Artist: 
Search: 
Korn - Freak On A Leash lyrics (Bulgarian translation). | Something takes a part of me
, Something lost and never seen
, Every time I start to believe
,...
04:26
video played 2,661 times
added 8 years ago
Reddit

Korn - Freak On A Leash (Bulgarian translation) lyrics

EN: Something takes a part of me
BG: Нещо отнема част от мен

EN: Something lost and never seen
BG: Нещо изгубени и никога не е виждал

EN: Every time I start to believe
BG: Всеки път започвам да вярвам

EN: Something's raped and taken from me, from me
BG: Нещо я е изнасилвал и взети от мен, от мен

EN: Life's kinda always been messing with me
BG: Животът е доста винаги е каша с мен

EN: You wanna see the light?
BG: Искате да видите светлината?

EN: Can't they chill and let me be free?
BG: Не може да те хлад и нека бъде свободен?

EN: So do I
BG: И аз също

EN: Can't I take away all this pain?
BG: Не мога да далеч всички тази болка?

EN: You wanna see the light?
BG: Искате да видите светлината?

EN: I try to every night, all in vain, in vain
BG: Опитвам се да всяка нощ, цял in суетен, напразно

EN: Sometimes I cannot take this place
BG: Понякога не може да вземе това място

EN: Sometimes it's my life I can't taste
BG: Понякога това е моят живот, не може да вкус

EN: Sometimes I cannot feel my face
BG: Понякога не мога да чувствам лицето ми

EN: You'll never see me fall from grace
BG: Няма да видите повече ми падат от гратисен

EN: Something takes a part of me
BG: Нещо отнема част от мен

EN: You and I were meant to be
BG: Ти и аз са били предназначени да бъдат

EN: A cheap f*** for me to lay
BG: Евтини f *** за мен да бъдат

EN: Something takes a part of me
BG: Нещо отнема част от мен

EN: Feeling like a freak on a leash
BG: Чувствайки се като изрод на каишка

EN: You wanna see the light?
BG: Искате да видите светлината?

EN: Feeling like I have no release
BG: Чувството, че аз имам никакво освобождаване

EN: So do I
BG: И аз също

EN: How many times have I felt diseased?
BG: Колко пъти са се чувствах болни?

EN: You wanna see the light?
BG: Искате да видите светлината?

EN: Nothing in my life is free, is free
BG: Нищо в живота ми е безплатно, е свободен

EN: Sometimes I cannot take this place
BG: Понякога не може да вземе това място

EN: Sometimes it's my life I can't taste
BG: Понякога това е моят живот, не може да вкус

EN: Sometimes I cannot feel my face
BG: Понякога не мога да чувствам лицето ми

EN: You'll never see me fall from grace
BG: Няма да видите повече ми падат от гратисен

EN: Something takes a part of me
BG: Нещо отнема част от мен

EN: You and I were meant to be
BG: Ти и аз са били предназначени да бъдат

EN: A cheap f*** for me to lay
BG: Евтини f *** за мен да бъдат

EN: Something takes a part of me
BG: Нещо отнема част от мен

EN: Something takes a part of me
BG: Нещо отнема част от мен

EN: You and I were meant to be
BG: Ти и аз са били предназначени да бъдат

EN: A cheap f*** for me to lay
BG: Евтини f *** за мен да бъдат

EN: Something takes a part of me
BG: Нещо отнема част от мен

EN: Part of me, part of me
BG: Част от мен, част от мен

EN: Part of me
BG: Част от мен