Artist: 
Search: 
Krokus - Midnite Maniac lyrics (Bulgarian translation). | Did you read it in the paper
, 'Bout the danger comin' your way
, She'll tear you up at midnight
,...
04:00
video played 1,498 times
added 9 years ago
Reddit

Krokus - Midnite Maniac (Bulgarian translation) lyrics

EN: Did you read it in the paper
BG: Да го прочетете в хартията

EN: 'Bout the danger comin' your way
BG: "Най-тежките опасност, comin' пътя си

EN: She'll tear you up at midnight
BG: Тя ще ви късат в полунощ

EN: Killer on the loose get out of her way
BG: Убиецът на хлабав извлечете от своя начин

EN: Sex machine terrorizin' dream
BG: Секс машина terrorizin' мечта

EN: Lock the door tonight
BG: Заключване на вратата довечера

EN: She's got it all she can walk thru a wall
BG: Тя има я имам всичко тя може да върви цари стена

EN: Better run for your life
BG: Изпълнение на по-добро за живота си

EN: And in the light of day
BG: И в светлината на ден

EN: In hidin' she will stay
BG: В hidin' тя ще остане

EN: Watch out at midnite
BG: Внимавайте при midnite

EN: Feel her shadow on your face
BG: Чувствам си сянка на лицето си

EN: Midnight maniac: she's a killer at large
BG: Полунощ maniac: тя е в големи убиец

EN: Midnight maniac: lock your door
BG: Полунощ maniac: заключване на вратата ви

EN: Cause she can't be far
BG: Причина, тя не може да бъде много

EN: Did you hear it on the radio
BG: Чувате ли го по радиото

EN: Crimes of passion makin' the news
BG: Престъпления на страст, makin' на новини

EN: It happened after midnight
BG: Това стана след полунощ

EN: In your neighborhood could've been you
BG: Във вашия квартал да съм бил ви

EN: Sex machine terrorizin' dream
BG: Секс машина terrorizin' мечта

EN: Lock the door tonight
BG: Заключване на вратата довечера

EN: She's got it all she can walk thru a wall
BG: Тя има я имам всичко тя може да върви цари стена

EN: Better run for your life
BG: Изпълнение на по-добро за живота си

EN: And in the light of day
BG: И в светлината на ден

EN: In hidin' she will stay
BG: В hidin' тя ще остане

EN: Watch out at midnight
BG: Внимавайте в полунощ

EN: Feel her shadow on your face
BG: Чувствам си сянка на лицето си

EN: Midnight maniac: she's a killer at large
BG: Полунощ maniac: тя е в големи убиец

EN: Midnight maniac: lock your door
BG: Полунощ maniac: заключване на вратата ви

EN: Cause she can't be far
BG: Причина, тя не може да бъде много

EN: Midnight maniac: she's a killer at large
BG: Полунощ maniac: тя е в големи убиец

EN: Midnight maniac: lock your door
BG: Полунощ maniac: заключване на вратата ви

EN: She knows where you are
BG: Тя знае къде сте

EN: Midnight maniac: she's a killer at large
BG: Полунощ maniac: тя е в големи убиец

EN: Midnight maniac: lock your door
BG: Полунощ maniac: заключване на вратата ви

EN: Cause she can't be far
BG: Причина, тя не може да бъде много

EN: Midnight maniac: she's a killer at large
BG: Полунощ maniac: тя е в големи убиец

EN: Midnight maniac: lock your door
BG: Полунощ maniac: заключване на вратата ви

EN: She knows where you are
BG: Тя знае къде сте