Artist: 
Search: 
Kleerup - Longing For Lullabies (feat. Titiyo) lyrics (Bulgarian translation). | Someday, as I look at the sun
, I think of you
, And traces we leave behind
, Like a fallen piece...
03:20
video played 838 times
added 8 years ago
by Arkane
Reddit

Kleerup - Longing For Lullabies (feat. Titiyo) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Someday, as I look at the sun
BG: Един ден, както аз гледам на слънцето

EN: I think of you
BG: Аз мисля за теб

EN: And traces we leave behind
BG: И следи, ние ще оставим зад

EN: Like a fallen piece we’ll make a better start
BG: Като паднал лист ще направим по-добър старт

EN: But still end up alone
BG: Но все още свърши сам

EN: Looking down upon a place inside our heart
BG: Поглеждайки надолу по едно място вътре в нашите сърца

EN: Dividing us in two
BG: Ни раздели на две

EN: Somewhere, all that we leave behind
BG: Някъде че всички ние ще оставим

EN: Lingers on, longing for lullabies
BG: Бавя се, копнеж за приспивни песни

EN: You live, you learn
BG: Живеете, учите

EN: You love, you burn
BG: Обичаш, ти горят

EN: You win, you lose
BG: Спечелите, губите

EN: Becoming you
BG: Стават ли

EN: Someday, when I cry in the rain
BG: Някой ден, когато аз плача в дъжда

EN: I think of you
BG: Аз мисля за теб

EN: Looking through eyes of pain
BG: Гледам през очите на болката

EN: Passing on a feeling that we can’t deny
BG: Преминаване на чувството, че не можем да отречем

EN: Over on to you
BG: Над към вас

EN: Fading memory is soon becoming blind
BG: Избледняване памет скоро става сляп

EN: Dividing us in two
BG: Ни раздели на две

EN: Somewhere
BG: Някъде

EN: All that we leave behind
BG: Всичко, което ние ще оставим

EN: Lingers on
BG: Се задържа

EN: Longing for lullabies
BG: Копнеж за приспивни песни

EN: You live, you learn
BG: Живеете, учите

EN: You love, you burn
BG: Обичаш, ти горят

EN: You win, you lose
BG: Спечелите, губите

EN: Becoming you
BG: Стават ли