Artist: 
Search: 
Reddit

Khold - Vardøger lyrics

Ånd som svever foran fot,
Varsler tid og lover bot.
Varsler alltid at du kommer,
Du i spor av gangen sommer.

Ånden vet hvor du vil gå,
Lar en dørhammer få slå.
På en massiv dør som flises,
Risser inn at du vil vises