Artist: 
Search: 
Kid Cudi - Day 'n' Nite (Crookers Remix) lyrics (Bulgarian translation). | Day n nite. I toss and turn, I keep stressin’ my mind, mind.
, I look for peace, but see I don’t...
03:06
video played 1,550 times
added 7 years ago
by Arkane
Reddit

Kid Cudi - Day 'n' Nite (Crookers Remix) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Day n nite. I toss and turn, I keep stressin’ my mind, mind.
BG: Ден N Nite. Аз Въртя се, аз държа stressin'съзнанието ми, ума.

EN: I look for peace, but see I don’t attain.
BG: Очаквам за мир, но виждаш ли, не достигат.

EN: What I need for keeps this silly game we play, play.
BG: Какво ми трябва за поддържа тази глупава игра играят, играят.

EN: Now look at this.
BG: Сега виж това.

EN: Madness the magnet keeps attracting me, me.
BG: Лудост магнита продължава да ме привлича, мен.

EN: I try to run, but see I’m not that fast.
BG: Опитвам се да тичам, но виж аз не съм толкова бърз.

EN: I think the first but surely finish last, last.Cause day n nite.
BG: Мисля, че първото, но сигурно завърши последен, last.Cause Nite н ден.

EN: The lonely stoner seems to free his mind at nite
BG: В самотен стоунър изглежда свободно мнението си в Nite

EN: He’s all alone through the day n nite.
BG: Той е само през деня Nite н.

EN: The lonely loner seems to free his mind at nite, ah ah at nite.
BG: В самотен индивидуалист изглежда свободно мнението си в Nite, ах ах на Nite.

EN: Day n nite.
BG: Ден N Nite.

EN: The lonely stoner seems to free his mind at nite.
BG: В самотен стоунър изглежда свободно мнението си в Nite.

EN: He’s all alone, some things will never change.
BG: Той е съвсем сам, някои неща никога няма да се промени.

EN: The lonely loner seems to free his mind at nite, ah ah at nite
BG: В самотен индивидуалист изглежда свободно мнението си в Nite, ах ах на Nite

EN: Hold the phone.
BG: Дръжте телефона.

EN: The lonely stoner missed his solo doe low.
BG: В самотен стоунър пропусна соло сърна ниска.

EN: He’s on the move, can’t seem to shake the shake.
BG: Той е в движение, може да не изглежда да се разклаща се разклаща.

EN: Within his dreams he sees the life he made.
BG: В мечтите си той вижда живота той направи.

EN: Made.
BG: Made.

EN: The pain is deep.
BG: Болката е дълбока.

EN: A silent sleeper, you won’t hear a peep, peep.
BG: А безшумен място за спане, че няма да чуете шепнат надникнем.

EN: The girl he wants don’t seem to want him too.
BG: Момичето иска като че ли не го искам също.

EN: It seems the feelings that she had are through.
BG: Изглежда, че чувствата, които тя се чрез.

EN: Through.
BG: Чрез.

EN: Cause day n nite.
BG: Защото ден н Nite.

EN: The lonely stoner seems to free his mind at nite
BG: В самотен стоунър изглежда свободно мнението си в Nite

EN: He’s all alone through the day n nite.
BG: Той е само през деня Nite н.

EN: The lonely loner seems to free his mind at nite, ah ah at nite.
BG: В самотен индивидуалист изглежда свободно мнението си в Nite, ах ах на Nite.

EN: Day n nite.
BG: Ден N Nite.

EN: The lonely stoner seems to free his mind at nite.
BG: В самотен стоунър изглежда свободно мнението си в Nite.

EN: He’s all alone, some things will never change.
BG: Той е съвсем сам, някои неща никога няма да се промени.

EN: The lonely loner seems to free his mind at nite, ah ah at nite
BG: В самотен индивидуалист изглежда свободно мнението си в Nite, ах ах на Nite

EN: Slow mo.
BG: Бавно п.

EN: When the tempo slows up and creates that new, new.
BG: Когато темпото се забавя и създава този нов, нов.

EN: He seems alive, though he is feelin blue.
BG: Той изглежда жив, въпреки че той се чувства синьо.

EN: The sun is shinin man he’s super cool.
BG: Слънцето блести човек, той е супер готино.

EN: Cool.
BG: Cool.

EN: The lonely nites, they fade away he slips into his white Nikes.
BG: В самотен nites, те изчезват, че се плъзга в бялата си Найкове.

EN: He smokes a clip and then he’s on the way,
BG: Той пуши клип и тогава той по този начин,

EN: To free his mind in search of
BG: За да освободите съзнанието му в търсене на

EN: To free his mind in search of
BG: За да освободите съзнанието му в търсене на

EN: To free his mind in search of
BG: За да освободите съзнанието му в търсене на

EN: Day n nite.
BG: Ден N Nite.

EN: The lonely stoner seems to free his mind at nite
BG: В самотен стоунър изглежда свободно мнението си в Nite

EN: He’s all alone through the day n nite.
BG: Той е само през деня Nite н.

EN: The lonely loner seems to free his mind at nite, ah ah at nite.
BG: В самотен индивидуалист изглежда свободно мнението си в Nite, ах ах на Nite.

EN: Day n nite.
BG: Ден N Nite.

EN: The lonely stoner seems to free his mind at nite.
BG: В самотен стоунър изглежда свободно мнението си в Nite.

EN: He’s all alone, some things will never change.
BG: Той е съвсем сам, някои неща никога няма да се промени.

EN: The lonely loner seems to free his mind at night, ah ah at night.
BG: В самотен индивидуалист изглежда свободния ум си през нощта, ах ах през нощта.