Artist: 
Search: 
Kingsize - Dvama... lyrics (English translation). | Съжалявам, че отново ще започна така,
, да го духате...
03:54
video played 651 times
added 8 years ago
Reddit

Kingsize - Dvama... (English translation) lyrics

BG: Съжалявам, че отново ще започна така,
EN: Sorry I will start again so

BG: да го духате всички, така започва песента,
EN: blow it all so begins the song

BG: но животът ми ме кара да говоря така,
EN: but my life makes me speak so

BG: да не мога да спра, да мразя всички по света.
EN: I can not stop to hate anyone in the world.

BG: Боли ме кура за вас, отдавна вече съм пас,
EN: It hurts me dick for you, I've long pass,

BG: дори да ме видиш знай, това не съм аз.
EN: even see me know, this is not me.

BG: Не ме ебе колко пъти ще ви кажа "Да духате!",
EN: Do not fuck me how many times you say'to blow!"

BG: искате ме на земята, абе що не го духате?!
EN: I want the earth, as Abe did not blow?

BG: Отново съм сам, отново сам срещу света,
EN: I'm alone again, again alone against the world

BG: отново Bisollini на ръба на пропастта.
EN: Bisollini back from the brink.

BG: Пропастта е дълбока и вече сам падам в нея,
EN: The chasm is deep and has himself fall into it,

BG: предпочитам да падам, от колкото да полудея.
EN: I prefer to fall, than to go crazy.

BG: Пак съм сам срещу съдбата, знам изход вече няма,
EN: I'm alone against fate, I know there is no exit,

BG: няма начин да изплувам от бездънната яма.
EN: no way to emerge from the bottomless pit.

BG: Защо не мога да спират, незнам не мога да спирам,
EN: Why can not I stop, I do not know can not stop,

BG: година след година чувствам вече как умирам.
EN: year after year how I feel now I'm dying.

BG: 2002-ра година и съм на дъното,
EN: 2002 and I'm at the bottom

BG: дълбоко във лайната, чак долу на дъното.
EN: deep shit, right down to the bottom.

BG: Хип-хоп Bisollini на дъното, тип-топ,
EN: Hip Hop Bisollini the bottom, tiptop,

BG: вярвам само в качака, това е моя живот.
EN: I believe only in Cacak, this is my life.

BG: Припев:
EN: Chorus:

BG: Пуф-паф Bisollini качака, пуф-паф,
EN: Paf pouf-Bisollini Cacak, pouf-paf,

BG: пуф-паф сто години Bisollini, пуф-паф,
EN: paf pouf-one hundred years Bisollini, pouf-paf,

BG: искате ме на земята, но още съм прав
EN: want me on the ground, but I'm still right

BG: и ще бъде така, докато има пуф-паф.
EN: and will be so until there pouf-paf.

BG: Пуф-паф Bisollini качака, пуф-паф,
EN: Paf pouf-Bisollini Cacak, pouf-paf,

BG: пуф-паф сто години Bisollini, пуф-паф,
EN: paf pouf-one hundred years Bisollini, pouf-paf,

BG: искате ме на земята, но още съм прав
EN: want me on the ground, but I'm still right

BG: и ще бъде така, докато има пуф-паф.
EN: and will be so until there pouf-paf.

BG: Искаш нещо от мен, не те чувам бе мен,
EN: You want something from me, not hear was me

BG: не си оцелил човека, разбираш ли бе кретен.
EN: do not hit people, you know it was retard.

BG: Всеки ден засега, всеки ден съм така,
EN: Every day now, every day I am so

BG: престани да говориш, за да не става така.
EN: Stop talking to does not work.

BG: Не ми харесва да стоиш и да ме гледаш в очите,
EN: I do not like to stand and look into my eyes,

BG: да ми говориш за живота как правят добрите.
EN: talk to me about life how do best.

BG: Разбираш ли, не ме интересува това,
EN: You know, I do not care what

BG: по-добре напусни, гад, еби се в гъза.
EN: better leave, motherfucker, fuck in the ass.

BG: Не го ебе копелето за тебе не го ебе,
EN: Do not give a fuck about you bastard do not give a fuck,

BG: Bisollini копеле, за никой не го ебе.
EN: Bisollini bastard, to no one gives a fuck.

BG: Ето ме, отново със масура отново в ръка,
EN: Here I am, back again with reels in hand,

BG: щях вече да бъда история без гаджета.
EN: I'd already be history without boyfriends.

BG: Марихуана, обичам те скъпа
EN: Marijuana, I love you baby

BG: зелена дама, без теб не мога скъпа.
EN: green lady without you I can not baby.

BG: Ето пак тик-так, пак чувам тик-так,
EN: Here again studs, though I hear snap,

BG: виждам само Мarry Jane, един голям качак.
EN: I only see Marry Jane, a big Cacak.

BG: Пълен мрак пак, чувам само тик-так,
EN: Total darkness again, I hear only the studs,

BG: виждам всеки следващ ден по един голям качак.
EN: I see every day in a big Cacak.

BG: Така минава живота, така минава всеки ден,
EN: So life goes, so goes every day

BG: хронометър тик-так и светът е против мен.
EN: stopwatch studs and the world is against me.

BG: Припев:
EN: Chorus:

BG: Пуф-паф Bisollini качака, пуф-паф,
EN: Paf pouf-Bisollini Cacak, pouf-paf,

BG: пуф-паф сто години Bisollini, пуф-паф,
EN: paf pouf-one hundred years Bisollini, pouf-paf,

BG: искате ме на земята, но още съм прав
EN: want me on the ground, but I'm still right

BG: и ще бъде така, докато има пуф-паф.
EN: and will be so until there pouf-paf.

BG: Пуф-паф Bisollini качака, пуф-паф,
EN: Paf pouf-Bisollini Cacak, pouf-paf,

BG: пуф-паф сто години Bisollini, пуф-паф,
EN: paf pouf-one hundred years Bisollini, pouf-paf,

BG: искате ме на земята, но още съм прав
EN: want me on the ground, but I'm still right

BG: и ще бъде така, докато има пуф-паф.
EN: and will be so until there pouf-paf.

BG: Цял живот Bisollini срещу целия свят,
EN: Bisollini lifetime against the whole world

BG: кажи ми как накрая няма да стана психопат.
EN: Tell me how you eventually will become a psychopath.

BG: Как да стане така, че да живея добре,
EN: How to become so as to live well

BG: да чакам всеки момент приятел да ме предаде.
EN: wait any time friend betrayed me.

BG: Не ме ебе въобще, щом ще става така,
EN: Do not get me horny at all, as will become so

BG: на всеки гад до мен ще кажа само батката.
EN: every bastard to me I will only brother.

BG: Ставам гад, мръсна гад, за всеки гад съм гад,
EN: Gad get, dirty bastard, bastard I'm on a bastard,

BG: като сянка в нощта ще ти изкоча отзад.
EN: like a shadow in the night I'll izkocha back.

BG: Седем листа, не знам какво да правя сега,
EN: Seven leaves, I do not know what to do now

BG: къде да свия един и с кой да го завъртя.
EN: where to shrink by one and make him turn.

BG: Това е моят живот и всеки ден е така,
EN: This is my life and every day is so

BG: цигара след цигара, чувствам, че ще откача.
EN: cigarette after cigarette, I feel I'll freak.

BG: Виждам конуси два, виждам конуси три
EN: I see two cones, three cones see

BG: и зелена магия, сега кажи къде си ти.
EN: and green magic, now tell me where you are.

BG: Кажи къде ще мога да се чувствам добре,
EN: Tell me where I can feel good

BG: не ме ебе, дори да паднеш на колене.
EN: I'm not horny, even if you fall on your knees.

BG: Какво ми трябва на мен? Три бамбука на ден,
EN: What do I need me? Three bamboo a day

BG: силен блясък в очите и този ден е зелен.
EN: lustrous eyes and that day is green.

BG: Марихуана, така завършва тази история,
EN: Marijuana, so ends this story

BG: пуф-паф един качак, искаш огън за втория.
EN: paf pouf-a Cacak, you fire the second.

BG: Припев:
EN: Chorus:

BG: Пуф-паф Bisollini качака, пуф-паф,
EN: Paf pouf-Bisollini Cacak, pouf-paf,

BG: пуф-паф сто години Bisollini, пуф-паф,
EN: paf pouf-one hundred years Bisollini, pouf-paf,

BG: искате ме на земята, но още съм прав
EN: want me on the ground, but I'm still right

BG: и ще бъде така, докато има пуф-паф.
EN: and will be so until there pouf-paf.

BG: Пуф-паф Bisollini качака, пуф-паф,
EN: Paf pouf-Bisollini Cacak, pouf-paf,

BG: пуф-паф сто години Bisollini, пуф-паф,
EN: paf pouf-one hundred years Bisollini, pouf-paf,

BG: искате ме на земята, но още съм прав
EN: want me on the ground, but I'm still right

BG: и ще бъде така, докато има пуф-паф.
EN: and will be so until there pouf-paf.

BG: Пуф-паф Bisollini качака, пуф-паф,
EN: Paf pouf-Bisollini Cacak, pouf-paf,

BG: пуф-паф сто години Bisollini, пуф-паф,
EN: paf pouf-one hundred years Bisollini, pouf-paf,

BG: искате ме на земята, но още съм прав
EN: want me on the ground, but I'm still right

BG: и ще бъде така, докато има пуф-паф.
EN: and will be so until there pouf-paf.

BG: Пуф-паф Bisollini качака, пуф-паф,
EN: Paf pouf-Bisollini Cacak, pouf-paf,

BG: пуф-паф сто години Bisollini, пуф-паф,
EN: paf pouf-one hundred years Bisollini, pouf-paf,

BG: искате ме на земята, но още съм прав
EN: want me on the ground, but I'm still right

BG: и ще бъде така, докато има пуф-паф.
EN: and will be so until there pouf-paf.

BG: Пуф-паф, пуф-паф, пуф-паф....
EN: Pouf-paf, pouf-paf, paf pouf-....

  • KINGSIZE LYRICS