Artist: 
Search: 
Kylie Minogue - Like A Drug lyrics (Bulgarian translation). | Boy, yeah, you got it, got it
, You got me feelin? crazy ?bout my body
, I, I cannot, cannot stop...
03:20
video played 627 times
added 6 years ago
by orynwe
Reddit

Kylie Minogue - Like A Drug (Bulgarian translation) lyrics

EN: Boy, yeah, you got it, got it
BG: Момче, да, имаш го, го

EN: You got me feelin? crazy ?bout my body
BG: Ти ме чувстваш? луд? мач тялото ми

EN: I, I cannot, cannot stop it
BG: I, не може не може да го спре

EN: You got me movin?, got me rockin, rockin?
BG: Хвана ме движиш?, ме тресе, тресе?

EN: Make me feel like I can make it real
BG: Ми се иска може да го осигури

EN: You got me hooked, getting me on the floor
BG: Хвана ме крив, качва ме на пода

EN: If I?m a tease and you?re the one to please
BG: Ако аз? m закачка и вие? отново да моля

EN: I want more
BG: Аз искам повече

EN: Make me feel like I can make it real
BG: Ми се иска може да го осигури

EN: You got me hooked, getting me on the floor
BG: Хвана ме крив, качва ме на пода

EN: If I?m a tease and you?re the one to please
BG: Ако аз? m закачка и вие? отново да моля

EN: I want more
BG: Аз искам повече

EN: Dance like I?m the only, only
BG: Танци като аз? m само, само

EN: Like I?m the only lady, like you want me
BG: Като аз? m единствената дама, че искаш мен

EN: Damn right, I have my radar on you
BG: Точно аз имам моя радар на вас

EN: So let?s get physical, I want to, want to
BG: Така че нека? s се физически, аз искам да, искам да

EN: Make me feel like I can make it real
BG: Ми се иска може да го осигури

EN: You got me hooked, getting me on the floor
BG: Хвана ме крив, качва ме на пода

EN: If I?m a tease and you?re the one to please
BG: Ако аз? m закачка и вие? отново да моля

EN: I want more
BG: Аз искам повече

EN: Never had a ride as delicate and fine
BG: Никога не съм имал вози като нежна и фина

EN: You really blow my mind when we rock, when we rock
BG: Вие наистина ме възхити, когато ние рок, когато ние рок

EN: I really wanna do everything with you
BG: Аз наистина искам да правя всичко с теб

EN: Things you make me do like a drug, like a drug
BG: Неща да ме като наркотик, като наркотик

EN: Like a drug, like a drug
BG: Като наркотик, като наркотик

EN: Like a drug, like a drug
BG: Като наркотик, като наркотик

EN: Make me feel like I can make it real
BG: Ми се иска може да го осигури

EN: You got me hooked, getting me on the floor
BG: Хвана ме крив, качва ме на пода

EN: If I?m a tease and you?re the one to please
BG: Ако аз? m закачка и вие? отново да моля

EN: I want more
BG: Аз искам повече

EN: Make me feel like I can make it real
BG: Ми се иска може да го осигури

EN: You got me hooked, getting me on the floor
BG: Хвана ме крив, качва ме на пода

EN: If I?m a tease and you?re the one to please
BG: Ако аз? m закачка и вие? отново да моля

EN: I want more
BG: Аз искам повече

EN: Never had a ride as delicate and fine
BG: Никога не съм имал вози като нежна и фина

EN: You really blow my mind
BG: Вие наистина ме възхити

EN: I really wanna do everything with you
BG: Аз наистина искам да правя всичко с теб

EN: Things you make me do
BG: Нещата, които правитеми направи

EN: Like a drug, like a drug
BG: Като наркотик, като наркотик

EN: Like a drug, like a drug
BG: Като наркотик, като наркотик

EN: Like a drug, like a drug
BG: Като наркотик, като наркотик

EN: Like a drug, like a drug
BG: Като наркотик, като наркотик