Artist: 
Search: 
Kylie Minogue - I Believe In You lyrics (Bulgarian translation). | Don't believe you know me
, Although you know my name
, I don't believe the faults I have
, Are only...
03:24
video played 207 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

Kylie Minogue - I Believe In You (Bulgarian translation) lyrics

EN: Don't believe you know me
BG: Не вярвам, че ти ме познаваш

EN: Although you know my name
BG: Въпреки, че знаете името ми

EN: I don't believe the faults I have
BG: Не вярвам, че имам грешки

EN: Are only mine to blame
BG: Са само мина виновен

EN: I don't believe in magic
BG: Аз не вярвам в магията

EN: It's only in the mind
BG: Това е само в ума

EN: I don't believe i'd love somebody
BG: Аз не вярвам, аз бих искал някой

EN: Just to pass the time..
BG: Само да мине време...

EN: But I..i..i.. believe in you
BG: Но аз...Аз...i.. вярвам в теб

EN: And I..i..i.. believe in you
BG: И аз...Аз...i.. вярвам в теб

EN: I don't believe that beauty
BG: Аз не вярвам, че красотата

EN: Will ever be replaced
BG: Някога ще бъде заменен

EN: I don't believe a masterpiece
BG: Не вярвам един шедьовър

EN: Could ever match your face
BG: Може да да съвпадат лицето си

EN: The joker's always smiling
BG: На Жокера винаги усмихнати

EN: In every hand thats dealt
BG: Във всяка ръка, която е предмет

EN: I dont believe that when you die
BG: Аз не вярвам, че когато умреш

EN: Your presence isnt felt
BG: Вашето присъствие не усеща

EN: But I..i..i.. believe in you
BG: Но аз...Аз...i.. вярвам в теб

EN: And I..i..i.. believe in you
BG: И аз...Аз...i.. вярвам в теб

EN: But I..i..i.. believe in you
BG: Но аз...Аз...i.. вярвам в теб

EN: And I..i..i.. believe in you
BG: И аз...Аз...i.. вярвам в теб

EN: And if you ever have to go away
BG: И ако някога трябва да си отиде

EN: Nothing in my world could ever be the same
BG: Нищо в моя свят някога може да бъде същото

EN: Nothing lasts for ever, but together til the end
BG: Нищо не трае вечно, но заедно към края

EN: I'll give you everything I have again and again
BG: Аз ще ви дам всичко, което съм отново и отново

EN: 'Cause I believe In you, I believe In,
BG: Защото аз вярвам в теб, аз вярвам в,

EN: I Believe in you, I Believe in,
BG: Аз вярвам в теб, аз вярвам в,

EN: I Believe in you, I believe in,
BG: Аз вярвам в теб, аз вярвам в,

EN: I believe in you, I Believe in,
BG: Аз вярвам в теб, аз вярвам в,

EN: 'Cause I..i..i.. believe in you
BG: Защото аз...Аз...i.. вярвам в теб

EN: And I..i..i.. believe in you
BG: И аз...Аз...i.. вярвам в теб

EN: But I..i..i.. believe in you
BG: Но аз...Аз...i.. вярвам в теб

EN: And I..i..i.. believe in you
BG: И аз...Аз...i.. вярвам в теб

EN: I believe in you, I Believe in
BG: Аз вярвам в теб, аз вярвам в

EN: I believe in you, I Believe in
BG: Аз вярвам в теб, аз вярвам в

EN: I believe in you, I Believe in
BG: Аз вярвам в теб, аз вярвам в

EN: I believe in you, I Believe in
BG: Аз вярвам в теб, аз вярвам в

EN: I believe, I believe, I believe in you....
BG: Аз вярвам, аз вярвам, аз вярвам в теб...