Artist: 
Search: 
Kumi Koda - Pop Diva lyrics (Bulgarian translation). | You know I'm top diva
, Most beautiful, powerful, and talented girl on the planet...
, Are you ready...
03:48
video played 9,694 times
added 6 years ago
Reddit

Kumi Koda - Pop Diva (Bulgarian translation) lyrics

EN: You know I'm top diva
BG: Вие знаете, аз съм най-дива

EN: Most beautiful, powerful, and talented girl on the planet...
BG: Най-красива, мощна и талантливи момиче на планетата...

EN: Are you ready for me?? Let's GO!!
BG: Готови ли сте за мен?? Да вървим!!

EN: Turn it up... up, up
BG: Включете го нагоре.., нагоре

EN: Put it up... up, up
BG: Слагам то нагоре.. нагоре, нагоре

EN: Shake it up... up, up
BG: Разклатете го нагоре.., нагоре

EN: Shout it out... out, out, out
BG: Го вика вън..., вън, вън

EN: ひしめく光浴びて身についたeach and everyday
BG: ひしめく光浴びて身についたeach и всеки ден

EN: ギリギリデッドラインでも
BG: ギリギリデッドラインでも

EN: 幾度立ち上がる力 で爪痕残すmy life
BG: 幾度立ち上がる力 で爪痕残すmy живот

EN: I hope you got it that I'm somebody
BG: Аз се надявам, имаш го, че аз съм някой

EN: I need nobody 他の誰でもない自分だから
BG: Имам нужда от никой не 他の誰でもない自分だから

EN: Jump, jump, jump 羽ばたく
BG: Скок, скок, скок 羽ばたく

EN: Pop, Pop, POP DIVA
BG: Поп, поп, Поп дива

EN: Shout, shout, shout it out
BG: Вика, вика, го вика

EN: Ride with me 今すぐに
BG: Вози с мен 今すぐに

EN: Jump, jump, jump 羽ばたく
BG: Скок, скок, скок 羽ばたく

EN: Pop, Pop, POP DIVA
BG: Поп, поп, Поп дива

EN: Shout, shout, shout it out
BG: Вика, вика, го вика

EN: Dance with me 幕引きまで
BG: Танцувай с мен 幕引きまで

EN: I hope you got it that I'm somebody
BG: Аз се надявам, имаш го, че аз съм някой

EN: I need nobody 瞬 きの間 の追い風味方にして
BG: Имам нужда от никой не 瞬 きの間 の追い風味方にして

EN: Jump, jump, jump 羽ばたく
BG: Скок, скок, скок 羽ばたく

EN: Pop, Pop, POP DIVA
BG: Поп, поп, Поп дива

EN: Shout, shout, shout it out
BG: Вика, вика, го вика

EN: Ride with me 今すぐに
BG: Вози с мен 今すぐに

EN: Jump, jump, jump 羽ばたく
BG: Скок, скок, скок 羽ばたく

EN: Pop, Pop, POP DIVA
BG: Поп, поп, Поп дива

EN: Shout, shout, shout it out
BG: Вика, вика, го вика

EN: Dance with me 幕引きまで
BG: Танцувай с мен 幕引きまで

EN: Turn it up... up, up
BG: Включете го нагоре.., нагоре

EN: Put it up... up, up
BG: Слагам то нагоре.. нагоре, нагоре

EN: Shake it up... up, up
BG: Разклатете го нагоре.., нагоре

EN: Shout it out... out, out, out
BG: Го вика вън..., вън, вън

EN: リスク回避はハードルを下げるための
BG: リスク回避はハードルを下げるための

EN: ただ単に言い訳でしかない yeah
BG: ただ単に言い訳でしかない да

EN: あの頃と変わらない私 覚えてるなら
BG: あの頃と変わらない私 覚えてるなら

EN: 分かるでしょ cause I'mma POP DIVA
BG: 分かるでしょ причини I'mma поп дива

EN: I hope you got it that I'm somebody
BG: Аз се надявам, имаш го, че аз съм някой

EN: I need nobody 思い出して...ほら ついてきて!
BG: Имам нужда от никой не 思い出して...ほらついてきて!

EN: Jump, jump, jump 羽ばたく
BG: Скок, скок, скок 羽ばたく

EN: Pop, Pop, POP DIVA
BG: Поп, поп, Поп дива

EN: Shout, shout, shout it out
BG: Вика, вика, го вика

EN: Ride with me 今すぐに
BG: Вози с мен 今すぐに

EN: Jump, jump, jump 羽ばたく
BG: Скок, скок, скок 羽ばたく

EN: Pop, Pop, POP DIVA
BG: Поп, поп, Поп дива

EN: Shout, shout, shout it out
BG: Вика, вика, го вика

EN: Dance with me 幕引きまで
BG: Танцувай с мен 幕引きまで

EN: Jump, jump, jump 羽ばたく
BG: Скок, скок, скок 羽ばたく

EN: Pop, Pop, POP DIVA
BG: Поп, поп, Поп дива

EN: Shout, shout, shout it out
BG: Вика, вика, го вика

EN: Ride with me 今すぐに
BG: Вози с мен 今すぐに

EN: Jump, jump, jump 羽ばたく
BG: Скок, скок, скок 羽ばたく

EN: Pop, Pop, POP DIVA
BG: Поп, поп, Поп дива

EN: Shout, shout, shout it out
BG: Вика, вика, го вика

EN: Dance with me 幕引きまで
BG: Танцувай с мен 幕引きまで