Artist: 
Search: 
Kings Of Leon - Revelry (Only By The Night Album) lyrics (Bulgarian translation). | What a night for a dance, you know I'm a dancing machine. 
, With a fire in my bones, and the sweet...
03:23
video played 2,282 times
added 5 years ago
Reddit

Kings Of Leon - Revelry (Only By The Night Album) (Bulgarian translation) lyrics

EN: What a night for a dance, you know I'm a dancing machine.
BG: Каква вечер за един танц, вие знаете, аз съм танци машина.

EN: With a fire in my bones, and the sweet taste of kerosene,
BG: С огън в костите ми и сладък вкус на керосин,

EN: I get lost in the light, so high I don't wanna come down,
BG: Аз се губят в светлината, толкова, че не искам да слезе,

EN: To face the loss of the good thing that I had found.
BG: Да се сблъскат загуба на добро нещо, което съм намерил.

EN: (Woo hoo hoo, woo hoo hoo)
BG: (УО хо хо, УО хо хо)

EN: In the dark of the night, I can hear you callin' my name.
BG: В мрака на нощта мога да чуя да вика името ми.

EN: With the hardest of hearts, I still feel full of pain.
BG: С най-трудното на сърца аз все още се чувствате пълни с болка.

EN: So I drink and I smoke, and I ask you if you're ever around,
BG: Така че аз пия и пуша, и аз ви моля, ако сте някога около,

EN: Even though it was me who drove us right in the ground.
BG: Въпреки че беше ме, който ни хвърли право в земята.

EN: See, the time we shared, it was precious to me,
BG: Виж, време, което споделяхме, е ценно за мен,

EN: But all the while, I was dreamin' of revelry...
BG: Но през цялото време, е dreamin' на веселба...

EN: (Woo ooo ooo ooo, woo ooo ooo ooo)
BG: (Woo ooo ooo ooo, woo ooo ooo Ооо)

EN: Born to run, baby, run, like a stream down a mountainside.
BG: Роден да тече, бебе, тичам, като поток надолу планински склон.

EN: With the wind at my back, I don't ever even bat an eye.
BG: С вятъра в гърба ми аз никога дори не един прилеп око.

EN: Just know it was you all along who had a hold on my heart,
BG: Просто знам, ти беше през цялото време, имаше задържане на сърцето ми,

EN: But the demon and me were the best of friends from the start.
BG: Но демон и ми бяха най-добри приятели от самото начало.

EN: So, the time we shared, it was precious to me;
BG: Така време, което споделяхме, че е ценно за мен;

EN: All the while, I was dreamin' of revelry...
BG: През цялото време е dreamin' на веселба...

EN: (Woo ooo ooo ooo, woo ooo ooo ooo)
BG: (Woo ooo ooo ooo, woo ooo ooo Ооо)

EN: Dreamin' of revelry...
BG: Dreamin' на веселба...

EN: (Woo ooo ooo ooo, woo ooo ooo ooo)
BG: (Woo ooo ooo ooo, woo ooo ooo Ооо)

EN: And I told myself: "Boy, away you go..."
BG: И аз си казах: "Момчета, далеч да отидете..."

EN: It rained so hard it felt like snow.
BG: Валеше толкова силно се чувствах като сняг.

EN: Everything came tumblin' down on me.
BG: Всичко се tumblin' върху мен.

EN: In the back of the woods,
BG: В задната част на гората,

EN: In the dark of the night,
BG: В мрака на нощта,

EN: The paleness of the old moonlight,
BG: Бледност на старата Луна,

EN: Everything just felt so incomplete.
BG: Всичко просто чувствах толкова непълни.

EN: Dreamin' of revelry...
BG: Dreamin' на веселба...

EN: (Woo ooo ooo ooo, woo ooo ooo ooo)
BG: (УО ooo ooo ooo, woo oooОоо Ооо)

EN: Dreamin' of revelry...
BG: Dreamin' на веселба...

EN: (Woo ooo ooo ooo, woo ooo ooo ooo)
BG: (Woo ooo ooo ooo, woo ooo ooo Ооо)

EN: Dreamin' of revelry...
BG: Dreamin' на веселба...

EN: (Woo ooo ooo ooo, woo ooo ooo ooo)
BG: (Woo ooo ooo ooo, woo ooo ooo Ооо)

EN: Dreamin' of revelry...
BG: Dreamin' на веселба...

EN: (Woo ooo ooo ooo, woo ooo ooo ooo)
BG: (Woo ooo ooo ooo, woo ooo ooo Ооо)