Artist: 
Search: 
Reddit

Knutna Nävar - Internationalen lyrics

[Vers]
Upp trälar uti alla stater,
Som hungern bojor lagt uppå.
Det dånar ut i rättens krater,
snart skall utbrottets timma slå!
Störtas skall det gamla snart i gruset,
slav stig upp för att slå dig fri!
Från mörkret stiga vi mot ljuset,
från intet allt vi vilja bli!

[REFRAIN]
Upp till kamp emot kvalen,
sista striden det är,
ty Internationalen åt alla lycka bär!
Upp till kamp emot kvalen,
sista striden det är,
ty Internationalen åt alla lycka bär!!

[vers]
I höjden räddarn vi ej hälsa,
ej gudar furstar stå oss bi.
Nej själva vilja vi oss frälsa
och samfälld skall vår räddning bli!
För att kräva ut det stulna brödet
och för att slita andens band
vi smida medans järnet glöder
med senig arm och kraftig hand!

[REFRAIN]
Upp till kamp emot kvalen,
sista striden det är,
ty Internationalen åt alla lycka bär!
Upp till kamp emot kvalen,
sista striden det är,
ty Internationalen åt alla lycka bär!!

[Vers]
I sin förgudning avskyvärda
månn guldets kungar nånsin haft
ett annat mål än att bli närda
av Proletärens arbetskraft!?
Vad han skapat under nöd och vaka
utav tjuvarna rånat är.
När Folket kräver det tillbaka
sin egen rätt det blott begär!

[REFRAIN]
Upp till kamp emot kvalen,
sista striden det är,
ty Internationalen åt alla lycka bär!
Upp till kamp emot kvalen,
sista striden det är,
ty Internationalen åt alla lycka bär!!

[Vers]
Till krigets slaktande vi dragits,
vi mejats ner i jämna led.
För furstars lögner har vi slagits,
nu vill vi säkra en evig fred!
Om de oss driver, dessa kannibaler
mot våra bröder än en gång
vi skjuter våra generaler
och sjunger broderskapets sång!

[REFRAIN]
Upp till kamp emot kvalen,
sista striden det är,
ty Internationalen åt alla lycka bär!
Upp till kamp emot kvalen,
sista striden det är,
ty Internationalen åt alla lycka bär!!

[Vers]
Arbetare, i stad, på landet,
en gång skall jorden bliva vår!
När fast vi knyta brodersbandet
då lättingen ej råda får.
Många rovdjur på vårt blod sig måtta
men när vi nu till vårt försvar
en dag en gräns för dessa sätta
skall solen stråla mera klar!

[REFRAIN]
Upp till kamp emot kvalen,
sista striden det är,
ty Internationalen åt alla lycka bär!
Upp till kamp emot kvalen,
sista striden det är,
ty Internationalen åt alla lycka bär!!