Artist: 
Search: 
Reddit

Konsentia - Pensiari I Libertà lyrics

Su sempre tutte e stesse
Ccà e jurnate
U tiampu s'è fermatu e
Un sà chi fà
Passiu dintr'u cortile e
Guardu u sule,
Sulu dintra
'stu cialu 'i libertà.
Quannu ti guardu
Criscia dintra 'i mia
Sempre u stessu
Pensiaru 'i libertà
Vulissa vulà
In cialu e stà ccù ttia
Invece 'i stà ccà
Dintra a sunnà.
Lacrime ppè vua
Facitimi purtari
Sta curuna
L'e purtà
L'e suffrì
E chiru ca pianzu
Vi l'e dì.
E mo faciti priastu
Cu sta cunnanna
Vua ca sapiti
Sulu giudicà,
Ppè vua c'è sempre
Nu capu ca cummanna
Ppè mia, invece mò,
C'è a libertà.
Cacciatimi stu
Priaviti davanti
Nun vuagliu perda
Tiampu chiù a stà 'ccà
Ca mò ci parlu iu
Cu ri santi
Chiru che fattu aiari
U sannu già.
Lacrime ppè vua
Facitimi purtari
Sta curuna
L'e purtà
L'e suffrì
E chiru ca pianzu
Vi l'e dì.