Artist: 
Search: 
Reddit

Koray Erkin - Oyle Bir Gecer lyrics

Öyle bir geçer zamanki
Dediðim aynýyla vaki
Öyle bir geçer zamanki
Dediðim aynýyla vaki
Birden dursun istersin
Seneler olunca mazi
Öyle bir geçer zamanki
Dediðim aynýyla vaki
Öyle bir geçer zamanki
Dediðim aynýyla vaki

Günlere bakarsýn katý katý
Üzerine çekersin perde
Yoldan geçenler var da
Her akþam gelenler nerde

Kara yazý yazýlmýþ sanma
Ýnsanýn da kaderi böyle
Öyle bir geçer zamanki
Dediðim aynýyla vaki
Öyle bir geçer zamanki

Bir cevap buldunmu sorulara
Yiðitlik de var yine serde
Nasýl da hafta, seneler
Geçiyor durduðu yerde

Sana kara yazýlmýþ sanma
Ýnsanýn da kaderi böyle
Öyle bir geçer zamanki
Dediðim aynýyla vaki
Öyle bir geçer zamanki

O nedir seni kýzdýran
Memnun edeceði yerde
Bak bir garip diyorki
Nerede o yarim nerde

Anýlara kapýlýp kanma
Dünyanýn düzeni böyle
Öyle bir geçer zamanki
Dediðim aynýyla vaki
Öyle bir geçer zamanki
Dediðim aynýyla vaki
Birden dursun istersin
Seneler geçince mazi
Öyle bir geçer zamanki
Dediðim aynýyla vaki
Öyle bir geçer zamanki