Artist: 
Search: 
Kylie Minogue - Especially For You (feat. Jason Donovan) lyrics (Bulgarian translation). | Especially for you
, I wanna let you know what I was going through
, All the time we were apart, I...
03:44
video played 595 times
added 7 years ago
by orynwe
Reddit

Kylie Minogue - Especially For You (feat. Jason Donovan) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Especially for you
BG: Специално за вас

EN: I wanna let you know what I was going through
BG: Искам да ти кажа това, което бях преживяваш

EN: All the time we were apart, I thought of you
BG: Цялото време сме били една от друга, мислех, че от вас

EN: You were in my heart
BG: Сте били в моето сърце

EN: My love never changed
BG: Любовта ми никога не променя

EN: I still feel the same
BG: Аз все още чувствам същото

EN: Especially for you
BG: Специално за вас

EN: I wanna tell you I was feeling that way too
BG: Искам да ви кажа, е чувството, че твърде

EN: And if dreams were wings
BG: И ако мечтите са крила

EN: You know, I would have flown to you
BG: Знаеш ли, аз ще са летели за вас

EN: To be where you are
BG: Да бъде мястото, където сте

EN: No matter how far
BG: Без значение колко далеч

EN: And now that I'm next to you
BG: И сега, когато съм до теб

EN: No more dreaming about tomorrow
BG: Няма повече мечтаят за утре

EN: Forget the loneliness and the sorrow
BG: Забравете самота и скръб

EN: I've gotta say, it's all because of you
BG: Аз трябва да кажа, всичко това е заради вас

EN: And now we're back together, together
BG: И сега ние сме обратно заедно, заедно

EN: I wanna show you, my heart is oh so true
BG: Искам да ви покажа, сърцето ми е о толкова вярно

EN: And all the love I have is especially for you
BG: И цялата любов, имам е специално за вас

EN: Especially for you
BG: Специално за вас

EN: I wanna tell, you mean all the world to me
BG: Искам да кажа, да кажеш на света за мен

EN: How I'm certain that our love was meant to be
BG: Как аз съм сигурен, че любовта ни е трябвало да бъде

EN: You changed my life
BG: Ти промени живота ми

EN: You showed me the way
BG: Ти ми показа пътя

EN: And now that I'm next to you
BG: И сега, когато съм до теб

EN: I've waited long enough to find you
BG: Аз чаках достатъчно дълго, за да ви намери

EN: I wanna put all the hurt behind you
BG: Искам да сложа всички боли зад вас

EN: And I wanna bring out all the love inside you
BG: И аз искам да се изведат всички любовта вътре в себе си

EN: Oh, and now we're back together, together
BG: О и сега ние сме назад заедно, заедно

EN: I wanna show you, my heart is oh so true
BG: Искам да ви покажа, сърцето ми е о толкова вярно

EN: And all the love I have is especially for you
BG: И цялата любов, имам е специално за вас

EN: You were in my heart
BG: Сте били в моето сърце

EN: My love never changed
BG: Любовта ми никога не променя

EN: No more dreaming about tomorrow
BG: Няма повече мечтаят за утре

EN: Forget the loneliness and the sorrow
BG: Забравете самота и скръб

EN: I've gotta say, it's all because of you
BG: Аз трябва да кажа, всичко това е заради вас

EN: And now we're back together, together
BG: И сега ние сме обратно заедно, заедно

EN: I wanna show you, my heart is oh so true
BG: Искам да ви покажа, сърцето ми е о толкова вярно

EN: And all the love I have is especially for you
BG: И цялата любов, имам еспециално за вас

EN: Together, together
BG: Заедно, заедно

EN: I wanna show you, my heart is oh so true
BG: Искам да ви покажа, сърцето ми е о толкова вярно

EN: And all the love I have is especially for you
BG: И цялата любов, имам е специално за вас

EN: Together, together
BG: Заедно, заедно

EN: I wanna show you, my heart is oh so true
BG: Искам да ви покажа, сърцето ми е о толкова вярно

EN: And all the love I have
BG: И цялата любов имам