Artist: 
Search: 
Kumi Koda - Lick Me♥ lyrics (French translation). | Everything all right, don't be afraid
, Just she are wrong mouta yukoyo
, Minna no ninki mono...
50:21
video played 2,939 times
added 9 years ago
Reddit

Kumi Koda - Lick Me♥ (French translation) lyrics

JA: Everything all right, don't be afraid
FR: Tout bon, don ' t avoir peur

JA: Just she are wrong mouta yukoyo
FR: Elle sont tout simplement mauvais mouta yukoyo

JA: Minna no ninki mono dokedo
FR: Minna ne dokedo mono Ninkō

JA: Its All Right
FR: Son tout droit

JA: Miwatasu kaninijaiyo umito egao afurete iru
FR: Miwatasu kaninijaiyo umito egao afurete iru

JA: Mou kute kiwasu boresu ice to with no yome kanojo
FR: Protocole d'entente kute kiwasu boresu glace avec aucun kanojo yome

JA: Hito kuchiaji wa totte boku he todoke ja kore no Ill say
FR: Mal ne dire aucune he todoke et kore ja boku wa Hito kuchiaji totte

JA: Ajima isuki tara gamae
FR: Ajima isuki gamae tara

JA: Come On Come On Come On
FR: Come On Come On Come On

JA: Everything all right, don't be afraid
FR: Tout bon, don ' t avoir peur

JA: Just she are wrong mouta yukoyo
FR: Elle sont tout simplement mauvais mouta yukoyo

JA: Minna no ninki mono dokedo
FR: Minna ne dokedo mono Ninkō

JA: Everything go go ever and go
FR: Tout aller aller jamais et aller

JA: Mitsumerare notamishio deki hashiru
FR: Mitsumerare notamishio deki jelila

JA: Kimi no koto wo motto shiitai sora ni muge atte
FR: Kimi aucun koto wo devise shiitai sora ni muge atte

JA: Everything All Right
FR: Tout droit de tous les

JA: Tsuikinimo samuishinimo hurini hoshina tashima onna
FR: Tsuikinimo samuishinimo hurini hoshina tashima onna

JA: Yo sou miwo shitei kara dare kani tabera lejaa okamo
FR: Yo sou miwo shitei kara dare kani mohamed hicham lejaa oumarou

JA: Amai kamoide tsutsumaretara korakura shijabu keredo
FR: Amai kamoide tsutsumaretara korakura shijabu keredo

JA: Oh baby itsudemo
FR: Oh bébé itsudemo

JA: Come On Come On Come On
FR: Come On Come On Come On

JA: Everything all right, don't be afraid
FR: Tout bon, don ' t avoir peur

JA: Kono netsu hatsui shitashi
FR: Kono netsu hatsui shitashi

JA: Doko jawanai yo wo nine
FR: Doko jawanai yo wo neuf

JA: Everythings go go ever and go
FR: Everythings aller aller jamais et aller

JA: Tomerarenai kimochi baby
FR: Tomerarenai kimochi bébé

JA: Hohokanira ikara kimi no toriko seijuwusou
FR: Kimi ikara Hohokanira aucune seijuwusou de toriko

JA: Everything All Right
FR: Tout droit de tous les

JA: All Right
FR: D'accord

JA: Everything All Right
FR: Tout droit de tous les

JA: Everything all right, don't be afraid
FR: Tout bon, don ' t avoir peur

JA: Just she are wrong mouta yukoyo
FR: Elle sont tout simplement mauvais mouta yukoyo

JA: Minna no ninki mono dokedo
FR: Minna ne dokedo mono Ninkō

JA: Everything go go ever and go
FR: Tout aller aller jamais et aller

JA: Mitsumerare notamishio deki hashiru
FR: Mitsumerare notamishio deki jelila

JA: Kimi no koto wo motto shiitai sora ni muge atte
FR: Kimi aucun koto wo devise shiitai sora ni muge atte

JA: Everything All Right
FR: Tout droit de tous les