Artist: 
Search: 
Reddit

Knutna Nävar - Warsawjanka(Kampen För Klassen) lyrics

[Verse]
Ständigt blir större, blir hären som strider
Uti den Kampen som kräver folk av stål.
Kampen för Klassen som utsugs och lider,
Kampen för framtidsstatens hägrande mål.

[Refrain]
Vi följer i spåren stupade bröder,
Hjältar som fallit för Frihetens sak.
Modigt och stolt i den Kampen vi blöder,
Modigt och stolt vi slåss för Frihetens sak.

[Verse]
Nog har vi plågats, vårt tålamod brister,
Nävarna knytes kring Upprorsfanans stång.
Slavmillionerna bojorna rister,
Högt över hären manar Upprorets sång:

[Refrain]
Till Kamp och till Seger, Fanan oss leder!
Flammande Röd som vårt eviga hat!
Borgarnas utsugarstat slår vi neder,
Bygger kring jorden Proletärernas stat.

Till Kamp och till Seger, Fanan oss leder!
Flammande Röd som vårt eviga hat!
Borgarnas utsugarstat slår vi neder,
Bygger kring jorden Proletärernas stat.