele vēl plauks
vai atceries
ka esi piedzēries?

1.pants.


Tavi
zirgi vairs nepaklups
uz šiem akmeņiem asajiem
vai esi piedzimis
lai nokristu un pieceltos
dienā saulainā lai notiek tā.

Piedz.