Artist: 
Search: 
Krum - Танци Манци lyrics (Chinese translation). | Танци манци върти!
, Откачалга на дансинга се качва!
,...
03:45
video played 1,581 times
added 7 years ago
Reddit

Krum - Танци Манци (Chinese translation) lyrics

BG: Танци манци върти!
ZH: 好的舞蹈旋转 !

BG: Откачалга на дансинга се качва!
ZH: Otkačalga 关于舞蹈地板变 !

BG: Тяло ми покажи!
ZH: 给我看看身体 !

BG: Ако видиш очите ти ще паднат!
ZH: 如果你看看你的眼睛会掉 !

BG: Бързо го донеси!
ZH: 把快速!

BG: Ще ти нося вода да те свестявам!
ZH: 你会把水引到 svestâvam!

BG: Бързо го разклати!
ZH: 摇快了 !

BG: То за тебе, само за тебе се върти!
ZH: 它为你,只是为你旋转 !

BG: Бързо при мене апетитно парче!
ZH: 我快速的美味 !

BG: Доста голяма хапка искаш!
ZH: 咬大 !

BG: Знай, че за теб ще се грижа добре!
ZH: 你知道,你照顾好 !

BG: Доста грижи искам!
ZH: 相当关心。

BG: Тук ела и движи се сега!
ZH: 在这里,来和现在在中移动 !

BG: Но ако почна трудно спирам!
ZH: 但如果开始几乎不停止 !

BG: Дай, дай да видя това!
ZH: 让我,让我看看 !

BG: Само си го избра!
ZH: 我就捡 !

BG: Танци манци върти!
ZH: 好的舞蹈旋转 !

BG: Откачалга на дансинга се качва!
ZH: Otkačalga 关于舞蹈地板变 !

BG: Тяло ми покажи!
ZH: 给我看看身体 !

BG: Ако видиш очите ти ще паднат!
ZH: 如果你看看你的眼睛会掉 !

BG: Бързо го донеси!
ZH: 把快速!

BG: Ще ти нося вода да те свестявам!
ZH: 你会把水引到 svestâvam!

BG: Бързо го разклати!
ZH: 摇快了 !

BG: То за тебе, само за тебе се върти!
ZH: 它为你,只是为你旋转 !

BG: Хайде в игра барабанче в ела!
ZH: 在游戏的禁忌在来加油 !

BG: Само го гледай и го следвай!
ZH: 只是看着它,并按照它 !

BG: Ти си добра размажи ме сага!
ZH: 你是好涂片佐贺我 !

BG: По - добре да седнеш!
ZH: 更好地坐 !

BG: Ставам прав и така ще стоя!
ZH: 成为只所以你就会站 !

BG: С мен ще ти стане изморено!
ZH: 你将和我一起累了 !

BG: Дай, дай да видя това!
ZH: 让我,让我看看 !

BG: Само си го избра!
ZH: 我就捡 !