Artist: 
Search: 
Keshia Chante - Thunder (Raining In Heaven) lyrics (Bulgarian translation). | It only took a minute
, For me to know
, That ia m too hard to win it
, That’s for sure
, No one...
02:33
video played 165 times
added 6 years ago
Reddit

Keshia Chante - Thunder (Raining In Heaven) (Bulgarian translation) lyrics

EN: It only took a minute
BG: Отне само една минута

EN: For me to know
BG: За мен да знаете

EN: That ia m too hard to win it
BG: Този m ia твърде трудно да го спечели

EN: That’s for sure
BG: Това е сигурно

EN: No one made me feel like this before
BG: Никой не се чувствах като преди

EN: This before
BG: Това преди

EN: You stroke a .. in me
BG: Можете удар... в мен

EN: And take much time
BG: И отнема много време

EN: What you supposed to hit me
BG: Какво трябва да ме удари

EN: Back to life
BG: Обратно към живота

EN: No one is gonna break us down
BG: Никой няма да ни съборят

EN: When they are gonna hear the sound
BG: Когато те ще чуете звука на

EN: chorus
BG: припев

EN: Is crushing down like thunder
BG: Разбива надолу като гръм

EN: Is the spell that I am under
BG: Е заклинание, което аз съм под

EN: I have been running for cover
BG: Аз се провежда за корица

EN: I am running
BG: Аз съм тичане

EN: Just it .. down on me
BG: Просто го... надолу върху мен

EN: Crushing down like thunder
BG: Смачкване надолу като гръм

EN: It’s raining in heaven baby x3
BG: Вали в небето бебе x 3

EN: Stay by you forever and a day
BG: Престой от вас завинаги и един ден

EN: That’s the promise that I make
BG: Това е обещание, че аз правя

EN: No one made feel like this before
BG: Никой не прави чувствам като преди

EN: This before
BG: Това преди

EN: Every single time I am with you
BG: Всеки път, аз съм с вас

EN: Lightning strikes I don’t wanna lose this feeling
BG: Светкавици, аз не искам да загубя това чувство

EN: Is so right no one is gonna break us downy
BG: Е толкова точно, никой няма да ни строша нежен

EN: You will know when you will hear the sound
BG: Вие ще знаете, когато ще чуете звука

EN: chorus
BG: припев

EN: Is crushing down like thunder
BG: Разбива надолу като гръм

EN: Is the spell that I am under
BG: Е заклинание, което аз съм под

EN: I have been running for cover
BG: Аз се провежда за корица

EN: I am running
BG: Аз съм тичане

EN: Just it .. down on me
BG: Просто го... надолу върху мен

EN: Crushing down like thunder
BG: Смачкване надолу като гръм

EN: It’s raining in heaven baby x3
BG: Вали в небето бебе x 3