Artist: 
Search: 
Reddit

Koma Denge Azadi - No Ci Halo lyrics

durra vengê şînayî yeno
kamo bermeno?
hêsrê çimê ma gol biyo
tamê nêmendo
koy veşeno, dar veşeno, welat veşeno
şevo serdo, roj jî çîno
bombe vareno
gulê vaji no çi halo?
eman eman no çi halo?
eman eman no çi halo?
no çi halo?

mergê xortê ma tewş niyo
newroz nezdiyo
neda serê koyên ma di
adir veşeno
destanê xwe derg ki siba
marê roşano
hêsrê çiman nêmaneno
wesar jî yeno
gulê weyzi bi bermayiş
derman nêbeno
vaji mirê no çi halo?
eman eman no çi halo?
eman eman no çi halo?
no çi halo?