Artist: 
Search: 
King L - Young Nigga$ Countin Rack$ lyrics (Bulgarian translation). | I'm just a young nigga countin racks 
, Flow them bands and get em back, 
, Cashes everything around...
02:40
video played 77 times
added 5 years ago
Reddit

King L - Young Nigga$ Countin Rack$ (Bulgarian translation) lyrics

EN: I'm just a young nigga countin racks
BG: Аз съм просто един млад негър countin стелажи

EN: Flow them bands and get em back,
BG: Ги поток банди и да ги върне,

EN: Cashes everything around me,
BG: Всичко около мен, влизания

EN: f*ck shit I keep death around me,
BG: f * ck глупости аз държа смърт около мен,

EN: Spray then I would move around me,
BG: Спрей, тогава аз ще се движат около мен,

EN: Private kicks my favorite roots,
BG: Частни ритници ми любимите корени,

EN: I ring fragrant, she would think that I fading it,
BG: I кръг ароматно, тя би помислил, че съм го, замира

EN: with a hannabe OB, listen to some TOC,
BG: hannabe OB да слушате някои съдържание,

EN: better bitch rolling more weed,
BG: по-добре кучка, подвижен повече трева,

EN: in more glory...in that galaxy
BG: в повече слава в тази галактика...

EN: thirty hangin out the heat, bullets look like batteries
BG: тридесет hangin топлината, куршуми изглежда като батерии

EN: pocket full of politicians,
BG: джоб пълен с политици,

EN: been pressy ..tickets, tryin to wanna thum award,
BG: били Кремена...билети, опитваш да искат да thum награда,

EN: Lord check what I get bored, take a picture say cheese,
BG: Лорд Проверете това, което аз се отегчават, направете снимка каже сирене,

EN: I'm just in my Mercedes, they just got another one,
BG: Аз съм просто в моя Мерцедес, те просто имам друг един,

EN: stunt like my mother sun.
BG: каскадьор като слънце ми майка.

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: And so my young niggas countin racks,
BG: И така ми млади негри countin стелажи,

EN: young niggas getting money,
BG: млади негри, получаване на пари,

EN: bad bitch ..looking like are beggin money
BG: лош кучка...гледам като са beggin пари

EN: I got my mack in my spray ground,
BG: Аз имам моя Мак в моя спрей земята,

EN: looking like I'm beggin money,
BG: Какво като съм beggin пари,

EN: do it big for a win, where we use to have no money.
BG: правя то голям за победа, където ние използваме, за да нямат пари.

EN: Young niggas countin racks
BG: Млади негри, countin стелажи

EN: Oh this for my young niggas countin racks
BG: О това за countin ми млади негри стелажи

EN: Uh, young niggas countin racks.
BG: О млади негри countin стойки.

EN: I'm just the young niggas countin racks
BG: Аз съм просто млади негри countin стелажи

EN: Bitch I'm on my wrist shit,
BG: Кучко, аз съм на моя китката лайна,

EN: Bring the whole out wrist bitch,
BG: Привеждане на цялата, китката кучка,

EN: she blow me like she wait shit,
BG: Тя ме ударят, като тя чака лайна,

EN: passports escorts, driving on the other side,
BG: паспорти ескорт, шофиране от другата страна,

EN: more born this bitch, double fuck the other side,
BG: двойно по-роден тази кучка, Майната другата страна,

EN: I got friends but homicide, all this money got me high
BG: Аз имам приятели, но убийство, всички тези пари ме за високо

EN: your bitch see me..she like all this money got me by,
BG: your кучка ме види...Тя е като всички тези пари ли ме

EN: dope us ..for every day, bearing up heavy way,
BG: дрога ни...за всеки ден носещидо тежки начин,

EN: rap thug shawty, 30 in the forty
BG: рап thug shawty, 30 в четиридесет

EN: transform bands doing donuts in the Audi
BG: трансформира банди правиш понички в Audi

EN: when I get them fans bitch I turn up like a party
BG: когато ги получа фенове кучка се обърна като страна

EN: countin these racks smoking like a Bob Marley
BG: countin тези рафтове, пуши като Боб Марли

EN: doing all for L's and my real nigga is well.
BG: прави всичко за на L и ми истински негър е добре.

EN: [Hook:]
BG: [Кука:]

EN: And so my young niggas countin racks,
BG: И така ми млади негри countin стелажи,

EN: young niggas getting money,
BG: млади негри, получаване на пари,

EN: bad bitch ..looking like are beggin money
BG: лош кучка...гледам като са beggin пари

EN: I got my mack in my spray ground,
BG: Аз имам моя Мак в моя спрей земята,

EN: looking like I'm beggin money,
BG: Какво като съм beggin пари,

EN: do it big for a win, where we use to have no money.
BG: правя то голям за победа, където ние използваме, за да нямат пари.

EN: Young niggas countin racks
BG: Млади негри, countin стелажи

EN: Oh this for my young niggas countin racks
BG: О това за countin ми млади негри стелажи

EN: Uh, young niggas countin racks.
BG: О млади негри countin стойки.